Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
07.02.2019 2219001260 seminár 7.2.2019 Košice k noveliz.zákonu o pozem.spol. 4500144911 AKADÉMIA s.r.o., Žriedlová 3, Košice, 040 01, SK 60.00
06.02.2019 2219001026 kurz prvej pomoci 8 hod. dňa 8.2.2019 v KE(zamestnanci patroly) 4500144872 Slovenský Červený kríž územný spolok Košice-mesto, Komenského 19, Košice, 040 01, SK 75.00
04.02.2019 2219000941 štartovacia batéria ZM/2017/0066 4500135286 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 62.23
01.02.2019 2219000779 údržba SAP software za 01.01.2019 - 31.03.2019 ZM/2012/0083 4500145337 SAP Slovensko s.r.o., Mlynské Nivy 16, Bratislava, 821 09, SK 7 287.50
01.02.2019 2219000867 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody ZML/222/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 341.78
01.02.2019 2219000912 účastnícky popl.na prac.stret.Západoslov.reg.klubu - rekreačné poukazy, pohľad zamestnávateľa 22.1.2019 v BA 4500144162 Združenie pre riadenie a rozvoj ľud ských zdrojov, Kominárska 2,4, Bratislava, 832 03, SK 65.00
31.01.2019 2219000727 Zmluva o dodávke elektriny a súvisiacich službách ZML/48/2007 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 181.32
31.01.2019 2219000753 izbová anténa, kábel 4500144894 Alza.cz a.s. Alza.sk, Jateční 33a, PRAHA 7, 170 00, CZ 23.41
31.01.2019 2219000754 IT materiál 4500144900 Alza.cz a.s. Alza.sk, Jateční 33a, PRAHA 7, 170 00, CZ 132.23
31.01.2019 2219000774 príprava ku skúškam na ABT 4500144275 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., J.Stanislava 3010/1, Bratislava, 841 05, SK 50.00
31.01.2019 2319000642 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2017/01020 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 549.76
30.01.2019 2319000597 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/01398 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 368.26
29.01.2019 2219000636 vyúčtovanie - reg.popl.za doménu ndsas.com, ndsas.eu, ndsas.org, ndsas.net 4500140806 Webglobe - Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, Bratislava, 821 09, SK 43.17
29.01.2019 2219000632 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/641/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 619.57
29.01.2019 2219000633 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/642/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 267.48
29.01.2019 2219000634 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/643/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 373.36
29.01.2019 2219000672 Satelit Štandard, nájom koncového zariadenia 2/2019 ZML/393/2010 4500143819 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 9.25
29.01.2019 2319000538 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2015/02451 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 73.70
29.01.2019 2319000539 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2015/02769 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 156.00
29.01.2019 2319000540 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2015/21850 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 1 010.03