Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa IČO dodávateľa suma v € bez DPH
26.01.2023 3023000035 súdny poplatok 4500215175 Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, Banská Bystrica, 975 59, SK 00165735 240.00
24.01.2023 3023000032 Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ZM/2020/0015 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 29.62
24.01.2023 3023000033 Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ZM/2020/0015 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 105.08
23.01.2023 2223000315 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/455/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 3.50
23.01.2023 2223000316 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 559.18
23.01.2023 2223000317 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 204.93
23.01.2023 2223000389 Nájom fľaša oceľová 4500214786 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 44.07
23.01.2023 2223000403 napájací zdroj 4500214860 TELCO systems s.r.o., Zvolenská cesta 20, Bánská Bystrica, 974 05, SK 31568114 29.50
23.01.2023 2323000392 Návrhy na vyvlastnenia VP/2023/00650 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 48 663.49
20.01.2023 2223000309 Nájom kancelár. 1Q/23 ZM/2022/0436 4500214169 INVEST 26 - Westend Court a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK 35836954 76 759.79
20.01.2023 2223000310 Nájom nebyt.priest. 1Q/23 ZM/2022/0436 4500214167 INVEST 26 - Westend Court a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK 35836954 30 539.20
20.01.2023 2223000312 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou pre SSÚD Trnava ZM/2013/0063 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s ., Priemyselná 10, Piešťany, 921 79, SK 36252484 2 794.58
20.01.2023 2223000313 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou pre SSÚD Trnava ZM/2013/0063 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s ., Priemyselná 10, Piešťany, 921 79, SK 36252484 545.76
20.01.2023 2323000382 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2015/14861 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 112.38
19.01.2023 2223000261 Rámcová dohoda o dodávke zemného plynu ZM/2019/0195 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 -819.87
19.01.2023 5023000113 Školenie disl. pracoviská (nákladový účet 5181610) 4500214802 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava, 842 55, SK 30810701 416.00
18.01.2023 3023000028 Správny poplatok 4500214510 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 00151866 115.00
17.01.2023 2223000158 Nájom, teplo, služby 11/22 ZM/2021/0439 4500213987 AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK 36033499 2 317.46
17.01.2023 2223000165 stavebné práce PB 12/22 ZM/2019/0303 4500212400 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 8 845.06
17.01.2023 2223000182 vyúčtovanie pripoj.poplatku 4500205401 Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK 36599361 177.92