22 december Adela
  •  
Napíš nám
novinky na webe
Mapa diaľničnej siete Mapa zobrazujúca celú sieť diaľnic a rýchlostných ciest Slovenskej republiky so všetkými jej súčasťami podľa stavu,...
ÚSEK RÝCHLOSTNEJ CESTY Žiar nad Hronom, obchvat, 1/2 profil Ťah:R2 Lokalizácia:Banskobystrický kraj
Predaj hmotného investičného majetku Národná diaľničná spoločnosť ponúka na odpredaj majetok. Ponukové konanie prebieha v termíne do 26.01.2015 - 10:00...
Ľavostranné odpočívadlo Považská Bystrica Národná diaľničná spoločnosť vyhlasuje v súlade s § 281 a nasl. Obchodného zákonníka Obchodnú verejnú súťaž o...
Prehľad tunelov Tunely sú technicky a ekonomicky najnáročnejšie stavby diaľničnej siete. Navrhujú sa tam, kde je povrchové vedenie...
mediacentrum
22 december 2014
Obmedzenie Údržba tunela Branisko Národná diaľničná spoločnosť bude počas štyroch hodín z 25.12. na 26.12. realizovať..
19 december 2014
Správa NDS Predaj diaľničných nálepiek na rok 2015 Národná diaľničná spoločnosť distribuuje diaľničné nálepky na rok 2015, ktoré si je..
19 december 2014
Správa NDS Vianočná a novoročná pomoc motoristom v križovatke Trnava (D1xR1) Národná diaľničná spoločnosť v spolupráci s Krajským riaditeľstvom PZ v Trnave v snahe..
19 december 2014
Obmedzenie Na diaľničnom úseku D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno sa.. Z dôvodu výstavby diaľničného úseku D3 bude čiastočne obmedzená doprava.
18 december 2014
Obmedzenie Výstavba úseku D3 Svrčinovec – Skalité – štátna hranica.. Z dôvodu výstavby diaľničného úseku na Kysuciach bude čiastočne obmedzená doprava.