Velký náhľad 20.05.2016 / Správa NDS

NDS: Zmenami v koncesnej zmluve ušetrí štát milióny eur

D4

Zmenami v koncesnej zmluve pre obchvat Bratislavy a rýchlostnej cesty R7 smerom na Dunajskú Stredu, ktoré vykonala komisia zriadená ministrom dopravy Romanom Brecelym, ušetrí štát milióny eur.

 

Komisiu viedol Robert Auxt

,,Ide o unikátny projekt financovania, na Slovensku sa takto ešte diaľnice nestavali. Okrem zdrojov súkromného sektora sa nám podarilo do projektu zahrnúť eurofondy a aj peniaze Európskej investičnej banky. Pre Slovensko to znamená nižšie úroky a tým pádom úspory pre štát v miliónoch eur,“ uviedol Robert Auxt, zastupujúci riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorý komisiu viedol.
 
Nižšiu platbu za dostupnosť prinesenie podľa Roberta Auxta aj pokles swapovej krivky od začiatku roka po podpis zmluvy s konzorciom okolo španielskej spoločnosti Cintra. Keďže krivka klesla, pri zafixovaní platieb sa dosiahnu lepšie podmienky, ako sa pôvodne plánovalo, čo bude znamenať nižšiu platbu za dostupnosť.

Chránení subdodávatelia

Za ďalšie veľké plus považuje zastupujúci riaditeľ NDS zvýšenú kontrolu celého projektu. ,,Tým, že sme do projektu dokázali dostať aj európske peniaze, zvýši sa kontrola, pretože sa do nej zapoja aj európske orgány,“ konštatuje Robert Auxt.
Rovnako upozorňuje, že sa sústredili aj na ochranu subdodávateľov. Zmeny by mali zabrániť podobným prípadom, ako bola napríklad kauza Váhostav.
 
Do koncesnej zmluvy sa preto doplnila klauzula o vylúčení schránkových firiem z výstavby a prevádzky obchvatu. Dodávateľmi konzorcia pri výstavbe diaľnice by pri plneniach nad 15 miliónov eur nemali byť firmy s nejasnou vlastníckou štruktúrou. Pri údržbe obchvatu hlavného mesta a rýchlostnej cesty smerom na Dunajskú Stredu je hranica nastavená na 1,5 milióna eur.

Cena projektu výrazne poklesla

,,Cena projektu PPP pre obchvat Bratislavy sa znížila z odhadovaných 4,3 miliardy eur na sumu vo výške 1,874 miliardy eur, čo predstavuje pokles o viac než 54 percent. Súčasná hodnota týchto platieb, čo je v podstate ich vyjadrenie v terajších cenách, ak by sme to napríklad mali všetko zaplatiť dnes, je vo výške 0,998 miliardy eur. Štúdia uskutočniteľnosti pritom počítala so súčasnou hodnotou vo výške 1,728 miliardy eur, čo je o viac než 42 percent menej oproti realite,“ zdôrazňuje Robert Auxt.
Ak tento text za chvíľu nezmizne, váš prehliadač nedokáže zobraziť mapy.