Velký náhľad 20.06.2016 / správa NDS

Na stavbu kysuckej D3 máme ďalších 87 miliónov eur z EÚ

D3

Výstavba úseku D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec bude spolufinancovaná z peňazí Európskej únie. Na projekt je vyčlenených takmer 87,5 milióna eur z finančného nástroja CEF.

Eurokomisárka pre dopravu Violeta Bulc zverejnila zoznam úspešných projektov podaných v rámci druhej výzvy CEF (Nástroj na prepojenie Európy). Výsledky sú potešujúce aj pre Slovensko.

Medzi úspešnými kandidátmi je totiž projekt Národnej diaľničnej spoločnosti D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec, pre ktorý bol vyčlenený grant vo výške 87 432 297 EUR. Ostatná časť bude spolufinancovaná z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Predpokladaná výška prostriedkov z Kohézneho fondu je takmer 92 miliónov eur.

Súťaž prebieha

Na výstavbu tohto úseku diaľnice D3 momentálne prebieha verejné obstarávanie. Nezávislá komisia v súčasnosti vyhodnocuje predložené cenové ponuky. Najnižšia ponuka na výstavbu predmetného úseku je nad predpokladanou hodnotou zákazky, sústredíme sa preto prioritne na to, aby bolo s peniazmi nakladané hospodárne a efektívne.

Po vyhodnotení cenových ponúk vyzve Národná diaľničná spoločnosť úspešného uchádzača na poskytnutie riadnej súčinnosti potrebnej na uzatvorenie zmluvy
 
D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec (cenové ponuky v eur bez DPH)

  • Metrostav, Doprastav, Eurovia CS, Eurovia SK - 249 350 904,72 eur
  • M-Silnice, M-Silnice SK, Hastra, IMB PODBESKIDZIE - 242 152 553,36 eur
  • Strabag, PORR, Hochtief - 239 112 849,53 eur

Lepšie cestovanie pre Kysučanov

Úsek D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec s dĺžkou 5 670 m začína pravým jazdným pásom napojením na predchádzajúci úsek pred križovatkou Čadca (Bukov). Časť ľavého je v prevádzke. Pokračuje v súbehu so železničnou traťou, estakádou ponad miestnu časť Podzávoz. Končí pred križovatkou nasledujúceho úseku D3 Svrčinovec – Skalité.