Kontakt pre médiá

Kontakt pre zástupcov médií, preto nás neváhajte osloviť s akoukoľvek novinárskou otázkou.

 

Eva Žgravčáková

vedúca oddelenia komunikácie

 

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

 

hovorca@ndsas.sk