19 december Judita
  •  
Napíš nám
novinky na webe
Mapa diaľničnej siete Mapa zobrazujúca celú sieť diaľnic a rýchlostných ciest Slovenskej republiky so všetkými jej súčasťami podľa stavu,...
ÚSEK RÝCHLOSTNEJ CESTY Žiar nad Hronom, obchvat, 1/2 profil Ťah:R2 Lokalizácia:Banskobystrický kraj
Predaj hmotného investičného majetku Národná diaľničná spoločnosť ponúka na odpredaj majetok. Ponukové konanie prebieha v termíne do 26.01.2015 - 10:00...
Ľavostranné odpočívadlo Považská Bystrica Národná diaľničná spoločnosť vyhlasuje v súlade s § 281 a nasl. Obchodného zákonníka Obchodnú verejnú súťaž o...
Prehľad tunelov Tunely sú technicky a ekonomicky najnáročnejšie stavby diaľničnej siete. Navrhujú sa tam, kde je povrchové vedenie...
mediacentrum
19 december 2014
Správa NDS Predaj diaľničných nálepiek na rok 2015 Národná diaľničná spoločnosť distribuuje diaľničné nálepky na rok 2015, ktoré si je..
19 december 2014
Správa NDS Vianočná a novoročná pomoc motoristom v križovatke Trnava (D1xR1) Národná diaľničná spoločnosť v spolupráci s Krajským riaditeľstvom PZ v Trnave v snahe..
19 december 2014
Obmedzenie Na diaľničnom úseku D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno sa.. Z dôvodu výstavby diaľničného úseku D3 bude čiastočne obmedzená doprava.
18 december 2014
Obmedzenie Výstavba úseku D3 Svrčinovec – Skalité – štátna hranica.. Z dôvodu výstavby diaľničného úseku na Kysuciach bude čiastočne obmedzená doprava.
17 december 2014
Analýzy V novembri sa na diaľniciach zrealizovali práce za 42,5 milióna EUR Aj v novembri 2014 sa udržalo vysoké tempo diaľničnej výstavby. Na diaľniciach sa..