Velký náhľad 22.08.2016 / Správa NDS

E-známky lámu rekordy. Systém je lacnejší a dostupnejší

Príjem z predaja e-známok už v júli prekonal 65 miliónov eur. V roku 2015 bola táto úroveň dosiahnutá až v mesiaci október. Celkovo sa do konca júla predalo viac ako 2,5 milióna kusov e-známok.

Najvyšší predaj sme dosiahli v kategórii ročných e-známok pre osobné vozidlá – do konca mesiaca júl to bolo približne 950 tisíc kusov. Zhruba 88% majiteľov ročných e-známok jazdí na autách so slovenskými značkami. Pre porovnanie, v prvých siedmych mesiacoch roka 2015 sa predalo zhruba 808 tisíc kusov ročných diaľničných nálepiek pre osobné vozidlá, čo znamená nárast o 15%.

Slováci obľubujú e-nákup

Elektronizácia priniesla do života motoristov novú, pohodlnú možnosť nákupu diaľničných známok, a to cez web či mobilnú aplikáciu. Viac ako 30 % zákazníkov si pred jazdou po diaľnici zakúpi e-známku práve prostredníctvom týchto predajných kanálov. 

Cudzinci preferujú čerpacie stanice

Do konca júla bolo predaných zhruba 1, 6 milióna kusov krátkodobých e-známok. Z týchto 10-dňových a 30-dňových e-známok pre osobné vozidlá a prívesné vozíky bolo pre zahraničné EČV nakúpených asi 1 050 000 kusov  e-známok, čiže zhruba 67 %  z ich celkového množstva.

Vlani sa počas rovnakého obdobia predalo 1, 38 milióna kusov krátkodobých diaľničných nálepiek. Cudzinci preferujú pri kúpe e-známky predajné miesta, teda poväčšine čerpacie stanice.

Medzi top predajnými miestami aj diaľničné vstupy NDS 

Motoristi môžu nakúpiť e-známku aj na Informačno-predajných miestach NDS na diaľničných hraničných priechodoch v Brodskom (CZ), v Čunove (HU) a Jarovciach (AT). Tieto miesta sú diaľničnou vstupnou bránou do našej krajiny. V počte predaných e-známok sa Informačno-predajné miesta NDS umiestnili v top trojke zo všetkých predajných miest.

Predajné miesta NDS na diaľničných hraničných priechodoch v Brodskom a v Čunove, ako aj na konci júna otvorené Jarovce, predali v prvých siedmych mesiacoch roka 2016 viac ako 200 tisíc kusov e-známok. V peňažnom meradle to predstavuje príjem z predaja e-známok za viac ako 2,3 milióna milióna eur.

 

Štát šetrí na systéme a je efektívnejší

Koniec „papierovej filatelistiky“ a nástup elektronizácie nepriniesol len komfort a pohodlie motoristom. Štát nástupom e-známky ušetrí na tomto systéme ročne viac ako polovicu nákladov v porovnaní s klasickými diaľničnými nálepkami. Minulosťou sú totiž náklady na distribúciu a tlač nálepiek, ktoré boli vo výške 6,6% z výnosov z predaja diaľničných nálepiek, teda za rok 2015 predstavovali 3,9 milióna eur. Po novom sú náklady za poskytovanie služby e-známky vo výške 2,78 % z príjmov z predaja diaľničných známok.
 
Ak by sa na objem predaja z roku 2015 vzťahovala dnešná cena za poskytovanie služby predaja e-známok, tak by boli náklady  1,6 milióna eur, čiže náklady by boli o 2,6 milióna nižšie.

Prevádzka pod patronátom SkyTollu

Poskytovateľom služby výberu a evidencie úhrady diaľničných známok elektronickou formou je spoločnosť SkyToll. SkyToll je podľa zmluvy podpísanej 4.9.2015 zodpovedný za návrh, vybudovanie, financovanie a prevádzku služby počas 67 mesiacov trvania zmluvného vzťahu, teda 5 rokov a sedem mesiacov. NDS uhrádza spoločnosti SkyToll za poskytovanie služby 2,78 % z príjmov z predaja diaľničných známok. Náklady na spustenie systému e-známok boli pre NDS nulové.

Kontrolu má pod palcom NDS

NDS prevádzkuje vlastný kontrolný mechanizmus zložený z kamerového systému a špeciálnych mobilných hliadok.  NDS prostredníctvom tohto kontrolného systému vyhodnocuje či dané vozidlo pohybujúce sa po spoplatnenej diaľničnej infraštruktúre má alebo nemá uhradenú e-známku. Predpokladaná výška celkovej investície na kontrolný systém je na úrovni 3 mil. eur. Predpokladané ročné prevádzkové náklady sú odhadované na úrovni 300-tisíc eur, pričom predstavujú náklady predovšetkým na pohonné hmoty, energie, dátovo-komunikačné spojenia, servis a údržbu kamier a servis vozidiel.

V prípade zistenia nezaplatenia eDZ, resp. ak dané vozidlo nedisponuje platnou e-známkou, sa postupuje v zmysle zákona.

Zavedenie kontrolného systému umožnil preveriť výrazne vyššie množstvo vozidiel - jediná kamera je schopná skontrolovať 90% dopravného prúdu na danom mieste.

Disciplína vodičov sa zavedením e-známky  zvýšila. Vyplýva to z vysokého nárastu príjmov z predaja e-známok, ktoré sa použijú na skvalitnenie diaľničnej infraštruktúry.

Cesta bez e-známky sa neoplatí

Zoznam zakúpených e-známok od SkyTollu porovnávame s databázou EČV, ktoré kamery NDS zachytili. Tieto informácie priebežne poskytujeme do Jednotného informačného systému cestnej dopravy, ktorý je v správe MDVRR SR. Systém určí, či k zaznamenanému EČV existuje alebo neexistuje e-známka, ale aj to či je EČV oslobodené od úhrady e-známky. 

V prípade, že pre EČV existuje v danom dni platná e-známka alebo je vozidlo registrované v systéme oslobodených vozidiel, odošle sa táto informácia do kontrolného systému a v takomto prípade sa záznam ďalej nerieši.

Ak sa však vráti späť do kontrolného systému informácia, že k EČV neexistuje v danom dni platná e-známka, kontrolný systém si vyžiada fotodokumentáciu prejazdu vozidla a spracuje záznam o kontrole vozidla.

Skontrolovaný záznam o kontrole vozidla odchádza do evidencie správnych deliktov. Následne  na základe skompletizovaných informácií systém vygeneruje v mene Okresného úradu Rozkaz o uložení pokuty.

Ešte nemáte e-známku? Pár klikov a e-známka je doma

Ročnú, 30-dňovú alebo 10-dňovú e-známku si motoristi kúpia veľmi rýchlo a predovšetkým pohodlne cez internetový portál www.eznamka.sk či cez mobilnú aplikáciu „eznámka“. V ponuke ich má aj viac ako 200 obchodných miest (poväčšine čerpacie stanice pohonných hmôt) označených logom „eznámka“. 

Odporúčame všetkým motoristom, ktorí chcú pre svoju dopravu využívať najkvalitnejšiu infraštruktúru, a teda diaľnice a rýchlostné cesty, aby si nezabudli pred svojou cestou kúpiť e-známku.