Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
06.11.2017 2217012538 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/377/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 965.55
06.11.2017 2217012592 satelit Štandard , obdobie 01.11.2017 - 30.11.2017 4500119610 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 9.25
06.11.2017 2217012609 ND-k oprave vozidla BA 455NC 4500119392 AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o., Radlinského 11, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK 52.13
06.11.2017 5017000437 Zbierka zákonov SR, r. 2017 - 5.preddavok, navýšenie 1.preddavku k VS 5916044793 zo dňa 8.12.16 4500120069 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, 010 01, SK 120.00
06.11.2017 5017000441 predplatné mesačníka Dane a účtovníctvo v praxi (1/2018 - 12/2018) 4500119924 Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava, 821 09, SK 113.00
06.11.2017 5017000442 predplatné časopisu: Zo súdnej praxe, ročník 2018, č. 1/2018 - 6/2018(dvojmesačník) 4500119930 Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava, 821 09, SK 168.00
03.11.2017 2317015223 Nájmová zmluva na pozemok FO VP/2017/16962 Lamos - Knapé František a Anna, Októbrová 4732/63, Prešov, 080 01, SK 20.80
03.11.2017 3017000634 súdny poplatok 8C/52/2017 4500119891 Okresný súd Bratislava II, Drieňova 5, Bratislava, 827 02, SK 16.50
03.11.2017 5017000432 záloha na pobyt 4500119888 ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o., Jánska dolina 2190, Liptovský Ján, 032 03, SK 240.00
03.11.2017 5017000434 záloha za pobyt 4500119888 ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o., Jánska dolina 2190, Liptovský Ján, 032 03, SK 40.00
03.11.2017 5017000436 záloha na školenie TQM II - Metodika zlepšovania procesov 13.-14.11.2017 4500119699 FBE Bratislava, s.r.o., Lazaretská 29, Bratislava, 811 09, SK 936.00
02.11.2017 2217012339 Obchodná zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/390/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 287.27
02.11.2017 2317015175 Nájmová zmluva na pozemok FO VP/2017/16940 Ksenzsighová Emília, Karpatská 6592/3, Prešov, 080 01, SK 5.61
02.11.2017 2317015197 Nájmová zmluva na pozemok FO VP/2017/16939 Minčík Milan a Nadežda, Sabinovská 5050/13, Prešov, 080 01, SK 20.78
02.11.2017 2317015206 Nájmová zmluva na pozemok FO VP/2017/16934 Polomský Milan, Malý Šariš 562, Prešov, 080 01, SK 20.80
02.11.2017 2317015209 Nájmová zmluva na pozemok FO VP/2017/16937 Panda Anton a Anna, Matice Slovenskej 4761/3, Prešov, 080 01, SK 20.80
02.11.2017 2317015275 Nájmová zmluva na pozemok FO VP/2017/16933 Poráčová Helena, J. Dobranského 26/2, Svinia, 082 32, SK 7.05
02.11.2017 3017000631 komunálny odpad a drobný stavebný odpad, tunel Horelica 4500119429 Mesto Čadca, Námestie Slobody 30/2, Čadca, 022 01, SK 156.00
02.11.2017 3017000632 popl. za pridelenie licencie a volacích znakov na prevádzku rádiostaníc na SSÚR Nová Baňa, 4.štvrťrok 2017 4500103897 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 3.64
02.11.2017 5017000433 vložné na konferenciu Asfaltové vozovky 2017 28.-29.11.2017 České Budějovice 4500119824 PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, Praha 4, 147 54, CZ 13 552.00