Velký náhľad 08.07.2016 / správa NDS

Ekodukt na Záhorí otvára slovensko-rakúsku hranicu pre zver

D2

Národná diaľničná spoločnosť v piatok 8. júla 2016 slávnostne prestrihla pásku stavby ekoduktu na Záhorí. Motoristom sme touto stavbou zabezpečili bezpečnejší prejazd úsekom diaľnice D2 – vysoká zver, ako jelene, srnce či diviaky využijú na migráciu ekodukt pri Moravskom Svätom Jáne.

Chránime motoristov a pomáhame zveri

Diaľnica D2 od Bratislavy po hranicu so susednou Českou republikou tvorí umelú bariéru brániacu voľnému pohybu zveri v krajine a prirodzenej genetickej výmene jedincov či osídľovaniu lokalít. Vybudovaním ekoduktu vznikol komunikačný priestor nad diaľnicou D2 pre migrujúcu zver, ktorá bude bezpečne prevedená na druhú stranu. Zároveň sa zmenší frekvencia vstupov živočíchov na diaľnicu a nehôd zapríčinených kolíziou zveri s vozidlami. Výsledkom bude zvýšenie bezpečnosti.

Gestorom projektu aj rakúska strana

Ekomost je súčasťou projektu AKK Basic v rámci cezhraničnej spolupráce Slovenska a Rakúska. Cieľom tohto projektu je zachovanie migračnej trasy zveri v rámci Alpsko-karpatského koridoru. Gestormi projektu boli Krajinská vláda Dolného Rakúska a rakúska diaľničná spoločnosť ASFINAG, za slovenskú strany rezorty dopravy, životného prostredia, bratislavská a trnavská župa a Národná diaľničná spoločnosť. Spoločné vyhlásenie, ktoré predstavovalo záväzok budovať zelené mosty pre migráciu zveri, podpísali susedné krajiny koncom januára 2012.

Užitočné vedieť

  • 5,98 milióna eur – zmluvná cena za výstavbu
  • 80 m – šírka ekoduktu
  • drevené oplotenie po okrajoch proti oslneniu zveri z dopravy a pre odhlučnenie
  • retenčné jazierka poslúžia ako napájadlá pre zver a prispejú k navádzaniu zveri na ekodukt
  • 1 178 kusov stromov a 3 706 kusov kríkov – vysadená zeleň na ekodukte
  • doteraz zhruba 3 nehody mesačne so srnčou či diviačou zverou v blízkosti lokality