22 november Cecília
  •  
Napíš nám
novinky na webe
Voľné pracovné pozície Uvádzame zoznam aktuálnych pracovných ponúk v našej spoločnosti. Viac informácií nájdete na stránke portálu Profesia...
Ľavostranné odpočívadlo Považská Bystrica Národná diaľničná spoločnosť vyhlasuje v súlade s § 281 a nasl. Obchodného zákonníka Obchodnú verejnú súťaž o...
Pravostranné odpočívadlo Predmier Národná diaľničná spoločnosť vyhlasuje v súlade s § 281 a nasl. Obchodného zákonníka Obchodnú verejnú súťaž o...
Prehľad tunelov Tunely sú technicky a ekonomicky najnáročnejšie stavby diaľničnej siete. Navrhujú sa tam, kde je povrchové vedenie...
Predaj nehmotného investičného majetku Národná diaľničná spoločnosť ponúka na odpredaj nehmotný investičný majetok. Ponukové konanie prebieha v termíne...
mediacentrum
20 november 2014
Obmedzenie Počas víkendovej noci prebehne údržba tunela Horelica Národná diaľničná spoločnosť bude v nedeľu od 00:00 hod. do 04:00 realizovať údržbu..
14 november 2014
Obmedzenie Výstavba úseku D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka.. Z dôvodu výstavby diaľničného úseku pri Žiline bude čiastočne obmedzená doprava.
14 november 2014
Správa NDS Pri Moravskom Svätom Jáne sa plánuje stavba zeleného mosta Národná diaľničná spoločnosť plánuje výstavbu ekoduktu – zeleného mosta pri Moravskom..
14 november 2014
Obmedzenie Oprava vozovky na diaľnici D2 pri Veľkých Levároch Národná diaľničná spoločnosť bude v najbližších dňoch realizovať opravu vozovky..
13 november 2014
Analýzy Investície do bezpečnostných prvkov na diaľniciach boli v.. Za tretí štvrťrok 2014 Národná diaľničná spoločnosť doplnila na diaľniciach a..