Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
15.01.2020 2220000099 kurz prvej pomoci 4500164078 Slovenský Červený kríž územný spolok Košice-mesto, Komenského 19, Košice, 040 01, SK 114.50
15.01.2020 3020000019 prevádz. rádio. zar. 4500164487 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 36.30
15.01.2020 3020000020 prevádzkovanie rádiového zar. 4500164486 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 14.46
15.01.2020 3020000021 prevádzkovanie rádiového zar. 4500164488 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 489.90
15.01.2020 3020000022 prevádzkovanie rádiového zar. 4500164489 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 47.72
15.01.2020 3020000023 prevádzkovanie rádiového zar. 4500164490 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 31.90
15.01.2020 3020000024 prevádzkovanie rádiového zar. 4500164491 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 25.28
15.01.2020 3020000025 prevádzkovanie rádiového zar. 4500164484 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 11.34
13.01.2020 2219017354 Zmluva na dodávku pitnej vody z VV ZML/534/2010 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 324.02
13.01.2020 2219017367 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 337.29
13.01.2020 2219017390 Zmluva o dodávke a odbere tepla ZML/379/2010 Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, Zvolen, 961 50, SK 4 844.84
13.01.2020 5020000208 záloha za seminár 4500159204 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, Bratislava, 814 99, SK 900.00
10.01.2020 2319015736 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2020/00253 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 5 371.69
10.01.2020 3019000854 Súdny poplatok 4500164523 Okresný súd Bratislava IV, Saratovská 1/A, Bratislava, 844 54, SK 37.00
10.01.2020 3020000015 výmer č.2 k rozh.,I.Q.2020 4500164107 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 249.48
10.01.2020 3020000016 výmer č.2 k rozh.,I.Q.2020 4500164108 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 332.64
10.01.2020 3020000017 Telek. služby I.Q.2020 4500164109 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 12.00
10.01.2020 5019000460 Pripojovací poplatok ZM/2019/0473 Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK 1 007.00
10.01.2020 3020000009 súdny poplatok 4C/12/2017 4500164420 Okresný súd Bratislava IV, Saratovská 1/A, Bratislava, 844 54, SK 33 193.00
09.01.2020 2219017240 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 171.63