Velký náhľad 15.06.2016 / obmedzenie

Opravíme vozovku na bratislavskej D2 (aktualizované)

D2

Národná diaľničná spoločnosť opraví vozovku na diaľnici D2 v Bratislave. Motoristi preto počas júna musia počítať s obmedzeniami.

 
Počas júna zrenovujeme vozovku na úseku diaľnice D2 most Lafranconi - križovatka Pečňa (km 63,400 - 64,100) a následne výjazdovú vetvu v smere na hraničný priechod Berg. Oprava si síce vyžiada obmedzenia, no zvýši sa bezpečnosť a komfort účastníkov cestnej premávky.
 
Práce na moste Lafranconi budú prebiehať v dvoch etapách. V prvej opravíme vonkajší pruh a odbočovacie pruhy po križovatku tak, aby bol zabezpečený plynulý prechod dopravy. Následne prejde opravou koniec úseku.
 
Na výjazdovej vetve križovatky v smere na Berg pôvodnú betónovú vozovku nahradíme novou - asfaltovou.
 

Upozornenie pre motoristov

Pravý jazdný pruh a odbočovacie pruhy na vetvu križovatky Pečňa opravíme:
  • dňa 24.06.2016 (piatok) od 22:00 do 26.06.2016 (nedeľa) do 06:00

Pripájací pruh od Bratskej ulice na kolektor diaľnice D2 a pripájací pruh od kolektora na diaľnicu D2 opravíme:

  • dňa 24.06.2016 (piatok) od 22:00 do 27.06.2016 (pondelok) do 06:00
 Výjazdovú vetvu križovatky Pečňa v smere na Berg opravíme:
  • dňa 26.06.2016 (nedeľa) od 06:00 do 30.06.2016 (štvrtok) do 06:00
 
Doprava bude presmerovaná dopravným značením na voľný jazdný pruh jazdného pásu diaľnice D2.  
 
Národná diaľničná spoločnosť sa ospravedlňuje motoristom za znížený komfort.