Velký náhľad 19.02.2016 / Obmedzenie

Zrealizovaná betonáž v prvej časti žilinskej estakády

D3

Výstavba diaľnice D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno napreduje.

 
Na stavbe žilinského diaľničného obchvatu sme sa posunuli o ďalší krok vpred. 
  • Betonáž prvej časti nosnej konštrukcie 1,4 km dlhej estakády ponad Hričovskú priehradu je zrealizovaná. 

Pred tromi týždňami bola prerazená tunelová rúra Považského Chlmca (2 218 m), čím došlo k prepojeniu východného a západného portálu.  

Podpornú úlohu pri betonáži nosnej konštrukcie estakády plnila ochranná skruž - podporné lešenie pre montáž debnenia nosnej konštrukcie mosta. Teraz bude nasledovať demontáž ochrannej skruže.

Aby bola zachovaná bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, bude potrebné uzavrieť časť diaľnice D3, keďže demontáž lešenia bude prebiehať priamo nad dotknutým úsekom v prevádzke. Na demontáži sa bude pracovať nepretržite a aj počas nočných hodín, aby bola doprava obnovená v čo najkratšom čase.

Informácia pre motoristov

Uzávierka diaľnice D3 nad existujúcou diaľnicou v smere Žilina - Bratislava v úseku od križovatky Žilina, Strážov po križovatku Hričovské Podhradie je naplánovaná
  • v dňoch od 20.02.2016 (sobota) od 7:00 do 21.02.2016 (nedeľa) do 24:00
  • v dňoch od 27.02.2016 (sobota) od 7:00 do 28.02.2016 (nedeľa) do 24:00.

Počas prác bude doprava odklonená v smere do Bytče na súbežné pozemné komunikácie s napojením na diaľnicu v križovatke Bytča.

Ak tento text za chvíľu nezmizne, váš prehliadač nedokáže zobraziť mapy.