Fričovce - Svinia - thumb D1

Fričovce - Svinia

Odovzdané

Úsek sa začína v križovatke Fričovce. Vybudovaním tohto úseku diaľnice sa odkloní všetka tranzitná doprava z cesty I/18, ktorá prechádza stredom piatich obcí. Úsek končí v križovatke Svinia, kde sa napája na úsek D1 Svinia – Prešov, západ.

 
Projekt spolufinancovaný
z Kohézneho fondu Európskej únie
 
 
 
 
12/2015: Stavba úseku diaľnice D1 bola odovzdaná do užívania dňa 17.12.2015.
 
 

Základne údaje

Dĺžka úseku: 11 217 m

Lokalizácia:
 • kraj: Prešovský
 • okres: Prešov
 • obec: Fričovce, Bertotovce, Hendrichovce, Chmiňany, Chminianska Nová Ves, Svinia
Financovanie: fondy EÚ + ŠR
Zmluvný začiatok výstavby: 12/2011
Zmluvné ukončenie výstavby: 11/2015

Podpis zmluvy so zhotoviteľom: 11/2011
Zhotoviteľ: Doprastav, a.s., Strabag, s.r.o.
Stavebný dozor: Dopravoprojekt Brno, a.s., Infraprojekt, s.r.o.

Správa a údržba:
 
  

Procesy

Technická štúdia:
 • dodanie štúdie: 1996

Proces EIA:

 • záverečné stanovisko EIA: 07/1997
Územné rozhodnutie: 
 • právoplatné: 12/2007
Stavebné povolenie:
 • právoplatné: 12/2008
Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby:
 • začiatok: 03/2011
 • ukončenie: 11/2011

 

Objekty

 • križovatka: -
 • estakáda: 15 mostov
 • tunel: -
 • odpočívadlo: -

 

Situácia stavby

mapový podklad: Google
Ak tento text za chvíľu nezmizne, váš prehliadač nedokáže zobraziť mapy.