Čerpanie eurofondov

Prostredníctvom Európskej únie sa na stavby diaľnic čerpajú zdroje z európskych fondov. Každá stavba má svoje podmienky a objem vyčerpaných prostriedkov.

Spôsoby financovania
s podporou Európskej únie

Kohézny fond
Finančný nástroj Európskej únie podporujúci
investične náročné projekty dopravy a životného prostredia.
Cieľom fondu je spolufinancovaním projektov znižovať
ekonomické a sociálne rozdiely medzi členskými krajinami Európskej únie.
 
Štrukturálny fond (Európsky fond regionálneho rozvoja)
Podporný nástroj Európskej únie, ktorým
spolufinancuje programy regionálneho rozvoja.
Fond je  určený na znižovanie hospodárskych a sociálnych
rozdielov regiónov.
 
TEN-T program
Finančné prostriedky Európskej únie podporujúce
spúšťanie projektov, ktoré prispievajú k vytvoreniu
transeurópskych sietí v oblasti dopravy, energetiky a telekomunikácií.

 

Finančná pomoc z fondov Európskej únie v sektore dopravy
sa čerpá na základe schváleného programového dokumentu Slovenskej republiky
na dané obdobie.


2004 – 2006
Operačný program
Základná infraštruktúra

2007 – 2013
Operačný program Doprava

2014 – 2020
Operačný program
Integrovaná infraštruktúra

Zoznam projektov
spolufinancovaných
z prostriedkov Európskej únie

2004 – 2006 Operačný program Základná infraštruktúra

Kohézny fond

Projekt Stav Financované Prostriedky EÚ
D1 Mengusovce – Jánovce                                               v prevádzke stavebné práce 140 910 025,10 €

Štrukturálny fond

Projekt Stav Financované Prostriedky EÚ
R1 Rudno nad Hronom – Žarnovica v prevádzke stavebné práce 47 463 753,88
R2 Ožďany, obchvat v prevádzke stavebné práce 33 800 874,13 €
R2 Figa, obchvat v prevádzke stavebné práce 12 418  027,01 €
R4 Svidník, obchvat v prevádzke stavebné práce 11 552 079,16 €

Projektová príprava úsekov R1, R2, R4                              

v príprave projektová príprava 1 946 609,66 €

TEN-T program

Projekt Stav Financované Prostriedky EÚ
D3 Svrčinovec – Skalité                                                     v prevádzke projektová príprava 5 194 019,92 €

2007 – 2013 Operačný program Doprava

Kohézny fond

Projekt Stav Financované Prostriedky EÚ
D1 Dubná Skala – Turany                                                          v prevádzke stavebné práce 66 337 322,10 €
D1 Jánovce – Jablonov v prevádzke stavebné práce 146 644 361,39 €
D1 Studenec – Beharovce v prevádzke stavebné práce 15 749 390,93 €
D1 Fričovce – Svinia v prevádzke stavebné práce 67 914 855,20 €
D3 Hričovské Podhradie – Žilina, Strážov v prevádzke stavebné práce 66 980 400,14 €
R4 Košice – Milhosť v prevádzke stavebné práce 42 743 406,36 €
D1 Hubová – Ivachnová vo výstavbe stavebné práce 19 602 988,62 €
Projektová príprava úsekov D3 v príprave projektová príprava 4 466 617,07 €
R3 Horná Štubňa, obchvat v prevádzke stavebné práce 7 867 906,67 €
D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka vo výstavbe stavebné práce 94 959 511,48 €
D1 Turany – Hubová v príprave projektová príprava 2 576 795,52 €
D3 Svrčinovec – Skalité v prevádzke stavebné práce 130 311 953,28 €
D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala vo výstavbe stavebné práce 16 927 872,17 €
D1 privádzač Nová Polhora v príprave stavebné práce 5 218 962,64 €
D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno v prevádzke stavebné práce 63 366 292,15 €
Zvýšenie bezpečnosti D1 Prešov – Budimír v prevádzke stavebné práce 9 271 703,61 €
D1 Prešov, západ – Prešov, juh vo výstavbe projektová príprava 5 490 589,64 €
Zvýšenie bezpečnosti R1 Trnava – Nitra v prevádzke stavebné práce 9 987 717,91 €
Zvýšenie bezpečnosti R1 Šášovské Podhradie – Zvolen v prevádzke stavebné práce 2 934 564,91 €
Projektová príprava úsekov:
D1 Bidovce – štátna hranica SK/UA 
D3 Žilina, Strážov – štátna hranica SK/PL 
R2 križovatka D1 – Nováky 
R2 Kriváň – Tornaľa 
R2 Tornaľa – Včeláre 
R2 Včeláre – Košické Olšany 
R3 Šahy – Zvolen 
R4 štátna hranica SK/PL – Kapušany

