Velký náhľad 19.09.2016 / Správa NDS

Začíname s druhou etapou dobudovania križovatky Prešov, západ

D1

V utorok 20. septembra začíname s druhou etapou dobudovania križovatky Prešov, západ. Tento krok pomôže uľahčiť vstup aj výstup motoristom z metropoly Šariša.

 

Sporný semafor

Súčasťou tejto stavby je aj odstránenie dočasnej cestnej svetelnej signalizácie na vstupe do mesta Prešov od Popradu.

Stavebné práce sa predpokladajú na rok, čo znamená, že svetelné značenie na vstupe do Prešova zmizne najneskôr o rok v septembri.Týmto výrazne uľahčíme vstup a výstup motoristov do Prešova.

Dobudovanie dôležitej križovatky

Druhá etapa dobudovania križovatky Prešov, západ rieši najmä dobudovanie inžinierskych sietí, preložku potoka Vydumanec a dobudovanie vetvy z kruhového objazdu, ktorá je potrebná pre plynulé dopravné napojenie z cesty I/18 a II/546 do mesta Prešov. Komisia vyhodnotila ako úspešného uchádzača spoločnosť Skanska SK, ktorá stavbu zrealizuje za 1,99 mil. eur.

Začiatok výstavby je plánovaný na 20.9. 2016, pričom doba výstavby je v zmysle Zmluvy o dielo 380 dní.

Pohodlnejšie cestovanie pre Prešovčanov

Križovatka Prešov, západ je súčasťou takmer osem kilometrov dlhej diaľnice D1 Prešov, západ – Prešov, juh a je jedným z posledných úsekov severnej diaľničnej spojnice medzi Bratislavou a Košicami. Súčasťou tohto úseku je aj vyše dva kilometre dlhý, dvojrúrový tunel Prešov. Úsek sa začína práve v križovatke Prešov, západ, kde sa plynulo napája na predchádzajúci úsek diaľnice D1 Svinia – Prešov, západ, ktorý je už v prevádzke.

Následne prechádza v blízkosti obytnej zóny a vstupuje do spomínaného tunela. Koniec úseku je v križovatke Prešov, juh za obcou Haniska, kde pokračuje smerom na Košice úsekom D1 Prešov, juh – Budimír. Okrem dvojrúrového tunela Prešova bude súčasťou prešovského obchvatu aj 18 mostov.

Ušetrený čas

Osobným vozidlám nový obchvat skráti jazdu o takmer 13 minút, nákladným automobilom o skoro 11 minút. Osobné autá tak po vybudovaní diaľnice ušetria 20 percent času proti jazde po pôvodnej ceste, nákladné vozidlá 27 percent.