Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
10.06.2019 2219006948 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 330.69
10.06.2019 3019000476 poistná udalosť č.18.2007.0023532, spoluúčasť 4500152847 AXA pojišťovna a.s. poboč.poisťov.z iného člen.štátu, Kolárska 6, Bratislava, 811 06, SK 33.00
07.06.2019 2219006844 Zmluva o dodávke a odbere tepla ZML/379/2010 Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, Zvolen, 961 50, SK 1 836.60
07.06.2019 2219006858 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 65.85
07.06.2019 2219006859 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 134.52
07.06.2019 2219006862 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 133.28
07.06.2019 2219006863 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 155.91
07.06.2019 2219006868 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd ZML/356/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 624.12
06.06.2019 2219006738 Satelit štandard Nájom koncového zariadenia - prvé za 06/2019 4500152339 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 11.10
06.06.2019 2219006800 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/1384/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 293.99
06.06.2019 2219006806 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/1383/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 939.11
06.06.2019 2219006815 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 1 108.68
06.06.2019 2219006817 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku ZM/2011/0241 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 516.10
06.06.2019 2219006819 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 74.46
06.06.2019 3019000468 preddavok na trovy dôkazu 4500152743 Okresný súd Bratislava IV, Saratovská 1/A, Bratislava, 844 54, SK 100.00
05.06.2019 2219006648 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/641/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 668.23
05.06.2019 2219006650 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 49 838.78
05.06.2019 2219006658 Zmluva o dodávke pitnej vody verejným vodovodom - odberné miesto: odpočívadlo Turčianska Štiavnička ZM/2017/0229 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 649.86
05.06.2019 2319006024 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/05916 Europolis D61 Logistics s.r.o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK 6 608.40
04.06.2019 3019000462 nájomné za nebyt.priestory za 6/2019, ZM/2018/0186 4500152228 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 91.55