Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
27.07.2021 2221007477 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/642/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 366.19
27.07.2021 2221007478 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/643/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 690.12
23.07.2021 2221007323 Analýza odpadovej vody 4500188206 INGEO - ENVILAB, s.r.o., Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK 378.00
23.07.2021 2221007324 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou pre SSÚD Trnava ZM/2013/0063 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s ., Priemyselná 10, Piešťany, 921 79, SK 956.77
23.07.2021 2221007325 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou pre SSÚD Trnava ZM/2013/0063 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s ., Priemyselná 10, Piešťany, 921 79, SK 2 683.79
23.07.2021 2221007326 Analýza odpadovej vody 4500182069 Eurofins Environment Testing Slovakia s. r. o., Robotnícka 820/36, Turčianske Teplice, 039 01, SK 67.00
23.07.2021 3021000515 Správny poplatok 4500190036 Okresný súd Malacky, Mierové nám. 10, Malacky, 901 19, SK 33.00
22.07.2021 2221007260 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/643/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 790.72
22.07.2021 2221007261 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/642/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 525.13
22.07.2021 2221007262 Analýza odpadovej vody 4500183027 Eurofins Environment Testing Slovakia s. r. o., Robotnícka 820/36, Turčianske Teplice, 039 01, SK 531.50
22.07.2021 3021000516 úhrada spoluúčasti 4500189719 TEKAUER, s. r. o., Borekova 6, Bratislava, 821 06, SK 33.00
21.07.2021 2221007226 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd ZML/356/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 100.61
20.07.2021 2321006341 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2015/09745 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 42.36
20.07.2021 2221007266 Vyúčtovanie zálohy 4500188393 Úrad pre normalizáciu, metrológ. a Slovenskej Republiky, Štefanovičova 3, Bratislava, 810 05, SK 404.80
19.07.2021 3021000507 Správne poplatky- sú 4500189388 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, Bratislava, 810 05, SK 170.00
19.07.2021 2221007146 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK ZML/551/2010 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 21.43
19.07.2021 2221007148 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK ZML/551/2010 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 254.24
19.07.2021 2321006307 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2015/14861 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 112.38
19.07.2021 2221007144 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 825.77
19.07.2021 2221007145 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 462.88