Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
17.01.2018 2217016428 Zmluva o dodávke a odbere tepla ZML/379/2010 Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, Zvolen, 961 50, SK 3 754.13
16.01.2018 3018000027 správny poplatok za zmenu rozhodnutia č. 2241/2017-6.3 zo dňa 6.4.2017 OBJ/102692/2017 Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, Bratislava, 812 35, SK 100.00
15.01.2018 2218000104 Vstupenky na divadelné predstavenie 4500123677 Divadlo Jonáša Záborského, Námestie legionárov 6, Prešov, 081 61, SK 210.00
15.01.2018 3018000023 súdny poplatok 30Cb/150/2017 4500123872 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 39.00
15.01.2018 3018000024 súdny poplatok 28Cb/212/2017 4500123873 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 16.50
15.01.2018 3018000025 poplatok za pridelené frekvencie za 1. štvrťrok 4500123448 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 249.48
15.01.2018 3018000026 poplatok za pridelené frekvencie za 1. štvrťrok 4500123449 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 332.64
12.01.2018 2317017882 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2017/18518 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 544.36
11.01.2018 2217016268 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 149.80
11.01.2018 2217016269 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 1 010.08
11.01.2018 2217016368 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 353.10
11.01.2018 2218000034 vstupenky na predstavenie Rómeo a Júlia 4500123706 Divadlo Nová scéna, Živnostenská 1, Bratislava, 812 14, SK 1 140.00
11.01.2018 3017000700 úhrada popl.za znečisťovanie ovzdušia za rok 2017 4500123711 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 54.30
10.01.2018 3018000018 úhrada za povolenie na prevádzkovanie rádiov.zariadenia 4500123494 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 11.34
10.01.2018 3018000019 úhrada za povolenie na prevádz.rádiového zariadenia č. 1710801255 4500123491 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 36.30
10.01.2018 3018000020 úhrada za povolenie na prev.rádiov.zariadenia podľa rozhod.č.1610501031 4500123492 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 14.46
10.01.2018 2217016223 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 1.16
10.01.2018 2217016224 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/206/2010 Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s ., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 114.68
10.01.2018 2217016225 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/206/2010 Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s ., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 1 528.88
10.01.2018 2217016226 Zmluva o dodávke pitnej vody o verejných vodovodoch ZML/207/2010 Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s ., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 184.77