Velký náhľad 24.11.2016 / Správa NDS

Výstavba košickej diaľnice oficiálne štartuje

D1

Národná diaľničná spoločnosť 24. novembra 2016 o 12:00 slávnostne poklopala základný kameň stavby diaľnice D1 Budimír – Bidovce.

Bezpečnejšie a lepšie dopravné riešenie

Novobudovaná diaľnica D1 od Budimíru po Bidovce zabezpečí bezpečné a rýchle cestné prepojenie s najvyššou úrovňou komfortu. Úsek diaľnice D1 v dĺžke 15 km prispeje k zníženiu dopravného zaťaženia na existujúcej ceste prvej triedy, keďže v súčasnosti tranzitná doprava prechádza po uvedenej infraštruktúre križujúcej viaceré obce. V predmetnej oblasti dochádza aj k častým dopravným nehodám s tragickými následkami.
 

Košická diaľnica v číslach

  • dĺžka stavby – 15 461 m
  • 23 mostov
  • 4 križovatky
  • 10 km protihlukových stien
  • 17 km oplotenia
  • ušetrených 14 minút

Ochránime aj vtáctvo

Na zabránenie stretu vozidiel s koridorom vtákov bolo navrhnuté ako opatrenie osadiť staticky nenáročné zariadenia, a to clony proti oslneniu na zvodidlá z vonkajšej strany diaľnice. Clona bude fungovať ako bariéra, ktorej sa vtáci vyhnú a nadletia ponad diaľnicu a prechádzajúce vozidlá.
 
 

Financovanie stavby

Zmluvná cena za výstavbu diaľnice D1 Budimír – Bidovce je 197,44 milióna eur. Výstavba bude financovaná v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. Ukončenie výstavby je naplánované na koniec roka 2019.