Hubová - Ivachnová - thumb D1

Hubová - Ivachnová

Vo výstavbe

Začína v križovatke Hubová, kde nadväzuje na úsek D1 Turany – Hubová. Končí pri obci Ivachnová a pokračuje ťahom D1 Ivachnová – Liptovský Mikuláš. Prostredníctvom križovatiek je zabezpečené prepojenie diaľnice s cestou I/59 smerom na Oravu a mesto Ružomberok.

 
Projekt spolufinancovaný
z Kohézneho fondu Európskej únie
 
 
 
 

Aktualita

Národná diaľničná spoločnosť v súčasnosti preveruje a analyzuje vhodnosť predložených technických návrhov riešenia výstavby tunela Čebrať, aj z pohľadu možného dopadu na životné prostredie. V momente ukončenia analýzy predložených návrhov predstavíme verejnosti výsledné riešenie. V súčasnosti naďalej platí zmluvný termín ukončenia výstavby úseku.

 

Základné údaje

Dĺžka úseku: 15 272 m

Lokalizácia:
 • kraj: Žilinský
 • okres: Ružomberok
 • obec: Hubová, Ružomberok – Hrboltová, Likavka, Martinček, Lisková, Ivachnová
Financovanie: fondy EÚ + ŠR
Zmluvný začiatok výstavby: 12/2013
Zmluvné ukončenie výstavby: 06/2017

Podpis zmluvy so zhotoviteľom: 11/2013
Zhotoviteľ: OHL ŽS, a.s., Váhostav – SK, a.s.  
Stavebný dozor: URS Polska Sp. z.o.o. 

Správa a údržba:
 
  

Procesy

Technická štúdia:
 • dodanie štúdie: 1996

Proces EIA:

 • záverečné stanovisko EIA: 10/1997
Územné rozhodnutie:
 • právoplatné: 06/2008
Stavebné povolenie:
 • právoplatné: 04/2009
Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby:
 • začiatok: 10/2011
 • ukončenie: 01/2013 

 

Objekty

 • križovatka: Hubová – neúplná, Likavka, vjadz cesty I/18 v smere RK – LM
 • estakáda: 22 mostov
 • tunel: Čebrať (2026 m)
 • odpočívadlo: Ivachnová (veľké ľavostranné)

 

Situácia stavby

mapový podklad: Google
Ak tento text za chvíľu nezmizne, váš prehliadač nedokáže zobraziť mapy.