Velký náhľad 22.06.2016 / Správa NDS

Zrušili sme súťaže na vypracovanie dokumentácie za 7,8 milióna eur

R2

Národná diaľničná spoločnosť zrušila dve súťaže na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie, ktorých predpokladaná hodnota zákaziek dosahovala spolu 7,8 milióna eur.

 
Dôvodom zrušenia verejných obstarávaní boli cenové ponuky uchádzačov, ktoré výrazne prevyšovali predpokladanú zákazky, keď boli vyššie minimálne o tretinu predpokladanej hodnoty zákazky. Hoci predpokladaná hodnota zákaziek oboch súťaží dosahovala 7,8 milióna eur, najnižšie cenové ponuky uchádzačov presahovali 10 miliónov eur.  
 
Súťaže na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie pri rýchlostnej ceste R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany s predpokladanou hodnotou zákazky 5,3 mil. eur sa zúčastnili len dvaja uchádzači. Jeden ponúkol cenu 6,87 mil. eur a druhý 7,39 mil. eur, čo je viac o 29,67 respektíve o 39,57 percenta oproti predpokladanej hodnote zákazky. 
 
Verejného obstarávania na rýchlostnú cestu R2 križovatka D1 – Trenčianska Turná s predpokladanou hodnotou zákazky 2,5 mil. eur sa zúčastnili štyria uchádzači, ktorí ponúkli cenu od 3,2 do 3,5 mil. eur, čo je viac o 27,96 respektíve o 40,58 percenta oproti predpokladanej hodnote zákazky.

Hospodárnosť, efektívnosť a transparentnosť

Vedenie NDS sa rozhodlo zrušiť súťaž po jej vyhodnotení analytickým odborom, ktorý posudzuje zmluvy na základe princípu hodnota za peniaze (value for money). ,,Prioritne sa sústredíme na to, aby NDS nakladala s peniazmi hospodárne, efektívne a transparentne,“ povedal zastupujúci generálny riaditeľ NDS Róbert Auxt. 
 
Ušetrené peniaze NDS použije na aktuálne projekty, pri ktorých je predpoklad urýchliť dostavbu daných úsekov.