02 marec Anežka
  •  
Napíš nám
novinky na webe
Voľné pracovné pozície Uvádzame zoznam aktuálnych pracovných ponúk v našej spoločnosti. Viac informácií nájdete na stránke portálu Profesia...
Pravostranné odpočívadlo Prejta Národná diaľničná spoločnosť vyhlasuje v súlade s § 281 a nasl. Obchodného zákonníka Obchodnú verejnú súťaž o...
Predaj hmotného investičného majetku Národná diaľničná spoločnosť ponúka na odpredaj majetok. Ponukové konanie prebieha v termíne do 11.03.2015 - 10:00...
Mapa diaľničnej siete Mapa zobrazujúca celú sieť diaľnic a rýchlostných ciest Slovenskej republiky so všetkými jej súčasťami podľa stavu,...
ÚSEK RÝCHLOSTNEJ CESTY Žiar nad Hronom, obchvat, 1/2 profil Ťah:R2 Lokalizácia:Banskobystrický kraj
mediacentrum
27 február 2015
Správa NDS Diaľnice a rýchlostné cesty so 100 novými varovnými tabuľami Národná diaľničná spoločnosť doplní na vetvách križovatiek dopravné značenie, ktoré..
26 február 2015
Obmedzenie V noci počas víkendu prebehne údržba tunela Horelica Národná diaľničná spoločnosť bude v nedeľu od 00:00 hod. do 04:00 hod. realizovať..
26 február 2015
Správa NDS 1 000 kilometrov akustického dopravného značenia na diaľniciach V roku 2015 dostanú diaľnice a rýchlostné cesty nové dopravné značenie so zvukovým..
25 február 2015
Správa NDS Na R1 pribudne viac ako 15 kilometrov oplotenia Na rýchlostnej ceste R1 v úseku Hronský Beňadik – Lehôtka pod Brehmi pribudne v priebehu..
24 február 2015
Správa NDS Na diaľnici pod Tatrami pribudli nové premenné značky Nové premenné značky sú umiestnené na diaľnici D1 pri križovatkách Poprad, východ a..