Velký náhľad 03.08.2016 / Správa NDS

Pri Prešove vyrastie nový diaľničný obchvat

D1

Tretie najväčšie slovenské mesto, Prešov, dostane juhozápadný obchvat. Diaľničný úsek D1 Prešov, západ - Prešov, juh s dĺžkou necelých osem kilometrov postaví Národná diaľničná spoločnosť (NDS).

 

Prípravné práce by sa mali začať koncom tohto roka, diaľničný úsek by mal byť do užívania odovzdaný v roku 2020. Znamená to, že od Ružomberka po Košice budú vodiči od roku 2020 cestovať plynulo po diaľnici, pôjde o úsek s dĺžkou okolo 190 km.

Juhozápadný obchvat Prešova postaví združenie spoločností Eurovia SK, Eurovia CS, Doprastav, Metrostav, Metrostav Slovakia, ktoré v súťaži ponúklo najnižšiu cenu, a to 356,34 milióna eur. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na 369,51 miliónov eur, vysúťažená cena je teda o 13 miliónov eur nižšia. „Vyhodnotili sme súťaž, z troch cenových ponúk sme vybrali tú najnižšiu. Cenové ponuky sme za prítomnosti médií otvárali v polovici mája. Očakávam, že do niekoľkých týždňov podpíšeme s víťazným uchádzačom zmluvu. Prvé práce na stavenisku by sa mohli začať už koncom tohto roka,“ povedal generálny riaditeľ NDS Róbert Auxt. NDS bude stavbu financovať z eurofondov a z vlastných zdrojov, samotná výstavba potrvá štyri roky. 

„Prácu si v najbližších štyroch rokoch na troch diaľničných úsekoch – dvoch pri Košiciach a jednom prešovskom, nájde okolo 1500 ľudí. Východné Slovensko s prešovským obchvatom dostane takmer 50 km diaľnic, keďže pred dvomi týždňami sme ohlásili výstavbu dvoch úsekov pri Košiciach s dĺžkou necelých 40 km. Vo výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest v regiónoch chceme pokračovať,“ konštatoval Auxt. 

Spojenie Bratislavy a Košíc

Takmer osem kilometrov dlhá diaľnica D1 Prešov, západ – Prešov, juh je jedným z posledných úsekov severnej diaľničnej spojnice medzi Bratislavou a Košicami. Súčasťou tohto úseku je aj vyše dva kilometre dlhý, dvojrúrový tunel Prešov. Úsek sa začína v križovatke Prešov, západ, kde sa plynulo napája na predchádzajúci úsek diaľnice D1 Svinia – Prešov, západ, ktorý je už v prevádzke. Následne prechádza v blízkosti obytnej zóny a vstupuje do spomínaného tunela. Koniec úseku je v križovatke Prešov, juh za obcou Haniska, kde pokračuje smerom na Košice úsekom D1 Prešov, juh – Budimír. Okrem dvojrúrového tunela Prešova bude súčasťou prešovského obchvatu aj 18 mostov.

Osobným vozidlám nový obchvat skráti jazdu o takmer 13 minút, nákladným automobilom o skoro 11 minút. Osobné autá tak po vybudovaní diaľnice ušetria 20 percent času proti jazde po pôvodnej ceste, nákladné vozidlá 27 percent. „Nejde len o čas. Prešov dlhodobo zápasí s postupným dopravným kolapsom, keďže tranzitná doprava vedie mestskými komunikáciami, čo znamená veľké problémy pre vnútromestskú dopravu. Ide o posledné krajské mesto, ktoré doteraz nemalo žiadnym spôsobom riešený obchvat dopravy. Nový diaľničný úsek Prešov, západ – Prešov, juh teda pomôže nielen tranzitnej doprave ale všetkým Prešovčanom,“ poznamenal Auxt. 

Dobudovanie križovatky Prešov, západ

Národná diaľničná spoločnosť zároveň odstráni semafor, ktorý dnes riadi dopravu pri vstupe do Prešova od Popradu. „Týmto uľahčíme vstup a výstup motoristov do Prešova. Vyhodnotili sme súťaž, po dodaní potrebných dokladov ako sú poistenie či zábezpeka, predpokladám podpis zmluvy v auguste. Po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi by sa mohlo začať stavať v druhej polovici septembra tohto roka. Stavebné práce sa predpokladajú na rok, čo znamená, že svetelné značenie na vstupe do Prešova zmizne najneskôr o rok v septembri,“ vysvetlil generálny riaditeľ NDS Róbert Auxt.

Druhá etapa dobudovania križovatky Prešov, západ rieši najmä dobudovanie inžinierskych sietí, preložku potoka Vydumanec a dobudovanie vetvy z kruhového objazdu, ktorá je potrebná pre plynulé dopravné napojenie z cesty I/18 a II/546 do mesta Prešov. Súčasťou stavby je odstránenie dočasnej cestnej svetelnej signalizácie na vstupe do mesta Prešov. Komisia vyhodnotila ako úspešného uchádzača spoločnosť Skanska SK, ktorá stavbu zrealizuje za 1,99 mil. eur.