Velký náhľad 02.06.2016 / Správa NDS

NDS zrušila súťaž na stavebný dozor za 5,2 milióna eur

D1

Národná diaľničná spoločnosť zrušila verejné obstarávanie na stavebnotechnický dozor diaľničného úseku D1 Budimír – Bidovce, ktorého predpokladaná hodnota zákazky dosahovala 5,2 milióna eur.


Vedenie NDS sa rozhodlo zrušiť súťaž po jej vyhodnotení novým analytickým odborom, ktorý posudzuje zmluvy na základe princípu hodnota za peniaze (value for Money).
 
Predpokladaná hodnota zákazky bola podľa novej odbornej analýzy NDS chybne stanovená, keďže bola dopredu určená na najvyššej možnej cenovej hranici, ktorú povoľuje usmernenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
 
Ak by predpokladaná hodnota zákazky bola určená správne, výsledná predpokladaná cena by sa znížila približne o 40 percent.

NDS vyhlási novú súťaž

„Nový analytický odbor posudzuje zmluvy a verejné obstarávania na základe princípu hodnota za peniaze (value for Money). Prioritne sa sústredíme na to, aby NDS nakladala s peniazmi hospodárne, efektívne a transparentne. Či už ide o investičné alebo prevádzkové náklady, všetky väčšie investície posúdia najprv analytici a ich záverom prispôsobíme konečné rozhodnutia,“  povedal Róbert Auxt, zastupujúci generálny riaditeľ NDS. 
 
Novú súťaž na zabezpečenie stavebnotechnického dozoru na úseku D1 Budimír – Bidovce vyhlási NDS v najbližšom čase.
 
Na zrušenom obstarávaní na stavebnotechnický dozor na úseku diaľnice D1 Budimír – Bidovce bola predpokladaná hodnota zákazky určená v sume 5 234 897,53 eur. Víťazný uchádzač, združenie SD – Budimír, ponúkol sumu 4 608 260 eur. Podľa prepočtov analytického odboru by predpokladaná hodnota zákazky mala dosahovať 2 961 168 eur.