19 apríl Jela
  •  
Napíš nám
novinky na webe
Financovanie spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť je akciová spoločnosť v 100% vlastníctve Slovenskej republiky. Výškou základného...
Predaj nehmotného majetku Národná diaľničná spoločnosť ponúka na odpredaj nehmotný majetok. Ponukové konanie prebieha v termíne do 05.05.2014...
Mapa diaľničnej siete Mapa zobrazujúca celú sieť diaľnic a rýchlostných ciest Slovenskej republiky so všetkými jej súčasťami podľa stavu,...
mediacentrum
17 apríl 2014
obmedzenie Veľkoplošné opravy vozovky v Košiciach Národná diaľničná spoločnosť plánuje v najbližšom mesiaci vykonať rozsiahlejšiu opravu..
11 apríl 2014
obmedzenie Nadrozmerná preprava po D1, R1 a R2 Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje motoristov na obmedzenia v súvislosti s prepravou..
09 apríl 2014
obmedzenie Obmedzenie dopravy v Košiciach Smerový dopravný prieskum čiastočne obmedzí dopravu v Košiciach.