Velký náhľad 14.07.2016 / Správa NDS

NDS si zo Slovinska odniesla cenu za najlepší projekt v oblasti bezpečnosti cestnej infraštruktúry

Národná diaľničná spoločnosť získala na medzinárodnej konferencii v Ľubľane výročnú cenu EuroRAP, ktorú táto organizácia každoročne udeľuje za najlepší projekt v oblasti bezpečnosti cestnej infraštruktúry. Úroveň bezpečnosti na našich cestách sa tak stáva porovnateľnou s vyspelými európskymi krajinami.

 
Medzinárodná konferencia „Towards Zero – how to make roads and road users safer“ o bezpečnosti cestnej infraštruktúry pre strednú a juhovýchodnú Európu sa uskutočnila v slovinskej Ľubľane pod patronátom eurokomisárky pre dopravu Violety Bulc.
 
NDS tu získala významnú cenu za spoločný projekt so slovenskou pobočkou EuroRAPu, v rámci ktorého boli vyhodnotené cestno-bezpečnostné opatrenia vykonané v rokoch 2014 až 2015 na 327 km diaľnic D1 a D2 a rýchlostnej ceste R1.
 

Trojhviezdičkové cesty

Koncom roku 2013 bola v rámci projektu SENSOR, realizovaným medzinárodným nezávislým združením EuroRAP, spolufinancovaného z európskych peňazí, vykonaná veľká cestno-bezpečnostná inšpekcia. Bezpečnosť sa prirodzene posudzovala aj na slovenských diaľniciach a rýchlostných cestách, konkrétne aj na úsekoch, kde sme zrealizovali rozsiahle bezpečnostné opatrenia.

 • Stav v roku 2013? Necelých 30% z vyššie menovaných úsekov v celkovej dĺžke 327 km splnila bezpečnostný štandard na úrovni 3*. To znamená, že len táto časť diaľnice má potenciál ochrániť posádku vozidla pri fatálnom zlyhaní vodiča pred následkami závažnej dopravnej nehody. Viac ako 60% z rozsahu úsekov bolo ohodnotených iba na úrovni 2*.

Začiatkom roku 2016 bola cestno-bezpečnostná inšpekcia realizovaná znova. Inšpekčné vozidlo s certifikovanými inšpektormi si prešlo všetky vynovené úseky obojsmerne v celej požadovanej dĺžke.

 • Stav v roku 2016? Po realizácii bezpečnostných opatrení sa zvýšil podiel úsekov medzinárodne akceptovaného 3-hviezdičkového hodnotenia z pôvodných necelých 30% na súčasných 77%.


 

Zvyšujeme bezpečnosť na cestách

Veľká bezpečnostná investícia do diaľnic a rýchlostných ciest, ktorú v posledných rokoch odštartovala Národná diaľničná spoločnosť, tak priniesla svoje ovocie. Úroveň bezpečnosti štvorprúdoviek, kde sa realizovali nové betónové a oceľové zvodidlá, akustické dopravné značenie, tlmiče nárazov, oplotenie či ďalšie bezpečnostné prvky, je porovnateľná s infraštruktúrou vo vyspelých európskych krajinách.

Úseky zo 70. a 80. rokov v dĺžke 327 km prešli faceliftom

 • D1 Trnava – Lúka
 • D1 Ivachnová - Važec
 • D1 Prešov – Budimír
 • D2 Bratislava – Kúty
 • R1 Trnava – Nitra
 • R1 Žiar nad Hronom – Zvolen


2013 vs. 2016 – závratná zmena v bezpečnosti

Diaľnice a rýchlostné cesty patria v celosvetovom meradle medzi najbezpečnejšie typy komunikácií, stúpajúci trend dopravných nehôd sa ale v rokoch 2014 až 2015 prejavil aj na našich elitných cestách. Skúsenosti EuroRAPu potvrdili, že účinné bezpečnostné opatrenia na cestách môžu znížiť počet závažných dopravných nehôd o 30 – 75 %.

Od roku 2013 boli úplne odstránené najrizikovejšie úseky sledovaných ciest. Naopak, až 77 % sledovanej siete dosiahlo po realizácii opatrení medzinárodne akceptovateľný 3-hviezdičkový štandard. Za posledné roky sme na sledovaných úsekoch zrealizovali množstvo bezpečnostných opatrení.

Od apríla 2015 sa celkovo namontovalo viac ako 300 km zvodidiel, z toho 236 km bolo oceľových. Systém betónových zvodidiel rozšíril jazdný pás diaľnice o približne 1,2 metra, čím sa výrazne znížilo riziko potenciálnej kolízie vozidla. Okrem toho:
 • postavili sme ploty, ktoré chránia pred stretom so zverou
 • namaľovali sme akustické čiary, ktoré zvukovo a vibračne signalizujú opustenie dráhy 
 • osadili sme tlmiče nárazu, ktoré chránia v križovatkových vetvách pri náraze
 • osadili sme absorpčné koncovky, ktoré tlmia náraz
 • osadili sme reflexné gombíky, ktoré v noci svietia a pomôžu aj v hmle
 • motoristom pomáha na diaľniciach 15 áut Diaľničnej patroly

EuroRAP v skratke

Cieľom medzinárodného nezávislého združenia EuroRAP, zaoberajúceho sa bezpečnosťou cestnej infraštruktúry v takmer 100 krajinách sveta, je sledovať a vyhodnocovať opatrenia na zvýšenie bezpečnosti na cestách. Podľa EuroRAP účinné bezpečnostné opatrenia môžu znížiť počet závažných dopravných nehôd o 30 až 75%.
 

 
„NDS je prvou lastovičkou v krajinách projektu SENSOR, ktorá reálne implementovala odporúčané bezpečnostné opatrenia na diaľniciach. Ak bude NDS v nastolenom trende implementácie bezpečnostných opatrení pokračovať, nepochybne sa jej podarí dosiahnuť 3-hviezdičkový štandard na celej sieti v krátkom čase,“ konštatuje vo svojej štúdii EuroRAP.