29 júl Marta
  •  
Napíš nám
novinky na webe
Ľavostranné odpočívadlo Beckov Národná diaľničná spoločnosť vyhlasuje v súlade s § 281 a nasl. Obchodného zákonníka Obchodnú verejnú súťaž o...
Pravostranné odpočívadlo Beckov Národná diaľničná spoločnosť vyhlasuje v súlade s § 281 a nasl. Obchodného zákonníka Obchodnú verejnú súťaž o...
Ľavostranné odpočívadlo Predmier Národná diaľničná spoločnosť vyhlasuje v súlade s § 281 a nasl. Obchodného zákonníka Obchodnú verejnú súťaž o...
mediacentrum
28 júl 2014
Správa NDS Pozvánka na prezentáciu stavby Národná diaľničná spoločnosť informuje širokú verejnosť o verejnom prerokovaní správy..
25 júl 2014
Obmedzenie Vynovený most na liptovskej D1 NDS opraví most na diaľnici D1 pri Liptovskom Mikuláši.
25 júl 2014
Obmedzenie Obnova mosta na D2 NDS vymení rímsu mosta na nadjazde D2 v križovatke Bratislava Petržalka – Kapitulské Pole.