Velký náhľad 26.08.2016 / Obmedzenie

Rýchlostná cesta R1A pri Nitre bude úplne uzavretá

R1

Z dôvodu pokládky betónových prefabrikovaných nosníkov bude úplne uzavretá cesta R1A pri Nitre.

 
Úplná uzávera cesty R1A v km 3,00 - 5,00 je nevyhnutná z dôvodu pokládky betónových prefabrikovaných nosníkov pre vybudovanie mostného objektu stavby nad touto cestou. Doprava bude vedená po vyznačených obchádzkových trasách.

Upozornenie pre motoristov

S úplnou uzáverou cesty R1A v km 3,00 - 5,00 musia motoristi počítať:

  • dňa 26.08.2016 (piatok) od 18:00 do 29.08.2016 (pondelok) do 24:00

Trasa obchádzky bude vedená po miestnych komunikáciách a cestách II/513 a I/64.

Národná diaľničná spoločnosť sa motoristom ospravedlňuje za znížený komfort.

Užitočná aplikácia

Všetky aktuálne informácie o obmedzeniach na našich diaľniciach a rýchlostných cestách nájdete aj prostredníctvom aplikácie Pomoc na diaľnici.