Velký náhľad 28.01.2015 / Analýzy

V roku 2014 sa predalo viac ako 3,3 milióna diaľničných nálepiek

Prinášame vám prehľad predaja diaľničných nálepiek všetkých kategórií v mesiaci december 2014 a zhodnotenie predaja za celý rok 2014.

Informácie o predaji diaľničných nálepiek v decembri 2014

V mesiaci december 2014 dosiahol príjem z predaja diaľničných nálepiek celkovú výšku takmer 2,6 mil. EUR, čo v štatistickom vyjadrení predstavuje 237 960 kusov diaľničných nálepiek. Najväčší predaj bol dosiahnutý v kategórii 10-dňových diaľničných nálepiek, až 86,79 % z celkového počtu predaných nálepiek. Najväčší podiel príjmov (79,5 %) pripadá taktiež na 10-dňové diaľničné nálepky.
 

Prehľad za rok 2014

Za celý predchádzajúci rok 2014 sa pri všetkých kategóriách diaľničných nálepiek dosiahol celkový príjem vo výške 67,2 mil. EUR. Najväčší podiel príjmov pripadá na ročné diaľničné nálepky. Najviac predaných diaľničných nálepiek v roku 2014 bolo 10-dňových, presne 2 203 921 kusov. Celkovo sa predalo 3 376 263 kusov diaľničných nálepiek.
 

Diaľničné nálepky v decembri 2014

 Vývoj predaja (podľa počtu kusov) v roku 2014