27 február Alexander
  •  
Napíš nám
novinky na webe
Voľné pracovné pozície Uvádzame zoznam aktuálnych pracovných ponúk v našej spoločnosti. Viac informácií nájdete na stránke portálu Profesia...
Pravostranné odpočívadlo Prejta Národná diaľničná spoločnosť vyhlasuje v súlade s § 281 a nasl. Obchodného zákonníka Obchodnú verejnú súťaž o...
Predaj hmotného investičného majetku Národná diaľničná spoločnosť ponúka na odpredaj majetok. Ponukové konanie prebieha v termíne do 11.03.2015 - 10:00...
Mapa diaľničnej siete Mapa zobrazujúca celú sieť diaľnic a rýchlostných ciest Slovenskej republiky so všetkými jej súčasťami podľa stavu,...
ÚSEK RÝCHLOSTNEJ CESTY Žiar nad Hronom, obchvat, 1/2 profil Ťah:R2 Lokalizácia:Banskobystrický kraj
mediacentrum
26 február 2015
Obmedzenie V noci počas víkendu prebehne údržba tunela Horelica Národná diaľničná spoločnosť bude v nedeľu od 00:00 hod. do 04:00 hod. realizovať..
26 február 2015
Správa NDS 1 000 kilometrov akustického dopravného značenia na diaľniciach V roku 2015 dostanú diaľnice a rýchlostné cesty nové dopravné značenie so zvukovým..
25 február 2015
Správa NDS Na R1 pribudne viac ako 15 kilometrov oplotenia Na rýchlostnej ceste R1 v úseku Hronský Beňadik – Lehôtka pod Brehmi pribudne v priebehu..
24 február 2015
Správa NDS Na diaľnici pod Tatrami pribudli nové premenné značky Nové premenné značky sú umiestnené na diaľnici D1 pri križovatkách Poprad, východ a..
20 február 2015
Obmedzenie Nové dopravné značenie pred križovatkou Spišský Štvrtok Na východnej D1 pribudne cez víkend veľkoplošné dopravné značenie.