Všeobecné obchodné podmienky

Podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami

  Všeobecné obchodné podmienky národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.