Predaj majetku

Aktuálne ponuky predaja vyradeného majetku.

Ponukové konanie formou elektronickej aukcie 

 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava,
IČO: 35 919 001, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3518/B (ďalej len „NDS“) ponúka na odpredaj drevnú hmotu prostredníctvom ponukového konania formou elektronickej aukcie (ďalej len „ponukové konanie formou elektronickej aukcie“).