Velký náhľad 19.11.2015 / Zaznamenali sme

Diaľničné známky - štartuje elektronizácia

Národná diaľničná spoločnosť predstavila nový spôsob úhrady za spoplatnenú diaľničnú infraštruktúru - elektronické diaľničné známky.

 
Národná diaľničná spoločnosť plánuje touto formou spoplatniť diaľničnú infraštruktúru pre automobily do 3,5 tony od roku 2016. 

Kde si eDZ kúpim?

Elektronické diaľničné známky budú dostupné prostredníctvom internetového portálu, mobilnej aplikácie, samoobslužných automatov a na obchodných miestach.

Aké typy eDZ si môžem kúpiť?

Motorista si bude môcť kúpiť 10-dňovú elektronickú známku (10 eur), 30-dňovú elektronickú známku (14 eur) alebo ročnú elektronickú známku (50 eur).

Aké údaje zadávam pri kúpe eDZ?

Povinnými údajmi sú EČV a krajina registrácie.

Ako môžem platiť za eDZ?

Kúpu elektronickej diaľničnej známky bude možné uhradiť hotovosťou alebo platobnou kartou.

Dostanem doklad o kúpe eDZ?

Pri kúpe cez internet alebo mobilnú aplikáciu dostane motorista doklad o kúpe elektronickou formou, pri kúpe na obchodnom mieste obdrží papierový doklad.

V roku 2015 som oslobodený od úhrady za spoplatnenú infraštruktúru. Ako to bude v roku 2016?

Registrácia oslobodenia od úhrady z roku 2015 platí aj pre rok 2016.