Velký náhľad 11.11.2016 / Správa NDS

Aktuálne: Diaľničný privádzač v Novej Polhore začne slúžiť motoristom

D1

Stavbu mimoúrovňovej križovatky s diaľničným privádzačom na D1 v Novej Polhore, medzi križovatkami Lemešany a Budimír, odovzdáme motoristom do užívania v sobotu 12. novembra.

Totem čerpacej stanice a dopravné značenie v kolízii

Pred spustením diaľničného privádzača Nová Polhora do užívania bola zástupcami polície vykonaná kontrola dopravného značenia. Tá odhalila, že trvalé dopravné značenie je v kolízii s totemom čerpacej stanice pohonných hmôt a následne požadovali od vlastníka čerpacej stanice jeho premiestnenie alebo odstránenie – totem je totiž umiestnený na pozemku, ktorý nie je uvedený v rozhodnutí o stavebných úpravách.
 
Z tohto dôvodu nemohla byť stavba skolaudovaná skôr a tým pádom odovzdaná do plného užívania motoristickej verejnosti. Ide o problém, ktorý nespôsobila NDS, ale týka sa tretej strany.   

Dohoda o predčasnom užívaní

Koncom tohto týždňa bola zrealizovaná obhliadka stavby a diaľničný privádzač v Novej Polhore následne spustíme do prevádzky v dvoch fázach – v prvej fáze budú môcť motoristi využívať zhruba 90 percent úseku, po vyriešení problému s totemom čerpacej stanice pohonných hmôt dostanú motoristi k dispozícii úsek v jeho plnej dĺžke.
 
V sobotu 12. novembra 2016 medzi 09:00 a 09:30 bude úsek spustený do prevádzky. 

Informácie o stavbe

Výstavba diaľničného privádzača je spolufinancovaná z rozpočtu Európskych spoločenstiev: Kohézny fond. Vedie cez katastrálne územie obcí Šarišské Bohdanovce, Nová Polhora a Ploské. Lepšie dopravné napojenie na komunikáciu nadregionálneho významu, čo umožní križovatka Nová Polhora, prispeje k rozvoju dotknutého územia.
  • dĺžka úseku – 1 452 m