 

 

 

v príprave

 

 

 

projektová príprava

 

 

 

1 422 592,95 €

D2 Moravský Svätý Ján, zelený most vo výstavbe stavebné práce 4 359 851,52 €
D1 križovatka Senec, nultá etapa v prevádzke stavebné práce 1 643 689,19 €
Zvýšenie bezpečnosti D1 Ivachnová – Važec v prevádzke stavebné práce 7 948 112,69 €
Zvýšenie bezpečnosti D1 Trnava – Lúka v prevádzke stavebné práce 8 576 769,88 €
D1 Sverepec – Vrtižer v prevádzke stavebné práce 211 419 831,45 €

 

 

Štrukturálny fond

Projekt Stav Financované Prostiedky EÚ
R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie                                       v prevádzke stavebné práce 110 850 831,99 €
R2 Zvolen, východ – Pstruša v prevádzke projektová príprava 329 317,02 €
R2 Pstruša – Kriváň v prevádzke projektová príprava 412 122,20 €
R4 Prešov, severný obchvat v prevádzke projektová príprava 2 845 445,33
R2 Žiar nad Hronom, obchvat v prevádzke stavebné práce 21 585 660,83 €
R2 Ruskovce – Pravotice v prevádzke stavebné práce 55 863 848,73 €
R2 Zvolen, východ – Pstruša v prevádzke stavebné práce 17 137 760,28 €
R2 Pstruša – Kriváň v prevádzke stavebné práce 125 868 221,73 €
Projektová príprava úsekov:
R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou
R2 Šaca – Košické Olšany

 

v príprave

 

projektová príprava

 

667 676,62 €

TEN-T program

Projekt Stav Financované Prostriedky EÚ
D1 Budimír – Bidovce                                                           v prevádzke projektová príprava 1 491 176,72 €

2014 - 2020 Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Kohézny fond

Projekt Stav Financované Prostriedky EÚ
D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, II. fáza v prevádzke stavebné práce 231 637 303,00 €
D1 Budimír - Bidovce v prevádzke stavebné práce 173 033 451,12 €
D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, II. fáza vo výstavbe stavebné práce 273 301 668,08 €
D1 Prešov, západ - Prešov, juh vo výstavbe stavebné práce 278 317 478,82 €
D1 Bratislava - Triblavina, most D1/D4 v prevádzke stavebné práce 4 840 802,98 €
D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno, II. fáza v prevádzke stavebné práce 124 236 548,00 €
D3 Svrčinovec – Skalité, II. fáza v prevádzke stavebné práce

112 115 000,00 €

Projekt Stav Financované Prostriedky EÚ
D3 Zelený most Svrčinovec v príprave stavebné práce 12 587 926,93 €
       
       
       
       
       
       

 

Štrukturálny fond

Projekt Stav Financované Celkové výdavky Prostriedky EÚ
R2 Zvolen, východ - Pstruša, II. fáza v prevádzke stavebné práce   37 460 010,44 €
R2 Zacharovce - Bátka v príprave projektová príprava 1 698 070 € 1 443 359,50 €
R2 Bátka - Figa v príprave projektová príprava 1 489 219 € 1 265 836,15 €

Riadenie a kontrola bezpečnosti pozemných komunikácií v užívaní

v prevádzke analýza cestnej siete 8 361 000 € 7 106 850 €
I/66 Krupina - obchvat v príprave projektová príprava 3 493 012 € 2 969 060,20 €
D3 Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto v príprave projektová príprava 1 975 558 € 1 679 224,30 €
R1 Ružomberok, juh - križovatka I/18 v príprave projektová príprava 2 286 039 € 1 943 133,15 €
R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany, II. úsek v príprave projektová príprava 165 254 015,06 € 140 465 912,81 €
Projekt Stav Financované Celkové výdavky Prostriedky EÚ
R4 Prešov - severný obchvat, I. etapa vo výstavbe realizácia stav. objektov 67 785 122,20 € 57 617 353,87 €
R3 Tvrdošín - Nižná vo výstavbe realizácia stav. objektov 62 050 731,26 € 52 743 121,57 €

 

CEF

Projekt Stav Financované Prostriedky EÚ
D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec                                      vo výstavbe stavebné práce 74 317 452,08 €