Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
04.12.2019 2219015651 vyúčtovanie školenia 4500160357 FBE Bratislava, s.r.o., Lazaretská 29, Bratislava, 811 09, SK 780.00
04.12.2019 2219015657 vyúčtovanie zálohy - prenájmu stanov 4500156743 STANSERVIS, s.r.o., SNP 200/3, Vígľaš, 962 02, SK 1 512.00
02.12.2019 2219015392 vyúčtovanie zál. fa 5019000411 4500160024 Etela Bačenková - Dom techniky, Hanojská 2, Košice, 040 13, SK 2 125.00
02.12.2019 3019000802 úhrada trov konania 4500162788 ius aegis s. r. o., Ferienčíkova 7, Bratislava, 811 08, SK 2 067.74
02.12.2019 3019000803 úhrada trov konania 4500162789 ius aegis s. r. o., Ferienčíkova 7, Bratislava, 811 08, SK 2 067.74
02.12.2019 3019000805 úhrada trov konania 4500162800 ius aegis s. r. o., Ferienčíkova 7, Bratislava, 811 08, SK 25 838.95
02.12.2019 3019000806 úhrada trov konania 4500162799 ius aegis s. r. o., Ferienčíkova 7, Bratislava, 811 08, SK 33 986.21
29.11.2019 2219015401 hydraulický zdvihák 4500161863 AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o., Radlinského 11, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK 89.00
29.11.2019 2219015403 kanc. kreslo 4500162393 ASKO - NÁBYTOK spol. s.r.o., Cesta na Senec 28, Bratislava, 811 08, SK 157.50
29.11.2019 3019000792 PZP - nespotrebované poistné KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK -0.83
28.11.2019 3019000787 Dodatok č. 12 k zmluve o kontokorentnom úvere číslo: 000301/CORP/08/011 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. pobočka zahraničnej b, Šancová 1/A, Bratislava, 813 33, SK 12 500.00
28.11.2019 3019000788 Dodatok č. 3 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. S02428/2016 zo dňa 29.11.2016 Tatra banka a.s., Hodžovo námestie 3, Bratislava, 811 06, SK 5 000.00
28.11.2019 3019000789 Dodatok č. 3 k Zmluve o revolvingovom úverovom limite č. S02222/2016 zo dňa 29.11.2016 Tatra banka a.s., Hodžovo námestie 3, Bratislava, 811 06, SK 5 000.00
28.11.2019 3019000791 Dodatok č. 10 k Zmluve o úvere č. 000001/CORP/10/011 zo dňa 15.01.2010 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. pobočka zahraničnej b, Šancová 1/A, Bratislava, 813 33, SK 12 500.00
28.11.2019 3019000793 súdny poplatok 12Cb/125/2019 4500162571 Okresný súd Bratislava IV, Saratovská 1/A, Bratislava, 844 54, SK 20.00
28.11.2019 3019000794 HP - nespotrebované poistné KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK -35.98
28.11.2019 3019000795 HP - nespotrebované poistné KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK -36.35
27.11.2019 2219014221 Vložné na konferenciu 4500160088 Sdružení pro výsatvbu silnic Praha, Prosecká 74, Praha, 190 00, CZ 20 328.00
27.11.2019 2219015237 identifikačné náramky 4500162343 Euroko, spol. s r.o., Hlavná 116, Veľké Kapušany, 079 01, SK 27.40
26.11.2019 2219015169 čistenie odpadov 4500162316 Satis, s. r. o., Sološnica 438, Sološnica, 906 37, SK 70.00