Velký náhľad 16.06.2016 / správa NDS

NDS skontrolovala pokrok prác na R2

R2

Generálny riaditeľ NDS navštívil stavby na R2, kde skontroloval, ako prebiehajú práce na úsekoch v okolí Bánoviec nad Bebravou a Zvolena.

 

Na úseku R2 Ruskovce - Pravotice sú práce zrealizované na 95 %. V súčasnosti prebiehajú dokončovacie práce na všetkých objektoch (mosty, rýchlostná cesta, protihlukové steny, terénne úpravy, bezpečnostné zariadenia). Ostáva už len dokončiť práce na trvalom dopravnom značení.

Vyšší komfort pre ľudí

Celá tranzitná doprava je v súčasnosti vedená po ceste I/50 a mesto Bánovce nad Bebravou sa stalo ohniskom dopravy s veľkou koncentráciou áut. Cesta prechádza cez mesto a obce, v ktorých negatívne ovplyvňuje životné prostredie a bezpečnosť obyvateľov neriadenými križovatkami a priechodmi pre chodcov. Rýchlostná cesta bude od novovybudovanej križovatky Bánovce, západ vedená mimo obytnej zástavby mestských častí Bánoviec nad Bebravou – Horné Ozorovce, Dolné Ozorovce, Malé Chlievany, Veľké Chlievany, Biskupice a obcí Dvorec, Veľké Chlievany a Dolné Naštice. Po viac ako 9 kilometroch skončí napojením na cestu I/50 dočasným vjazdom a výjazdom. V budúcnosti sa na tomto mieste napojí na ďalší úsek R2.

Zhotoviteľ úseku R2 Ruskovce - Pravotice požiadal o predĺženie zmluvného termínu. Dôvodom je nové riešenie napojenia R2 na cestu prvej triedy I/9. Úsek rýchlostnej cesty bude pre motoristov sprístupnený v priebehu septembra.

Práce v plnom prúde

Na úseku R2 Zvolen, východ - Pstruša v súčasnej dobe prebiehajú práce na cestných objektoch, zemné práce sú dokončené a realizujú sa konštrukčné vrstvy vozovky, odvodňovacie priekopy a upravujú sa svahy. V blízkej dobe budú zahájené aj práce na položení asfaltových zmesí. Čo sa týka mostných objektov, prebiehajú práce na nosných konštrukciách, spodné stavby mostov sú dokončené na 90%.

Počas prác objavili nevybuchnutú muníciu

V rámci zemných prác bolo na mieste stavby objavené väčšie množstvo nevybuchnutej munície a ďalších kovových predmetov. Na základe týchto skutočností bol v máji 2015 na stavbe začatý geologický prieskum zameraný na presnú lokalizáciu potenciálne nebezpečných predmetov.

Medzi nájdenými predmetmi sa nachádzala nevybuchnutá munícia z obdobia 2. svetovej vojny v celistvom a funkčnom stave - delostrelecká munícia ruskej výroby, mínometné granáty ruskej výroby, mínometná munícia menších kalibrov, projektily rýchlopalných kanónov, niekoľko stoviek kusov pechotnej munície (do samopalov a pušiek), mínometné rozbušky či ručné pechotné granáty útočného a obranného typu. Okrem funkčnej munície bolo lokalizované a odstránené aj množstvo nefunkčnej munície, črepín a iných súčastí munície a väčších kovových predmetov.

Rýchlejšia a bezpečnejšia jazda

V súvislosti s výstavbou úseku R2 za Zvolenom Národná diaľničná spoločnosť registruje nárok zhotoviteľa na predĺženie výstavby s termínom 11/2016. V súčasnosti naďalej platí zmluvný termín ukončenia výstavby.

Výstavba úseku rýchlostnej cesty R2 medzi Zvolenom a Pstrušou prinesie benefity nielen pre obyvateľov Zvolenskej Slatiny, Vígľaša či Pstruše v podobe vylúčenia tranzitnej dopravy z týchto obcí ale tiež pre motoristickú verejnosť v podobe zvýšenia cestovnej rýchlosti a bezpečnosti. Po dokončení úseku sa takmer 80% obyvateľov Banskobystrického kraja dostane do 45 minút k európskej cestnej sieti.