Velký náhľad 11.08.2016 / Správa NDS

NDS by mohla okamžite začať stavať za viac ako miliardu

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) môže okamžite rozbehnúť výstavbu za viac než miliardu eur v prípade, že by sa vyňala z okruhu verejných financií.


NDS by si už v roku 2017 mohla zobrať syndikovaný úver za viac ako miliardu eur, s predpokladaným úrokom nižším ako jedno percento. V súčasnosti si NDS požičiava za úrok vo výške 0,98 percenta ročne.  Nový úver by NDS splácala z vlastných príjmov z predaja diaľničných známok a z mýta.

NDS by popri spomínanom úvere splácanom do roku 2040 mala v rokoch 2023 až 2030 na investície voľných ďalších 335,9 milióna eur a v nasledujúcich desiatich rokoch 616 miliónov eur z vlastných zdrojov, ktoré by nezaťažovali štátny rozpočet. Do roku 2040 by tak NDS mohla rozostavať úseky za niečo viac ako dve miliardy eur.

Financie na ďalšie úseky

Limit pre dlhovú službu NDS je aktuálne niečo cez sto miliónov eur ročne, NDS zároveň spláca úver vo výške približne 40 miliónov eur ročne, ktorý skončí už v roku 2022. Za viac ako dve miliardy eur by sa dali vybudovať všetky úseky rýchlostných ciest R3 a R4. Hovoríme o severnom obchvate Prešova až po hranicu s Poľskom, čím by po dokončení obchvatu Košíc Slovensko získalo priame spojenie medzi Maďarskom a Poľskom, respektíve o úseku R3 od D1 – Dolný Kubín po Tvrdošín.  

„Spolu by za nasledujúcich 24 rokov mohla NDS investovať do výstavby nových úsekov dve miliardy eur. Štát by na tieto dve miliardy investícií nevynaložil ani euro, všetko by išlo iba zo zdrojov NDS. Pri vyňatí z okruhu verejných financií by zároveň záväzky NDS nezaťažovali štátny rozpočet a štátny dlh, čím by sa štátu uvoľnili zdroje na iné potrebné investície,“ uviedol generálny riaditeľ NDS Róbert Auxt. Podobne by NDS vedela zabezpečiť zdroje na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest, ak by postupovala napríklad formou vydávania dlhopisov. „Trh nám dnes ponúka lacné peniaze. Je preto rozumné využiť ich na projekty, ktoré sa prejavia v rozvoji regiónov a vyššej kvalite života občanov. Postavené diaľnice ľuďom nikto nikdy nezoberie. Nová infraštruktúra zároveň bude generovať zisky v podobe rozvoja obchodu a turizmu,“ konštatoval Róbert Auxt.

Rovnako upozornil, že NDS hospodárila v minulom roku v zisku. Aj vďaka zrušeniu niektorých nevýhodných tendrov a rozumnému hospodáreniu očakáva NDS stabilný zisk aj v dlhodobom horizonte. „Diskusiu o vyňatí NDS z okruhu verejných financií som otvoril preto, lebo mi záleží na tom, ako bude spoločnosť fungovať najbližšie desaťročia. Prikláňam sa k tomu, aby NDS pôsobila ako moderná západná spoločnosť, s dlhodobými cieľmi a zabezpečeným financovaním, podobne ako napríklad rakúsky Asfinag. Aj ten je mimo okruhu verejných financií a financuje sa dlhom,“ vysvetlil generálny riaditeľ NDS.

Mimo okruhu verejných financií

Róbert Auxt pripomenul, že NDS do roku 2013 bola mimo okruhu verejných financií, do ktorého sa zaradila až v roku 2014. „Všetky diaľnice a rýchlostné cesty sú v majetku NDS, na účtovných knihách. Priamy ekonomický úžitok z tohto majetku tvoria príjmy z predaja diaľničných známok a mýta. Tieto príjmy majú potenciál do budúcna rásť, keďže diaľničná sieť sa bude rozširovať a automobilov pribúdať,“ upozornil generálny riaditeľ NDS.

NDS pripravuje návrhy, ktoré by mali spoločnosti umožniť vyňatie z okruhu verejných financií. „Diskutujeme s rezortom dopravy a ministerstvom financií, pripravujeme stretnutie so Štatistickým úradom SR. Oslovili sme aj rakúsky Asfinag a slovinský DARS, ktoré sú mimo okruhu verejných financií. Eurofondy ako hlavný zdroj financovania končia, musíme hľadať relevantné, dlhodobo udržateľné alternatívy,“ konštatoval Róbert Auxt. Dodal, že napríklad rozpočet na rok 2014 počítal s úverom NDS na začiatok prác rozširovania úseku Bratislava – Trnava vo výške 100 miliónov eur, ktorý spoločnosť nakoniec nečerpala, pretože ju zaradili do okruhu verejných financií. Týmto sa celý projekt pozastavil a začína sa s ním až teraz.

Bezpečnosť a komplexné služby

Národná diaľničná spoločnosť je tu pre vás 24 hodín denne. Staráme sa o Vašu bezpečnosť, zjazdnosť diaľnic, ale aj o odpočinok na ceste. Meníme jazdu na zážitok.