Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
08.06.2018 2218006488 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 0.91
08.06.2018 3018000415 pokuta a trovy konania, nezrealizované chýbajúce a poškodené oplotenie v určenej lehote, Liptovský Mikuláš 4500131948 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 233.19
08.06.2018 3018000420 úhrada súdneho poplatku 36Cb/37/2018 4500124066 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 22.50
08.06.2018 3018000421 úhrada súdneho poplatku 36Cb/46/2018 4500124066 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 31.00
07.06.2018 2218006351 satelit štandart, nájom konc.zariadenia - prvé 4500131765 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 9.25
07.06.2018 2218006380 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody ZML/222/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 338.06
07.06.2018 2218006400 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 1 117.90
07.06.2018 2218006402 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/1383/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 947.40
07.06.2018 2218006404 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/1384/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 296.76
07.06.2018 2218006406 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku ZM/2011/0241 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 519.78
06.06.2018 2218006301 Zmluva o dodávke pitnej vody verejným vodovodom - odberné miesto: odpočívadlo Turčianska Štiavnička ZM/2017/0229 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 700.99
06.06.2018 2218006304 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 57.91
06.06.2018 2218006306 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 68.58
06.06.2018 2218006308 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 181.34
06.06.2018 2218006309 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 289.49
06.06.2018 2218006311 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 330.25
06.06.2018 2218006320 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 49 551.23
05.06.2018 3018000401 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018 - obslužný objekt tunela Horelica 4500131537 Mesto Čadca, Námestie Slobody 30/2, Čadca, 022 01, SK 156.00
04.06.2018 2218006170 Zmluva o dodávke a odbere tepla ZML/379/2010 Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, Zvolen, 961 50, SK 869.28
04.06.2018 2218006210 burzový poplatok ku kontraktu č. 1800000016 ZM/2018/0132 4500132138 Komoditná burza Bratislava, a. s., Trnavská cesta 50/A, Bratislava, 821 02, SK 416.82