Kontakty

Všetky dôležité kontakty na jednom mieste.

Telefonický

+421 2 583 11 111

V pracovných dňoch 7:00 - 18:00

 

 

Poštový

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava


Písomné žiadosti doručujte iba na adresu sídla spoločnosti

 

 

Elektronický

otazka@ndsas.sk

V prípade konkrétnych otázok využite kontaktný formulár na hlavnej stránke

Sídlo
spoloČnosti

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

ZOBRAZIŤ MAPU

Podateľňa

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava


V pracovných dňoch 08:00 - 15:00

 

 

Vstup na podateľňu NDS pre

tretie osoby, z dôvodu preventívnych

opatrení vo vzťahu k šíreniu vírusu

COVID-19, je povolený iba s prekrytými

hornými dýchacími cestami

v zmysle aktuálnej platnej vyhlášky.

 

 

 

 

Externé pracoviská

Strediská správy a údržby
ZOBRAZIŤ MAPU

Investičné odbory
ZOBRAZIŤ MAPU

Informačno-predajné miesta
ZOBRAZIŤ MAPU

Bankové spojenie

Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
BIC (SWIFT): UNCRSKBX
IBAN: SK3011110000006624859013

 

Obchodný register

IČO: 35 919 001
DIČ: 202 193 7775
IČ DPH: SK 202 193 7775
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sa
Vložka číslo: 3518/B

Dôležité telefónne čísla

 

Pomoc na diaľnici - Diaľničná patrola

0800 100 007

 

Komplexné informácie o elektronickej diaľničnej známke

+421 2 32 777 777