Čerpanie eurofondov

Prostredníctvom Európskej únie sa na stavby diaľnic čerpajú zdroje z európskych fondov. Každá stavba má svoje podmienky a objem vyčerpaných prostriedkov.

Spôsoby financovania
s podporou Európskej únie

Kohézny fond
Finančný nástroj Európskej únie podporujúci
investične náročné projekty dopravy a životného prostredia.
Cieľom fondu je spolufinancovaním projektov znižovať
ekonomické a sociálne rozdiely medzi členskými krajinami Európskej únie.
 
Štrukturálny fond (Európsky fond regionálneho rozvoja)
Podporný nástroj Európskej únie, ktorým
spolufinancuje programy regionálneho rozvoja.
Fond je  určený na znižovanie hospodárskych a sociálnych
rozdielov regiónov.
 
TEN-T program
Finančné prostriedky Európskej únie podporujúce
spúšťanie projektov, ktoré prispievajú k vytvoreniu
transeurópskych sietí v oblasti dopravy, energetiky a telekomunikácií.

 

Finančná pomoc z fondov Európskej únie v sektore dopravy
sa čerpá na základe schváleného programového dokumentu Slovenskej republiky
na dané obdobie.


2004 – 2006
Operačný program
Základná infraštruktúra

2007 – 2013
Operačný program Doprava

2014 – 2020
Operačný program
Integrovaná infraštruktúra

Zoznam projektov
spolufinancovaných
z prostriedkov Európskej únie

2004 – 2006 Operačný program Základná infraštruktúra

Kohézny fond

Projekt Financované Prostriedky EÚ
D1 Mengusovce – Jánovce výstavba 140 910 025,10 €

Štrukturálny fond

Projekt Financované Prostriedky EÚ
R1 Rudno nad Hronom – Žarnovica výstavba 47 774 362,20 €
R2 Ožďany, obchvat výstavba 35 579 867,50 €
R2 Figa, obchvat výstavba 13 071 607,38 €
R4 Svidník, obchvat výstavba 12 160 083,33 €
Projektová príprava úsekov R1, R2, R4 projektová príprava 2 049 062,80 €

TEN-T program

Projekt Financované Prostriedky EÚ
D3 Svrčinovec – Skalité projektová príprava 3 800 068,00 €

2007 – 2013 Operačný program Doprava

Kohézny fond

Projekt Financované Prostiedky EÚ
D1 Dubná Skala – Turany výstavba 66 337 322,10 €
D1 Jánovce – Jablonov výstavba 156 102 656,25 €
D1 Studenec – Beharovce výstavba 18 904 934,15 €
D1 Fričovce – Svinia výstavba 84 812 484,75 €
D3 Hričovské Podhradie – Žilina, Strážov výstavba 67 476 288,65 €
R4 Košice – Milhosť výstavba 42 757 774,35 €
D1 Hubová – Ivachnová výstavba 60 252 018,60 €
Projektová príprava úsekov D3 projektová príprava 4 640 928,01 €
R3 Horná Štubňa, obchvat výstavba 7 867 906,60 €
D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka výstavba 135 150 000,00 €
D1 Turany – Hubová projektová príprava 7 471 705,67 €
D3 Svrčinovec – Skalité výstavba 147 592 891,72 €
D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala výstavba 36 843 741,82 €
D1 privádzač Nová Polhora výstavba 5 647 639,89 €
D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno výstavba 84 436 353,45 €
Zvýšenie bezpečnosti D1 Prešov – Budimír práce 10 649 695,06 €
D1 Prešov, západ – Prešov, juh projektová príprava 5 497 217,36 €
Zvýšenie bezpečnosti R1 Trnava – Nitra práce 11 001 699,86 €
Zvýšenie bezpečnosti R1 Šášovské Podhradie – Zvolen práce 3 028 084,63 €
Projektová príprava úsekov:
D1 Bidovce – štátna hranica SK/UA 
D3 Žilina, Strážov – štátna hranica SK/PL 
R2 križovatka D1 – Nováky 
R2 Kriváň – Tornaľa 
R2 Tornaľa – Včeláre 
R2 Včeláre – Košické Olšany 
R3 Šahy – Zvolen 
R4 štátna hranica SK/PL – Kapušany
projektová príprava 1 422 592,95 €
D2 Moravský Svätý Ján, zelený most výstavba 4 802 639,35 €
D1 križovatka Senec, nultá etapa výstavba 1 646 779,80 €
Zvýšenie bezpečnosti D1 Ivachnová – Važec práce 8 749 965,27 €
Zvýšenie bezpečnosti D1 Trnava – Lúka práce 9 480 545,46 €

Štrukturálny fond

Projekt Financované Prostiedky EÚ
R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie výstavba 111 020 233,15 €
R2 Zvolen, východ – Pstruša projektová príprava 329 318,05 €
R2 Pstruša – Kriváň projektová príprava 412 122,50 €
R4 Prešov, severný obchvat projektová príprava 5 402 848,20 €
R2 Žiar nad Hronom, obchvat výstavba 25 476 649,27 €
R2 Ruskovce – Pravotice výstavba 85 147 748,32 €
R2 Zvolen, východ – Pstruša výstavba 102 446 893,00 €
R2 Pstruša – Kriváň výstavba 131 949 866,48 €
Projektová príprava úsekov:
R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou
R2 Šaca – Košické Olšany
projektová príprava 667 676,62 €

TEN-T program

Projekt Financované Prostriedky EÚ
D1 Budimír – Bidovce projektová príprava 1 905 000,00 €

2014 - 2020 Operačný program Integrovaná infraštruktúra