26 júl Anna, Hana
  •  
Napíš nám
novinky na webe
Ľavostranné odpočívadlo Beckov Národná diaľničná spoločnosť vyhlasuje v súlade s § 281 a nasl. Obchodného zákonníka Obchodnú verejnú súťaž o...
Pravostranné odpočívadlo Beckov Národná diaľničná spoločnosť vyhlasuje v súlade s § 281 a nasl. Obchodného zákonníka Obchodnú verejnú súťaž o...
Ľavostranné odpočívadlo Predmier Národná diaľničná spoločnosť vyhlasuje v súlade s § 281 a nasl. Obchodného zákonníka Obchodnú verejnú súťaž o...
mediacentrum
25 júl 2014
Obmedzenie Vynovený most na liptovskej D1 NDS opraví most na diaľnici D1 pri Liptovskom Mikuláši.
25 júl 2014
Obmedzenie Obnova mosta na D2 NDS vymení rímsu mosta na nadjazde D2 v križovatke Bratislava Petržalka – Kapitulské Pole.
23 júl 2014
Analýzy V lete sa kupujú 10 dňové diaľničné nálepky V júni sa prvýkrát na príjmoch z predaja najviac podieľali 10 dňové diaľničné nálepky.