06 marec Radoslav, Radoslava
  •  
Napíš nám
novinky na webe
Voľné pracovné pozície Uvádzame zoznam aktuálnych pracovných ponúk v našej spoločnosti. Viac informácií nájdete na stránke portálu Profesia...
Pravostranné odpočívadlo Prejta Národná diaľničná spoločnosť vyhlasuje v súlade s § 281 a nasl. Obchodného zákonníka Obchodnú verejnú súťaž o...
Predaj hmotného investičného majetku Národná diaľničná spoločnosť ponúka na odpredaj majetok. Ponukové konanie prebieha v termíne do 11.03.2015 - 10:00...
Mapa diaľničnej siete Mapa zobrazujúca celú sieť diaľnic a rýchlostných ciest Slovenskej republiky so všetkými jej súčasťami podľa stavu,...
ÚSEK RÝCHLOSTNEJ CESTY Žiar nad Hronom, obchvat, 1/2 profil Ťah:R2 Lokalizácia:Banskobystrický kraj
mediacentrum
05 marec 2015
Správa NDS Pri Žiline sa začne raziť vyše dvojkilometrový diaľničný tunel Národná diaľničná spoločnosť v utorok, 10. 03. 2015 oficiálne začne s razením tunela..
03 marec 2015
Analýzy Mýto za január 2015 Prehľad výberu elektronického mýta v mesiaci január 2015.
03 marec 2015
Analýzy Počas prvého mesiaca v roku sa predalo takmer 509 tisíc.. V januári vzrástol počet predaných diaľničných nálepiek v porovnaní s rovnakým mesiacom..
27 február 2015
Správa NDS Diaľnice a rýchlostné cesty so 100 novými varovnými tabuľami Národná diaľničná spoločnosť doplní na vetvách križovatiek dopravné značenie, ktoré..
26 február 2015
Obmedzenie V noci počas víkendu prebehne údržba tunela Horelica Národná diaľničná spoločnosť bude v nedeľu od 00:00 hod. do 04:00 hod. realizovať..