Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
18.04.2017 2317005361 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2016/13720 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK -136.29
18.04.2017 5017000142 predplatné časopisu Trend 4500108015 News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK 55.51
18.04.2017 2217003658 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody ZML/222/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK -14.73
18.04.2017 2217003665 Obchodná zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/390/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 107.64
18.04.2017 2217003679 telekom.služby, prenájom okruhov za 3/2017 ZM/2015/0193 4500103891 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 160.00
13.04.2017 3017000240 R2 Pstruša - Kriváň, č. stavby 1519 - súdny preddavok na trovy dôkazu 4500108675 Okresný súd Zvolen, J. Kozačeka 19, Zvolen, 960 01, SK 300.00
13.04.2017 3017000242 správny popl.za vydanie rozhod. o úplnej uzávierke diaľnice D1 vrátane tunela Bôrik 4500107891 Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR, Námestie slobody č. 6, Bratislava, 810 05, SK 470.00
13.04.2017 3017000243 správny popl.za vydanie rozhodnutia o úplnej uzávierke diaľnice D1 Behárovce - Široké vrátane tunela Branisko 4500108151 Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR, Námestie slobody č. 6, Bratislava, 810 05, SK 470.00
13.04.2017 3017000246 výmer č.2 k rozhodnutiu č.1010801122 4500104457 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 332.64
13.04.2017 3017000247 výmer č.2 k rozhodnutiu č.1010801121 4500104456 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 249.48
13.04.2017 3017000248 individuálne povolenie č.1210501034 4500104455 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 17.76
13.04.2017 2217003576 Zmluva o dodávke elektriny a súvisiacich službách ZML/48/2007 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 112.91
13.04.2017 2217003580 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 6.06
13.04.2017 2217003581 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 58.31
13.04.2017 2217003582 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK ZML/551/2010 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK -3.14
12.04.2017 3017000231 úhrada miestneho popl.za komun.odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017, SSÚR Čadca, rozhodnutie č.1620105463/2017 4500108401 Mesto Čadca, Námestie Slobody 30, Čadca, 022 01, SK 715.00
12.04.2017 3017000232 úhrada za povolenie prevádzk.rádiov.zariadenia podľa rozhod.č.1110501039 + výmer č.2 4500108397 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 11.34
12.04.2017 3017000233 úhrada za povolenie na prevádz.rádiov.zariadenia podľa rozhod.č.1610501031 zo dňa 29.2.16 4500108398 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 14.46
12.04.2017 3017000234 pokuta Amt der Tiroler Landesregierung, Innstraße 5, Landeck, 6500, AT 30.00
12.04.2017 2217003508 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2011/0203 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 2 885.40