Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
20.11.2020 3020000680 súdny poplatok za odvolanie 4500179849 Okresný súd Bratislava IV, Saratovská 1/A, Bratislava, 844 54, SK 6 049.00
16.11.2020 2220013010 Likvidácia odpadu 4500176910 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 76.87
12.11.2020 2220012928 výučba AJ 10/20 4500165738 july group, s. r. o., Rozvodná 2959/1, Bratislava-Nové Mesto, 831 01, SK 921.50
12.11.2020 2220012945 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 477.78
12.11.2020 2220012947 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 141.22
12.11.2020 3020000678 úhrada trov starej exekúcie 4500179474 JUDr.Eva Falisová,súdny exekútor, Lermontovova 14, Bratislava - Staré Mesto, 811 05, SK 42.00
12.11.2020 3020000675 úhrada súdneho poplatku 4500144420 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 1 861.00
11.11.2020 2320006875 Nájom pozemkov VP/2018/05196 TAVAL, s.r.o., Ľubochnianska 2/A, Ľubotice, 080 06, SK 1 384.08
11.11.2020 2220012829 Digi televízia 4500178721 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 9.25
10.11.2020 2220012802 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd ZML/356/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 263.57
10.11.2020 2220012860 Obchodná zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/390/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 306.60
10.11.2020 2220012865 nájom telocvične 10/20 4500172198 Gaudeamus - ZKR, Mokrohájska cesta 3, Bratislava, 845 12, SK 40.00
10.11.2020 2220012866 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/377/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 1 034.00
10.11.2020 2220012787 poplatok za online seminár 4500177292 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, Bratislava, 814 99, SK 159.00
09.11.2020 2120001275 osvedčovanie podpisov OBJ/66102/2020 Obec Slovenská Ľupča, Námestie SNP 13, Slovenská Ľupča, 976 13, SK 550.00
09.11.2020 2320006769 Nájmová zmluva na pozemok PO 2019/16645 Rimskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov, Hlavná 81, Prešov, 080 01, SK 1 173.33
09.11.2020 2320006772 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2017/17283 VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 11 269.68
06.11.2020 2220012551 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 1 676.00
06.11.2020 2320006750 Nájmová zmluva na pozemok PO 2018/01624 LESY SR, š.p., Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK 8 550.00
06.11.2020 3020000669 Správny poplatok 4500179199 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, Bratislava, 810 05, SK 340.00