Velký náhľad 08.08.2016 / Správa NDS

Ak chceme bezpečnosť, druhá rúra Braniska by mala stáť v roku 2022

D1

Ak sa má zachovať bezpečnosť motoristov, druhá rúra diaľničného tunela Branisko by mala vodičom začať slúžiť najneskôr v roku 2022.

 
Nariadenie vlády o minimálnych bezpečnostných požiadavkách pre tunely v cestnej sieti hovorí o tom, že „ak počas projektovania prognóza na 15 rokov ukazuje, že intenzita premávky v tuneli s jednou rúrou bude presahovať 10 000 vozidiel v jednom jazdnom pruhu za deň, v čase prekročenia tejto hodnoty musí byť k dispozícii dvojrúrový tunel s jednosmernou premávkou“.

Nárast intenzít

Predpokladá sa, že v roku 2016 narastie intenzita dopravy v tuneli Branisko oproti minulému roku o 16,58 percenta. V prvom polroku 2016 sa na základe sčítania automobilov zvýšila intenzita dopravy v tuneli Branisko medziročne o 24,24 percenta. Napríklad v júni 2016 za 24 hodín prešlo tunelom v priemere 13 060 vozidiel, pred rokom, v júni 2015, to bolo 10 739 automobilov. 

Podľa nárastu dopravy za minulé roky Národná diaľničná spoločnosť prognózuje, že v roku 2022 intenzita dopravy v jednom pruhu tunela Branisko pri jednorúrovom variante presiahne denný limit 10 tisíc vozidiel. Ak v roku 2014 jedným pruhom na Branisku prešlo 4 719 automobilov, v roku 2015 to bolo 5 161 áut a v roku 2016 sa predpokladá 6 017 vozidiel. Podľa prognózy NDS sa počet automobilov na Branisku bude zvyšovať, v roku 2017 pôjde o 6 679 automobilov v jednom pruhu denne, v roku 2018 7 369 vozidiel, v roku 2019 8 058 áut, v roku 2020 8 749 vozidiel a v roku 2021 pôjde o 9 439 automobilov. V roku 2022 by jedným pruhom Braniska malo denne prechádzať 10 128 vozidiel, čo znamená prekročenie dopravnej intenzity, o ktorej hovorí vládne nariadenie.

Branisko s dvomi rúrami

„Ak chceme vládne nariadenie o minimálnych bezpečnostných požiadavkách pre tunely v cestnej sieti rešpektovať, tak by v roku 2022 mali motoristi jazdiť aj druhou rúrou tunela Branisko. Doba výstavby sa predpokladá na tri roky, z čoho vyplýva, že ak má byť druhá rúra Braniska v prevádzke v roku 2022, stavať by sa malo začať najneskôr v roku 2019. Ak je pre nás prvoradá bezpečnosť a nechceme sa spamätať až pri škaredej mimoriadnej situácii, treba začať konať,“ povedal generálny riaditeľ NDS Róbert Auxt.

Úsek Beharovce - Branisko, ľavý pás má dĺžku 7,3 km a tvoria ho tri mosty a 4 932 m dlhý tunel. Predpokladaná hodnota zákazky na vybudovanie druhej rúry tunela Branisko je aktuálne vyčíslená na približne 350 miliónov eur.

Jazda tunelom nemusí skončiť takto

Pre uzavretý priestor v tuneli hrozia väčšie riziká, preto je nevyhnutné mimoriadne dbať na bezpečnosť. Bezpečnému prejazdu tunelom napomáhajú technické inovácie, bezpečnostné prvky a ohľaduplné správanie vodičov.