Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
18.02.2021 3021000044 Rozhodnutie o povolení výrubu drevín pre D1 Ba-Triblavina 68251/2020 Obec Chorvátsky Grob, Nám. Josipa Andriča 17, Chorvátsky Grob, 900 25, SK 66 434.16
15.02.2021 2221001170 Obchodná zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/390/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 270.68
15.02.2021 2221001218 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 160.66
15.02.2021 2221001219 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 1 376.29
15.02.2021 2221001220 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 999.92
11.02.2021 3021000034 poplatok za komunálny odpad 2019 4500183182 Obec Štós, Štós 143, Štós, 044 26, SK 198.00
11.02.2021 3021000035 kaucia v odvolacom konaní 4500183177 Úrad pre verejné obstarávanie, Ružová dolina 606/10, Bratislava-Ružinov, 821 09, SK 3 000.00
11.02.2021 3021000036 poplatky za bankové služby EMS 01/2021 4500183178 Úrad pre verejné obstarávanie, Ružová dolina 606/10, Bratislava-Ružinov, 821 09, SK 3 000.00
11.02.2021 5021000253 Zmluva o dodávke a odbere tepla ZML/379/2010 Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, Zvolen, 961 50, SK 1 240.00
11.02.2021 2221001040 Zmluva o úhrade nákladov za odber pitnej vody-vodné, stočné a náklady na údržbu a energiu/m3 ZML/116/2010 Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s ., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 602.89
11.02.2021 2221001058 Zmluva o úhrade nákladov za odber pitnej vody-vodné, stočné a náklady na údržbu a energiu/m3 ZML/116/2010 Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s ., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 730.71
11.02.2021 2321001368 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2021/00583 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 704.68
10.02.2021 3021000037 používanie frekvencie, pridelené volacie znaky 4500182970 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 67.92
10.02.2021 3021000038 používanie frekvencie, pridelené volacie znaky 4500182972 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 45.03
10.02.2021 2221001063 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd ZML/356/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 706.21
10.02.2021 3021000039 používanie frekvencie, pridelené volacie znaky 4500182971 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 74.88
10.02.2021 2321001372 Nájom pozemkov v k.ú. Prešov. VP/2019/11944 LESY SR, š.p., Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK 1.45
10.02.2021 2321001373 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/11914 LESY SR, š.p., Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK 345.92
10.02.2021 2321001374 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/16892 LESY SR, š.p., Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK 2 846.11
09.02.2021 2321001169 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2013/09160 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 6 510.00