Svrčinovec - Skalité, pravý pás - thumb D3

Svrčinovec - Skalité, pravý pás

Vo výstavbe

Úsek začína mostom nad Šlahorovým potokom v križovatke Svrčinovec. Vstupuje do tunela Svrčinovec, za ním v zárezoch a na mostoch preklenuje masív Valy, kríži riečku Čadečky a míňa obec Skalité. Za údolím potoka Rieka vchádza do tunela Poľana a napája sa na ďalší úsek D3.

 
Projekt spolufinancovaný
z Kohézneho fondu Európskej únie
a z TEN-T programu Európskej únie
 
 
 
 

Aktualita

V súvislosti s výstavbou daného úseku Národná diaľničná spoločnosť registruje nárok zhotoviteľa na predĺženie výstavby, ktorý je predmetom rokovania. V súčasnosti naďalej platí zmluvný termín ukončenia výstavby.

Základné údaje

Dĺžka úseku: 12 280 m

Lokalizácia:
 • kraj: Žilinský
 • okres: Čadca
 • obec: Svrčinovec, Čierne, Skalité
Financovanie: fondy EÚ + ŠR
Zmluvný začiatok výstavby: 10/2013
Zmluvné ukončenie výstavby: 10/2016

Podpis zmluvy so zhotoviteľom: 06/2013
Zhotoviteľ: Váhostav – SK, a.s., Doprastav, a.s., Strabag, s.r.o., Metrostav SK a.s.
Stavebný dozor: BUNG Slovensko, s.r.o., Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Infraprojekt, s.r.o.  

Správa a údržba:
 
 

Procesy

Technická štúdia:
 • dodanie štúdie: 1997

Proces EIA:

 • záverečné stanovisko EIA: 11/2000
Územné rozhodnutie:
 • právoplatné: 10/2004
Stavebné povolenie:
 • právoplatné: 01/2011
Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby:
 • začiatok: 06/2012 
 • ukončenie: 06/2013 

 

Objekty

 • križovatka: Svrčinovec
 • estakáda: 24 mostov
 • tunel: Svrčinovec (420 m), Poľana (898 m)
 • odpočívadlo: Čierne (malé obojstranné)  

 

TEN-T program

Predinvestičná štúdia diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité (2004-SK-92804-S): 
 • rozhodnutie Európskej komisie: 29.12.2004
 • finančná pomoc vo výške: 3 800 000 EUR 
 • začiatok realizácie projektu: 05/2005
 • ukončenie realizácie projektu: 12/2008 
Činnosti projektu: 
 • dokumentácia pre stavebné povolenie
 • dokumentácia pre ponuku
 • inžiniersko-geologický prieskum
 • prieskumný výkop

 

Situácia stavby

mapový podklad: Google
Ak tento text za chvíľu nezmizne, váš prehliadač nedokáže zobraziť mapy.