Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
16.10.2019 5019000403 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, OM: Chynorany ZM/2018/0155 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 60.00
16.10.2019 2219013034 vyúčtovanie zálohy 5019000388 Skupinový tréning 4500158535 Espiral, s. r. o., Kosodrevinová 46, Bratislava, 821 07, SK 1 014.00
15.10.2019 2219012954 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 458.13
15.10.2019 2219012991 školenia 4500158655 Nakladatelství FORUM s.r.o., org.zl, Seberíniho 1, Bratislava, 821 03, SK 378.00
14.10.2019 3019000711 úhrada za povolenie na prev.rádiov.zariadenia podľa rozhod.č.1110501039+výmer č.2 zo dňa 24.4.2012 4500159513 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 11.34
14.10.2019 3019000707 úhrada za povolenie na prev.rádiov.zariadenia 4500159509 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 36.30
14.10.2019 3019000708 úhrada za povolenie na prev.rádiového zariadenia podľa rozhod.č.1710711064 4500159510 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 489.90
14.10.2019 3019000709 úhrada za povolenie na prev.rádiov.zariadenia 4500159511 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 47.72
14.10.2019 3019000710 úhrada za povolenie na prev.rádiov.zariadenia 4500159512 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 14.46
11.10.2019 2219012771 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 799.93
11.10.2019 2219012772 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 1 174.06
11.10.2019 2219012774 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 160.66
10.10.2019 5019000397 zálohova fa č. 2500019027 na Zvb č. 809624005-4-2019-ZVB ŽSR - ČIERNE -ZOVB R.2019 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31.54
10.10.2019 2219012691 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 1 155.37
10.10.2019 2219012695 ŽT Slovak link - VO (ethernet) 20 Mbit/s, Nová Baňa - Žiar nad Hronom (ladomer.Vieska) za 10/2019 ZM/2015/0193 4500143823 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 160.00
10.10.2019 2319011857 Nájmová zmluva na pozemok PO 30603/NZaZoVB-101/2016/Lovinobaňa/1190/We L - Industry Park s.r.o., Hattalova 12/C, Bratislava, 831 03, SK 991.22
10.10.2019 3019000706 popl.za úkon, sp. zn.3To/74/2019 4500159522 Krajský súd Žilina, Orolská 3, Žilina, 010 01, SK 7.85
09.10.2019 2219012671 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 74.46
09.10.2019 2219012677 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/377/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 1 040.01
09.10.2019 2219012680 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu ZM/2014/0503 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 77.96