Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
15.03.2017 3017000130 úhrada súdneho popl. 33Cb/65/2015 4500107288 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 23.50
13.03.2017 2217002243 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 1 228.38
13.03.2017 2317003926 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2017/02472 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 30.85
10.03.2017 2217002170 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 159.43
10.03.2017 2217002171 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 1 640.31
10.03.2017 2217002175 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 554.26
10.03.2017 2217002180 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 42.96
10.03.2017 2217002184 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 1 919.92
10.03.2017 2317003722 Návrhy na vyvlastnenia VP/2017/04489 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 685.18
10.03.2017 2317003723 Návrhy na vyvlastnenia VP/2017/04490 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 159.95
10.03.2017 2317003735 Návrhy na vyvlastnenia VP/2017/04504 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 118.74
10.03.2017 3017000116 úhrada súdneho popl. 27Cb/149/2015 4500107103 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 405.50
09.03.2017 2217002136 Lampa, kábel, adaptér 4500106345 Jaroslav Matzenauer RS - COM, Narcisova 2005/30, Rimavská Sobota, 979 01, SK 958.40
09.03.2017 2317003701 Návrhy na vyvlastnenia VP/2017/04474 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 581.19
09.03.2017 2317003703 Návrhy na vyvlastnenia VP/2017/04475 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 698.85
09.03.2017 2317003704 Návrhy na vyvlastnenia VP/2017/04476 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 542.77
09.03.2017 2317003705 Návrhy na vyvlastnenia VP/2017/04477 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 2.70
09.03.2017 2317003706 Návrhy na vyvlastnenia VP/2017/04478 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 504.90
09.03.2017 2317003708 Návrhy na vyvlastnenia VP/2017/04480 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 86.11
09.03.2017 2317003721 Návrhy na vyvlastnenia VP/2017/04487 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 20.63