Velký náhľad 21.01.2016 / Správa NDS

Dôveruj, ale preveruj – platí pri elektronických diaľničných známkach

Od začiatku januára tohto roka, odkedy vstúpila do platnosti elektronická diaľničná známka, kontrolujeme vozidlá, či majú splnenú povinnosť úhrady.

 
Zo skontrolovaných vozidiel začiatkom tohto týždňa disponovalo elektronickou diaľničnou známkou 29,83% vozidiel, 0,87% vozidiel podliehalo oslobodeniu od úhrady. Zvyšných 69,30% vozidiel môže ešte stále využívať platnosť ročnej diaľničnej nálepky 2015 do konca januára 2016, prípadne 30-dňovej diaľničnej nálepky 2015, ktorej platnosť končí v niektorom dni januára 2016.
 
Radi by sme aj touto cestou upozornili všetkých motoristov, aby si nezabudli zakúpiť elektronickú diaľničnú známku pre rok 2016, nakoľko od začiatku februára sa v prípade zistenia nezaplatenia elektronickej diaľničnej známky naplno využije inštitút objektívnej zodpovednosti

Kamery v pohotovosti

Nový automatizovaný mechanizmus  kontroly využíva kamerový systém pre každý pruh samostatne, ktorý preveruje či vozidlo s daným evidenčným číslom má splnenú povinnosť úhrady.  Nový typ kontroly sa teda realizuje bez potreby zastavenia vozidla. Od februára bude priamo v teréne kontrolovať vozidlá spolu s políciou aj niekoľko špeciálnych mobilných hliadok Národnej diaľničnej spoločnosti.

Február sa blíži, na nákup eDZ zostáva 10 dní

Odporúčame motoristom, ktorí chcú pre svoju dopravu využívať najkvalitnejšiu infraštruktúru, a teda diaľnice a rýchlostné cesty, aby si včas zakúpili elektronickú diaľničnú známku. Pred vstupom na spoplatnené úseky ciest by totiž mali mať na pamäti povinnosť úhrady za ich využívanie. Motoristom, ktorí majú na čelných sklách nalepenú ročnú diaľničnú nálepku 2015, uplynie platnosť nálepky 31. januára 2016 o polnoci.

Ako na to?

Elektronické diaľničné známky – ročnú, 30-dňovú alebo 10-dňovú, si môžu motoristi zakúpiť veľmi rýchlo a predovšetkým pohodlne cez internetový portál www.eznamka.sk či cez mobilnú aplikáciu „eznámka“. Elektronické diaľničné známky má  v ponuke aj viac ako dvesto obchodných miest (poväčšine čerpacie stanice pohonných hmôt) označených výrazným logom „eznámka“.  
Ak tento text za chvíľu nezmizne, váš prehliadač nedokáže zobraziť mapy.