Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
17.05.2022 3022000378 poplatok za komunálne odpady 2022 4500203550 Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, Galanta, 924 18, SK 1 504.82
16.05.2022 5022000343 účastnícky poplatok 4500203137 BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, Prievidza, 971 01, SK 114.00
16.05.2022 2222004654 Obchodná zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/390/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 262.86
16.05.2022 2222004656 vypnutie a zaistenie pracoviska 4500200025 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 156.35
16.05.2022 2222004680 rozbor vzoriek odpadovej vody 4500202349 LL, s.r.o. Liptovské Laboratóriá, Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 51.00
12.05.2022 2222004585 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 729.31
10.05.2022 3022000355 Správny poplatok 4500203328 Obec Opatovce, Opatovce 73, Opatovce, 913 11, SK 20.00
10.05.2022 5022000341 Odborná literatúra 4500202977 Jaga group, s.r.o., Imricha Karvaša 2, Bratislava, 811 07, SK 40.36
10.05.2022 3022000365 súdny poplatok 4500203237 Okresný súd Bratislava V, Prokofievova 12, Bratislava, 852 38, SK 16.50
10.05.2022 2222004487 vypnutie a zaistenie pracoviska 4500202683 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 1 682.84
10.05.2022 2222004488 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 1 644.02
10.05.2022 2222004489 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/266/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 68.55
10.05.2022 2222004490 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/265/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 423.79
10.05.2022 2222004544 Zmluvné podmienky FIDIC 4500202725 Martinus, s.r.o., Gorkého 4, Martin, 036 01, SK 27.49
09.05.2022 2222004436 prenájom k.ú. Nová Baňa ZM/2015/0129 4500197788 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 62.49
09.05.2022 3022000351 súdny poplatok 4500203124 Okresný súd Bratislava II, Drieňova 5, Bratislava, 827 02, SK 1 190.00
09.05.2022 2222004432 zabezpečenie hydraulického zar. 4500200527 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 537.66
09.05.2022 2222004434 úprava podhľadu mosta 50-078 nad ŽSR 4500200530 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 1 287.00
09.05.2022 2222004473 prenájom v k.ú. Ladomer ZM/2015/0128 4500197790 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 62.49
09.05.2022 2222004478 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 140.64