30 júl Libuša
  •  
Napíš nám
novinky na webe
Ľavostranné odpočívadlo Beckov Národná diaľničná spoločnosť vyhlasuje v súlade s § 281 a nasl. Obchodného zákonníka Obchodnú verejnú súťaž o...
Pravostranné odpočívadlo Beckov Národná diaľničná spoločnosť vyhlasuje v súlade s § 281 a nasl. Obchodného zákonníka Obchodnú verejnú súťaž o...
Ľavostranné odpočívadlo Predmier Národná diaľničná spoločnosť vyhlasuje v súlade s § 281 a nasl. Obchodného zákonníka Obchodnú verejnú súťaž o...
mediacentrum
30 júl 2014
ANALÝZA Na diaľniciach pribudlo množstvo nových bezpečnostných prvkov Za prvých 6 mesiacov tohto roka Národná diaľničná spoločnosť doplnila na diaľniciach a..
29 júl 2014
Správa NDS Začína sa stavba tunela Poľana 31. júla 2014 sa na Kysuciach slávnostne začne raziť tunel diaľnice D3.
28 júl 2014
Správa NDS Pozvánka na prezentáciu stavby Národná diaľničná spoločnosť informuje širokú verejnosť o verejnom prerokovaní správy..