Pstruša - Kriváň - thumb R2

Pstruša - Kriváň

Odovzdané

Úsek začína križovatkou Pstruša, kde sa napája na predchádzajúci úsek a cestu I/50. Pokračuje údolím toku Slatiny v súbehu s cestou I/50 a železničnou traťou. Trasa je vedená mimo obcí Vígľaš, Stožok, Detva. Končí pred obcou Kriváň rovnomennou križovatkou.

 
Projekt spolufinancovaný
zo Štrukturálneho fondu Európskej únie
 
 
 
 
11/2015: Stavba úseku rýchlostnej cesty R2 bola odovzdana do užívania dňa 10.11.2015
 
 

Základne údaje

Dĺžka úseku: 10 380 m

Lokalizácia:
 • kraj: Banskobystrický
 • okres: Detva
 • obec: Vígľaš, Stožok, Detva, Kriváň
Financovanie: fondy EÚ + ŠR 
Zmluvný začiatok výstavby: 12/2013
Zmluvné ukončenie výstavby: 12/2015

Podpis zmluvy so zhotoviteľom: 11/2013 
Zhotoviteľ: Strabag, s.r.o., Doprastav, a.s., VÁHOSTAV – SK, a.s. 
Stavebný dozor: Eutech, a.s., ESP Consult, s.r.o, Eurout, Kft.

Správa a údržba: Stredisko údržby Zvolen 
 
 

Procesy

Technická štúdia:
 • dodanie štúdie: 11/2003

Proces EIA:

 • záverečné stanovisko EIA: 02/2006
Územné rozhodnutie:
 • právoplatné: 10/2009
Stavebné povolenie:
 • právoplatné: 02/2013 
Verejné obstarávania na zhotoviteľa stavby:
 • začiatok: 03/2013 
 • ukončenie: 10/2013 

 

Objekty

 • križovatka: Pstruša, Detva, Kriváň
 • estakáda: 13 mostov
 • tunel: -
 • odpočívadlo: -

 

Situácia stavby

mapový podklad: Google
Ak tento text za chvíľu nezmizne, váš prehliadač nedokáže zobraziť mapy.