Velký náhľad 12.07.2016 / správa NDS

Dôležitý míľnik tunela Ovčiarsko: Prerazili sme druhú tunelovú rúru

D1

V tuneli Ovčiarsko sú už prerazené obe tunelové rúry. Baníci prerazili južnú tunelovú rúru v utorok 12.07. 2016.

Pár mesiacov po prerážke severnej rúry tunela Ovčiarsko sme za účasti generálneho riaditeľa NDS Róberta Auxta prerazili aj druhú tunelovú rúru. V geologicky mimoriadne náročnom teréne ju baníci razili necelé dva roky.

Stavba diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, ktorej súčasťou je okrem tunela Ovčiarsko aj tunel Žilina, je mimoriadne špecifická z hľadiska geologických podmienok. Na stavbe bolo identifikovaných niekoľko zosuvných miest, ktoré sme zasanovali a zrealizovali sme odvodňovacie vrty, úlohou ktorých je znižovať hladinu podzemnej vody. Z technického pohľadu sa na 11 km dlhom diaľničnom úseku strieda popri dvoch tuneloch 11 mostov.
 
Po dobudovaní tohto úseku ušetrí motorista medzi Bytčou a Martinom 9 minút v porovnaní s jazdou po ceste prvej triedy.

Slávnostné prerazenie

Severnú tunelovú rúru Ovčiarska sme prerazili na konci apríla. K prerazeniu došlo presne po 18 rokoch od momentu prerazenia prieskumnej štôlne.


Vedeli ste, že ...?

  • tunel má dĺžku 2 367 m
  • je dvojrúrový pre obidva smery jazdy
  • v nepretržitej prevádzke pracuje na tuneli 90 ľudí
  • vyrazí sa zhruba 420-tisíc kubíkov materiálu
  • na celom úseku diaľnice pracuje zhruba 500 ľudí a používa sa asi 120 kusov mechanizmov
  • diaľnica následne vchádza do tunela Žilina (687 m)

Financovanie a čas výstavby

Cena za vybudovanie diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka je 427 miliónov eur. Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu. Zmluvné ukončenie výstavby je naplánované na začiatok roka 2018. Zhotoviteľ žiada o predĺženie výstavby s termínom 10/2018, ktorý je predmetom rokovania.