Velký náhľad 25.08.2016 / Správa NDS

NDS podpísala zmluvu na výstavbu košického diaľničného obchvatu

NDS dnes podpísala zmluvu na vybudovanie juhovýchodného košického diaľničného obchvatu v úseku D1 Budimír – Bidovce. Víťazom tendra sa stala spoločnosť Skanska SK, ktorá diaľnicu s dĺžkou 15,46 km postaví za 197,44 miliónov eur.

 
S výstavbou diaľnice D1 od Budimíra po Bidovce sa začne ešte tento rok, koniec výstavby sa predpokladá na rok 2020. Stavba bude financovaná zo zdrojov Európskej únie a zo štátneho rozpočtu. „Po úseku D1 Budimír – Bidovce chceme začať aj s výstavbou rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany s predpokladaným koncom výstavby v roku 2021. V okolí Košíc tak pribudne takmer 40 km diaľnic a rýchlostných ciest. Obidva úseky na seba nadväzujú a skompletizujú juhovýchodný obchvat Košíc, ktorý odľahčí Košice od tranzitu na všetky strany – smerom na Ukrajinu, Maďarsko, Prešov i Rožňavu,“ povedal generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Róbert Auxt.

40 nových kilometrov

Úsek D1 Budimír – Bidovce pokračuje priamo za diaľnicou D1 Prešov, západ – Budimír. Mesto Košice je napojené na diaľnicu v križovatke Budimír, ďalšie napojenie bude v križovatke Hrašovík pri obci Košické Oľšany, kde sa napojí aj rýchlostná cesta R2. Úsek končí v križovatke Bidovce napojením na ďalší úsek D1 Bidovce – Dargov.

Súťaž na výstavbu rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany plánuje NDS vyhlásiť do konca tohto roka, uzatvorenie súťaže sa predpokladá na rok 2017, v roku 2018 by sa mohlo začať stavať a pri predpokladanej dobe výstavby troch rokov by celý juhovýchodný obchvat Košíc mohol byť dokončený v roku 2021. Obidva úseky budú financované z eurofondov a štátneho rozpočtu. „Veľkým prínosom danej stavby je aj priame napojenie spoločnosti USS Košice na diaľničný komunikačný systém Slovenskej republiky,“ upozornil generálny riaditeľ NDS. 


Vybudovaním rýchlostnej cesty R2 v danom úseku dôjde k prepojeniu s úsekom rýchlostnej cesty R4 v úseku Košice – Milhosť a diaľnicou D1 Budimír – Bidovce. Takto sa zabezpečí ucelený cestný ťah a prepojenie diaľničnej siete Slovenska a Maďarska. „Plynulo sa potom môže pokračovať vo výstavbe R2 po Rožňavu vrátane tunela Soroška,“ konštatoval Róbert Auxt. 

Novinka: Banková záruka ako garancia 

Národná diaľničná spoločnosť spúšťa podpisom tejto zmluvy novinku – nástroj bankovej platobnej záruky. Počas trvania zmluvy o dielo bude bankovou platobnou zárukou garantované zabezpečenie finančných záväzkov všetkých priamych subdodávateľov zhotoviteľa až do výšky 20% zo zmluvnej ceny subdodávky. Ak sa preukáže, že z celkových bankových platobných záruk bolo vyčerpaných viac ako 25%, Národná diaľničná spoločnosť bude môcť odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom.

Prísľub banky o poskytnutí bankovej platobnej záruky, predložili uchádzači v súťaži už vo svojich ponukách. Podstatou prísľubu banky je jej vyhlásenie, že poskytne klientovi bankovú platobnú záruku, respektíve úverový rámec na záručnú linku do výšky 20 % akceptovanej zmluvnej hodnoty diela bez DPH. V prípade, ak si zhotoviteľ nebude plniť svoje záväzky voči svojim dodávateľom, tak platbu subdodávateľovi uhradí banka. V súťaži o výstavbu diaľnic tak po novom súperili zodpovednejšie ponuky.