Velký náhľad 07.10.2016 / Obmedzenie

Autá z I/61 medzi Sencom a Blatným pôjdu obchádzkou

I/61

V rámci výstavby diaľničnej križovatky Blatné na D1 sa posúvame k ďalšej etape.

 
Úplná uzávierka cesty I/61 medzi Sencom a Blatným v celkovej dĺžke 3,5 km je dôležitá z dôvodu prípravných prác a následnej realizácie nového mostu. Pre zachovanie plynulosti dopravy budú autá presmerované na novovybudovanú obchádzkovú trasu.

Informácia pre motoristov

V rámci stavebných prác na výstavbe diaľničnej križovatky D1 Blatné bude potrebná úplná uzávierka cesty I/61 v časti mimoúrovňovej križovatky Blatné od km 28,403 až po km 30,245 v nasledovnom termíne:
  • od 08.10.2016 (sobota) do 20.07.2017 (piatok)
Obchádzková trasa (na obrázku) bude vedená po obojsmernej dočasnej prepojovacej komunikácii pozdĺž diaľnice D1 s napojením na miestnu komunikáciu pri podjazde pri Červenom Majeri, kde vďaka samostatnému odbočovaciemu pruhu vľavo a napájacej vetvy bude umožnené priame napojenie na diaľnicu D1.
 
Úplná uzávierka predmetného úseku bude aj riadne vyznačená dočasným dopravným značením. 
 
 

Získajte čerstvé dopravné informácie

Mobilná aplikácia Pomoc na diaľnici je určená pre privolanie Diaľničnej patroly prostredníctvom volania alebo SMS s lokalizáciou presnej polohy motoristu. Zaznamenáva však aj všetky aktuálne dopravné obmedzenia na diaľniciach.