Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
21.07.2017 2217007746 ZML/48/2007 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 461.77
20.07.2017 2117000613 55108/2015 INFRAM SK s.r.o., Gallayova 11, Bratislava, 841 02, SK 696.00
20.07.2017 2117000614 54883/2015 INFRAM SK s.r.o., Gallayova 11, Bratislava, 841 02, SK 1 774.80
20.07.2017 2217007734 Rámcová zmluva o dodávke zemného plynu ZM/2014/0536 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK -37 212.67
20.07.2017 2217007737 DNS hosting - ndsas.sk, reg.popl.za doménu - ndsassistance.sk od 21.7.17 - 20.7.18, 1.8.17 - 31.7.18 4500112307 Webglobe - Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, Bratislava, 821 09, SK 18.50
20.07.2017 2217007738 oprava poškodených LEd svetiel na odklony 4500112715 ALL-SIG, spol. s.r.o., Stará Vajnorská 4, Bratislava, 831 04, SK 574.18
20.07.2017 2217007739 oprava/výmena magnetického dverového kontaktu SOS kabíny č.P7 pre PS 271-65.111, tunel Bôrik 4500110584 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 159.45
20.07.2017 2217007740 oprava poruchy č.9/2017 - diagnostika a kontrola slabej intenzity svietivosti - dopr.značenie v tuneli Bôrik 4500110056 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 594.00
20.07.2017 2217007741 oprava servera na dispečingu SSÚD Behárovce 4500110469 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 880.00
20.07.2017 2217007742 oprava servera na dispečingu Nová Baňa 4500110463 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 540.00
20.07.2017 2217007743 právne posúdenie Mandátnej zmluvy č.ZM/2017/0184, umiestnenie reklamných stavieb Illeš, Šimčák &Partners, s.r.o. Advokátska kancelária, Štúrova 27, Košice, 040 01, SK 5 330.00
20.07.2017 2217007744 právne služby na základe Mandátnej zmluvy č.ZM/2017/0184 poskytnuté v sporoch v zmysle článku č. 2.2 Illeš, Šimčák &Partners, s.r.o. Advokátska kancelária, Štúrova 27, Košice, 040 01, SK 2 205.00
20.07.2017 2217007745 právne posúdenie privádzača Nová Polhora - prevod vlastníckeho práva k pozemkom Illeš, Šimčák &Partners, s.r.o. Advokátska kancelária, Štúrova 27, Košice, 040 01, SK 4 505.00
20.07.2017 2317009553 VP/2017/10348 Slovenský vodohospodársky podnik, š .p., Odštepný závod Piešťany, Nábr. Ivana Krasku 834/3, Piešťany, 921 80, SK 6 951.90
20.07.2017 2317009571 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2017/10392 DT Plus Slovakia, s.r.o., Konventná 625/7, Bratislava, 811 03, SK 125 361.19
20.07.2017 3017000445 úhrada súdneho popl. 30Cb/59/2017 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 34.00
19.07.2017 2117000610 Zmluva o dielo - D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, stavebné práce ZM/2014/0188 Salini Impregilo S.p.A.,, Via dei Missaglia 97, Miláno, 201 42, SK 2 246 756.29
19.07.2017 2217007732 zvislé dopr.značenie ZM/2014/0482 4500112898 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 230.00
19.07.2017 2217007736 oprava automat.dverí na odp.Prejta smer ZA 4500113158 ADVES s.r.o., Zlatovská 27, Trenčín, 911 01, SK 305.20
19.07.2017 5017000298 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 78 267.49