Velký náhľad 06.10.2016 / Správa NDS

Bánovce nad Bebravou dostali obchvat

R2

Národná diaľničná spoločnosť odovzdala motoristom rýchlostnú cestu R2 Ruskovce – Pravotice.

 
Národná diaľničná spoločnosť slávnostne prestrihla pásku rýchlostnej cesty R2 Ruskovce – Pravotice. Prvý úsek rýchlostnej cesty v Trenčianskom kraji s dĺžkou 9,5 kilometra, ktorý plní funkciu obchvatu Bánoviec nad Bebravou, tak od 6. októbra 2016 slúži motoristom.

Bánovský obchvat odľahčí I/9

Vybudovanie rýchlostnej cesty R2 Ruskovce – Pravotice prispeje k zníženiu dopravného zaťaženia na existujúcej ceste prvej triedy I/9. Doteraz prechádzala  tranzitná doprava cez Bánovce nad Bebravou, čo výrazne zhoršovalo kvalitu života obyvateľov bývajúcich v bezprostrednom okolí cesty I/9. Novootvorený úsek rýchlostnej cesty R2 po viac ako 9 kilometroch končí napojením na cestu I/9. V budúcnosti sa na tomto mieste napojí na ďalší úsek rýchlostnej cesty R2.

R2 Ruskovce – Pravotice  v číslach

  • 9 560 m – dĺžka úseku
  • 75 000 t – použitého asfaltu
  • 350 – robotníkov na stavbe
  • 120 ks – mechanizmov v nasadení
  • 13 – počet mostov
  • 210 m – dĺžka najdlhšieho mosta na úseku
  • 4 minúty  – ušetrený čas
  • 315 – počet archeologických nálezov

Financovanie výstavby

Zmluvná cena za výstavbu R2 Ruskovce – Pravotice bola necelých 88,2 milióna eur. Projekt bol financovaný zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu.

Okolo Bánoviec nad Bebravou už po R2