Velký náhľad 22.07.2016 / Správa NDS

Novinka pre motoristov z cudziny na hraničných vstupoch

Národná diaľničná spoločnosť zvyšuje informovanosť zahraničných motoristov o povinnosti úhrady za diaľnice.

 
Letné obdobie je časom, kedy do našej krajiny prúdi omnoho viac motoristov zo zahraničia než obvykle. Z dôvodu zvýraznenia povinnosti úhrady elektronickej diaľničnej známky pre používanie diaľnic a rýchlostných ciest sme na vybraných diaľničných hraničných priechodoch umiestnili signalizačné zariadenia.
 
Pri vstupe do SR sa tak zahraniční motoristi dozvedia o povinnosti mať zakúpenú elektronickú diaľničnú známku.

Hraničné vstupy informujú o platbe za diaľnice

Informačné signalizačné zariadenia sú umiestnené na hraničných priechodoch v smere z Českej republiky, Maďarska a Rakúska. Podľa možnosti sme ich osadili ešte pred Informačno – predajným miestom NDS, ktoré ponúka elektronické diaľničné známky v nepretržitej prevádzke.
  • na diaľnici D2 – hraničný priechod Čunovo (SK/HU)
  • na diaľnici D4 – hraničný priechod Jarovce  (SK/AT)
  • na diaľnici D2 – hraničný priechod Brodské (SK/CZ)
  • na rýchlostnej ceste R4 – hraničný priechod Košice, Milhosť (SK/HU)
Umiestnenie signalizačných tabúľ s informáciou o povinnosti kúpy elektronickej diaľničnej známky  má za cieľ znížiť počet priestupkov za používanie spoplatnenej infraštruktúry bez úhrady v prípade motoristov zo zahraničia. Ročnú, 30-dňovú alebo 10-dňovú elektronickú diaľničnú známku si motoristi kúpia veľmi rýchlo a predovšetkým pohodlne napríklad aj cez internetový portál www.eznamka.sk.
 

 

Rýchle a aktuálne informácie na dosah

Informačné tabule prinášajú motoristom rýchle a aktuálne informácie o situácii na diaľnici. Motoristi sa okamžite dozvedia o aktuálnej dopravnej nehode, prejazdnosti, uzávierkach či o nepriaznivých poveternostných podmienkach na diaľnici. Vďaka signalizačnému zariadeniu vedia vodiči flexibilne reagovať na aktuálnu dopravnú situáciu. Signalizačné tabule sú riadené z príslušného strediska správy NDS, chránené sú zvodidlami a monitorované kamerovým systémom. Ich umiestnenie je mimo jazdných pruhov a krajnice.
 
V prípade mimoriadnej dopravnej situácie na diaľnici budú signalizačné tabule na hraničných priechodoch využívané aj pre rýchlu informáciu o incidente na blížiacom sa úseku.
 
Operatívne hlásenia zvolené v prípade mimoriadnosti:
  • dopravná nehoda
  • zhustená doprava – zdržanie (odhad v minútach)
  • požiar

Mobilné hliadky v nasadení