Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa IČO dodávateľa suma v € bez DPH
27.09.2022 2222010001 rozbor vzoriek odpadových vôd 4500206549 LL, s.r.o. Liptovské Laboratóriá, Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 35735210 1 335.00
26.09.2022 2222009874 rozbor odpadovej vody 4500208009 INGEO - ENVILAB, s.r.o., Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK 36373354 685.00
23.09.2022 2222009810 Sada palivových trubiek 4500208855 MAXMOTO s.r.o., Slovenských dobrovoľníkov 1439, Čadca, 022 01, SK 50104608 14.17
23.09.2022 2322007327 Návrhy na vyvlastnenia VP/2022/07782 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Martinská 49, Bratislava, 821 05, SK 36022047 38 961.62
23.09.2022 5022000386 overenie spôsobilosti 4500208988 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava, 842 55, SK 30810701 360.00
22.09.2022 2222009742 odborný kurz 4500206467 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava, 842 55, SK 30810701 520.00
21.09.2022 2222009738 príležitostné parkovanie 8/22 ZM/2016/0129 4500208742 Botus, a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK 36288411 1 498.33
21.09.2022 2322007232 Návrhy na vyvlastnenia VP/2022/07488 Agrodružstvo Bánová, Bánová 883, Žilina, 010 04, SK 36376353 35.33
21.09.2022 3022000629 Poistná zmluva - havarijné poistenie motorových vozidiel ZM/2020/0014 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 -57.61
21.09.2022 3022000630 Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ZM/2020/0015 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 -6.32
21.09.2022 3022000631 Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ZM/2020/0015 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 -6.81
21.09.2022 3022000632 Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ZM/2020/0015 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 -1.99
21.09.2022 3022000634 Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ZM/2020/0015 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 -8.33
20.09.2022 2222009664 darčekové karty - vyúčtovanie 4500203713 Decathlon SK s. r. o., Pri letisku 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 47658827 2 145.00
20.09.2022 2222009663 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK ZML/551/2010 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 786.02
20.09.2022 2222009691 Počítadlo bankoviek 4500207516 LEGS, spol. s r.o., Vinohradnícka 36, Nitra, 949 01, SK 36762474 291.45
20.09.2022 2222009713 účastnícky poplatok 4500207810 ANKOV group, s. r. o., Poľná 2565/4A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 46025464 1 441.67
19.09.2022 2222009661 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 11 659.94
19.09.2022 2222009662 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 -11 291.79
19.09.2022 2222009654 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 -2 889.02