Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
20.07.2021 2221007266 Vyúčtovanie zálohy 4500188393 Úrad pre normalizáciu, metrológ. a Slovenskej Republiky, Štefanovičova 3, Bratislava, 810 05, SK 404.80
19.07.2021 3021000507 Správne poplatky- sú 4500189388 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, Bratislava, 810 05, SK 170.00
19.07.2021 2221007143 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 160.66
19.07.2021 2221007144 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 825.77
19.07.2021 2221007145 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 462.88
16.07.2021 3021000510 Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ZM/2020/0015 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 52.01
15.07.2021 2321006257 Návrhy na vyvlastnenia VP/2021/05810 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 14 596.29
15.07.2021 3021000500 správny poplatok za vydanie rozhodnutia 4500189390 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, Bratislava, 810 05, SK 470.00
15.07.2021 3021000505 súdny poplatok 4500189671 Okresný súd Bratislava V, Prokofievova 12, Bratislava, 852 38, SK 2 121.00
15.07.2021 5021000304 DNS hosting - ndsas.sk 4500188526 Webglobe - Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, Bratislava, 821 09, SK 7.92
15.07.2021 2221007066 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK ZML/551/2010 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 51.63
15.07.2021 2221007080 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 171.54
15.07.2021 2221007081 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/455/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 4.32
15.07.2021 2221007085 Zmluva o úhrade nákladov za odber pitnej vody-vodné, stočné a náklady na údržbu a energiu/m3 ZML/116/2010 Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s ., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 647.15
15.07.2021 2221007086 ŽT Slovak Link 7/2021 ZM/2015/0193 4500181887 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 160.00
14.07.2021 2221006992 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd ZML/356/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 148.89
14.07.2021 2221006989 vytýčenie káblových trás 4500187943 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 148.32
14.07.2021 2221006994 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/266/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 48.65
14.07.2021 2221006995 rozbor odpadovej vody 4500188789 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 158.24
14.07.2021 2221006996 Zmluva na dodávku pitnej vody z VV ZML/534/2010 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 92.87