Velký náhľad 30.10.2012 / Správa NDS

Doplnenie hodnotenia D1 Turany - Hubová

D1

Národná diaľničná spoločnosť informuje verejnosť o štúdii dodatočných technických opatrení na zmierňujúci vplyv diaľnice D1 Turany – Hubová.

Hodnotenie dodatočných technických opatrení vplyvov na lokality sústavy Natura 2000

Predkladaná štúdia je doplnkom hodnotenia stavby D1 Turany – Hubová z júla 2012. Všetky závery predchádzajúceho hodnotenia, ktoré neboli týmto dodatočným hodnotením zmenené, ostávajú v platnosti.

Hodnotenie dodatočných technických opatrení http://www.ndsas.sk/ext_dok-dodatocne_hodnoteniepdf/45058c