Jánovce - Jablonov, II. úsek - thumb D1

Jánovce - Jablonov, II. úsek

Odovzdané

Stavba sa napája na predchádzajúci úsek pred križovatkou Levoča z južnej strany mesta Levoča. Pod úpätím vrchu Šibenik vstupuje do rovnomenného tunela. Úsek končí priamo napojením na ďalší úsek D1 Jablonov – Studenec pri obci Nemešany.

 
Projekt spolufinancovaný
z Kohézneho fondu Európskej únie
 
 
 
 
 
11/2015: Stavba úseku diaľnice D1 bola odovzdaná do užívania dňa 30.11.2015.

 

Základné údaje

Dĺžka úseku: 9 540 m (Jánovce – Jablonov, II. úsek), 985 m (Levoča, privádzač)

Lokalizácia:
 • kraj: Prešovský
 • okres: Levoča
 • obec: Levoča, Spišský Hrhov, Doľany, Klčov, Nemešany, Spišské Podhradie
Financovanie: fondy EÚ + ŠR
Zmluvný začiatok výstavby: 06/2012
Zmluvné ukončenie výstavby: 11/2015

Podpis zmluvy so zhotoviteľom: 05/2012
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s., EUROVIA CS, a.s., STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s. 
Stavebný dozor: AE Dozoring, s.r.o., Infraprojekt, s.r.o.  
 
Správa a údržba:
 
 

Procesy

Technická štúdia:
 • dodanie štúdie: 1996 (Jánovce – Jablonov, II. úsek), 2002 (Levoča, privádzač) 

Proces EIA:

 • záverečné stanovisko EIA: 03/1997 (Jánovce – Jablonov, II. úsek), 07/2005 (Levoča, privádzač)  
Územné rozhodnutie:
 • právoplatné: 10/2004 (Jánovce – Jablonov, II. úsek), 06/2008 (Levoča, privádzač) 
Stavebné povolenie: 
 • právoplatné: 12/2008 (Jánovce – Jablonov, II. úsek), 06/2010 (Levoča, privádzač) 
Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby:
 • začiatok: 06/2011
 • ukončenie: 05/2012

 

Objekty

 • križovatka: Levoča
 • estakáda: 12 mostov
 • tunel: Šibenik (dvojrúrový tunel, 588 m)
 • odpočívadlo: Levoča (veľké ľavostranné, pre oba smery)
 • privádzač Levoča (985 m)

 

Situácia stavby

mapový podklad: Google
Ak tento text za chvíľu nezmizne, váš prehliadač nedokáže zobraziť mapy.