Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
17.05.2017 3017000314 Úhrada kaucie na odvolanie proti rozhodnutiu ÚVO o zrušení priameho rokovacieho konania - R1 Slovenská Ľupča - Korytnica - 10300/JUDr. Vitek 4500110453 Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, Bratislava, 820 04, SK 1 000.00
16.05.2017 3017000315 úhrada súdneho popl. 25Cb/116/2017 4500110390 Okresný súd BratislavaIII, Námestie Biely kríž 1110/7, Bratislava, 831 02, SK 17 852.00
16.05.2017 3017000316 úhrada súdneho popl. 30Cb/105/2016 4500110363 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 86.00
12.05.2017 2217004714 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 1 950.54
12.05.2017 2217004730 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 177.62
12.05.2017 2217004731 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 1 843.61
12.05.2017 2217004732 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 675.17
11.05.2017 2217004662 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 42.95
11.05.2017 2217004665 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 1 231.66
10.05.2017 2217004602 poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady apríl 2017 4500110156 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 447.93
09.05.2017 2217004534 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 49 537.80
09.05.2017 2217004560 Obchodná zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/390/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 266.11
05.05.2017 3017000299 úhrada miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady r.2017 4500109758 Obec Sučany, Námestie SNP 31, Sučany, 038 52, SK 411.72
05.05.2017 2217004473 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/377/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 832.03
04.05.2017 2217004407 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 94.58
04.05.2017 2217004413 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 151.90
04.05.2017 2217004468 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 28.57
04.05.2017 3017000298 popl. za používanie pridel.frekv.a volacích značiek rádiostaníc na r. 2017, (2.štvrťrok) 4500104319 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 36.03
04.05.2017 2217004376 APN pre sčítače dopravy 4/2017 ET/2016/0153 4500109961 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 708.32
04.05.2017 2217004403 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 333.74