Velký náhľad 12.05.2016 / Obmedzenie

Opravujeme most v Podturni (aktualizácia)

D1

Národná diaľničná spoločnosť opravuje most na liptovskej D1.

 

Práce na moste sú v plnom prúde 

Počas prvých týždňov prác prebieha búranie pôvodného mostného zvršku – odstraňujeme zvodidlá, zábradlie, mostné betónové rímsy, oplotenie a mostné závery. 
 
 
V rámci opravy diaľničného mosta v Podturni sa vybúra mostný zvršok vrátane bezpečnostných zariadení, rozoberie sa protihluková stena, zrealizuje sa betonáž vyrovnávacieho betónu, osadia sa nové mostné závery a nové odvodnenie, vybetónujú sa nové rímsy, položí sa hydroizolačné súvrstvie a kryt vozovky, osadia sa nové bezpečnostné zariadenia a znovuosadí pôvodná protihluková stena.

Informácia pre motoristov

Most sa nachádza na úseku diaľnice D1 medzi Liptovským Jánom a Liptovským Hrádkom v km 279,100 až 280,700 (pravý most, smer do Liptovského Hrádku). Dĺžka mosta je 1,2 km. Počas opravy mosta bude v tomto úseku potrebná čiastočná uzávierka:
  • od 03.05.2016 (utorok) do 30.11.2016 (streda)
Doprava bude počas čiastočnej uzávierky presmerovaná z pravého jazdného pásu cez prejazdy stredným deliacim pásom pred a za mostom do ľavého jazdného pásu, kde bude obojsmerná doprava. Opravou mosta zlepšíme jeho technický stav.
 
Národná diaľničná spoločnosť sa ospravedlňuje motoristom za znížený komfort.
Ak tento text za chvíľu nezmizne, váš prehliadač nedokáže zobraziť mapy.