Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
15.08.2018 5018000382 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku ZM/2018/0228 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 169.00
15.08.2018 5018000393 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku ZM/2018/0228 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 30 103.00
15.08.2018 5018000413 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku ZM/2018/0228 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 1 327.00
15.08.2018 5018000448 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku ZM/2018/0228 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 24 635.00
15.08.2018 3018000587 rozhodnutie 1710501171 (III. štvrťrok 2018) 4500121064 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 12.00
15.08.2018 3018000588 výmer č. 2 k rozhodnutiu 1010801122 (111. štvrťrok) 4500123449 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 332.64
15.08.2018 3018000589 výmer č. 2 k rozhodnutiu 1010801121 (III. štvrťrok) 4500123448 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 249.48
13.08.2018 3018000581 návrh na vykonanie exekúcie 4500135191 Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, Banská Bystrica, 975 59, SK 16.50
09.08.2018 2218009370 ŽT Slovak link - VO (ethernet) - Nová Baňa - Žiar n/Hronom (Ladomer.Vieska), 8/2018 ZM/2015/0193 4500123465 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 160.00
09.08.2018 2218009376 Zmluva o dodávke a odbere tepla ZML/379/2010 Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, Zvolen, 961 50, SK 869.28
09.08.2018 2218009377 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody ZML/222/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 254.48
08.08.2018 2218009348 overenie analyzátoru dychu 4500134639 Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslovova 31, Banská Bystrica, 974 01, SK 145.50
07.08.2018 2218009239 Obchodná zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/390/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 272.23
07.08.2018 2218009259 Likvidácia kalu na ČOV 4500133994 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 78.00
07.08.2018 3018000579 súdny poplatok 29Cb/162/2018 4500124066 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 16.50
06.08.2018 2218009139 Satelit štandard, Nájom koncového zariadenia za 08/2018 4500134836 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 9.25
06.08.2018 2218009134 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 34.28
06.08.2018 2218009135 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 226.91
06.08.2018 2218009136 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 61.15
06.08.2018 2218009137 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 330.25