Košice - Milhosť - thumb R4

Košice - Milhosť

Odovzdané

Začína križovatkou Košice (juh) napojením na cestu I/68 a výhľadového napojenia ťahu R2. Pokračuje koridorom medzi širokorozchodnou traťou a obcou Haniska, ďalej popri priemyselnom parku Kechnec a končí cca 150 metrov od hraničného priechodu na hranici s Maďarskom.

 
Projekt spolufinancovaný
z Kohézneho fondu Európskej únie
 
 
 
 
 
11/2013: Stavba úseku rýchlostnej cesty R4 bola odovzdaná do užívania dňa 07.11.2013
 
 

 Základne údaje

Dĺžka úseku: 14 200 m
 
Lokalizácia:
 • kraj: Košický
 • okres: Košice, okolie
 • obec: Haniska, Valaliky, Sokoľany, Kechnec, Milhosť
Financovanie: fondy EÚ + ŠR
Zmluvný začiatok výstavby: 09/2010
Zmluvné ukončenie výstavby: 10/2013
 
Podpis zmluvy so zhotoviteľom: 08/2010
Zhotoviteľ: Skanska SK, a.s.
Stavebný dozor: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 
Správa a údržba: Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest Košice
 
 

Procesy

Technická štúdia:
 • dodanie štúdie: 02/2002, 11/2004 (doplnok) 

Proces EIA:

 • záverečné stanovisko EIA: 09/2004
Územné rozhodnutie: 
 • právoplatné: 09/2007
Stavebné povolenie: 
 • právoplatné: 02/2010
Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby:
 • začiatok: 12/2009
 • ukončenie: 08/2010

 

Objekty

 • križovatka: Košice (juh) – neúplná, Kechnec
 • estakáda: 14 mostov
 • tunel: -
 • odpočívadlo: -

 

Situácia stavby

mapový podklad: Google
Ak tento text za chvíľu nezmizne, váš prehliadač nedokáže zobraziť mapy.