Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
10.04.2018 2218003597 Obchodná zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/390/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 123.70
09.04.2018 3018000213 nájomné za nebyt.priestory, 4/2018 4500128251 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 2 838.70
09.04.2018 3018000214 nájomné za nebyt.priestory - vedľajšie náklady(voda, plyn, elektr., stráž.služba) za 4/2018 4500128253 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 1 541.70
09.04.2018 3018000215 nájomné za nebytové priestory 04/2018 4500128189 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 50.00
09.04.2018 3018000216 nájomné za nebytové priestory 04/2018 4500128185 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 91.55
09.04.2018 3018000224 súdny poplatok 36Cb/23/2018 4500124066 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 21.50
06.04.2018 2218003453 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/377/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 1 044.52
06.04.2018 2218003470 Satelit Štandard, Nájom koncového zariadenia - prvé 04/2018 4500127982 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 9.25
05.04.2018 5018000225 Znalecký posudok-trvalý záber OBJ/12041/2018 Ústav súd.inžinierstva ŽU v Žiline, ul.1.mája 32, Žilina, 010 01, SK 1 200.00
05.04.2018 2318002413 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2018/03158 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 1 394.64
04.04.2018 3018000207 miestny popl. za zber komun.odpadu a drob.staveb.odpadu 4500127995 Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín, 911 64, SK 1 127.75
04.04.2018 3018000208 úhrada za pridelenie frekvencií na 2. štvrťrok 2018 4500128100 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 32.10
04.04.2018 3018000209 úhrada súdneho popl. potrebné na zmenu zápisu v ORSR 4500124067 Okresný súd Bratislava II, Drieňova 5, Bratislava, 827 02, SK 16.50
03.04.2018 3018000203 Obec Liptovský Ján, Jána Kalinčiaka 39, Liptovský Ján, 032 03, SK 1 838.32
03.04.2018 3018000206 Obec Drienovská Nová Ves, Drienovská Nová Ves 83, Drienovská Nová Ves, 082 01, SK 114.83
03.04.2018 2318002348 Kúpna zmluva na pozemok PO 30600/2583/2016/Tomášovce LESY SR, š.p., Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK 18.07
03.04.2018 3018000205 úhrada za povolenie na prevádzkovanie rádiového zariadenia 2.štvrťrok 2018 4500127937 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 56.82
03.04.2018 2218003228 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/643/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 453.23
03.04.2018 2218003231 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/641/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 865.71
03.04.2018 2218003239 Nápojová poukážka ZML/1039/2010 4500127004 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 150.00