Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
14.07.2021 2221006992 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd ZML/356/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 148.89
13.07.2021 2321006239 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2021/06225 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 48.87
13.07.2021 2321006242 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2021/06227 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 194.16
12.07.2021 2221006794 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 341.51
12.07.2021 3021000491 popl. za komun. odpad 4500189288 Obec Hrašovík, Hrašovík 36, Hrašovík, 044 42, SK 18.25
09.07.2021 2221006759 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/265/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 106.42
09.07.2021 2221006760 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 734.38
09.07.2021 2221006797 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 54 909.84
09.07.2021 3021000481 zaplatenie kaucie 4500189453 Úrad pre verejné obstarávanie, Ružová dolina 606/10, Bratislava-Ružinov, 821 09, SK 600.00
09.07.2021 3021000483 RTVS koncesionárske poplatky za 3.Q.2021. Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, Bratislava, 845 45, SK 1 394.13
09.07.2021 3021000488 správny poplatok 4500189367 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, Bratislava, 810 05, SK 470.00
09.07.2021 3021000489 Správny poplatok 4500189369 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, Bratislava, 810 05, SK 470.00
09.07.2021 3021000490 Správny poplatok 4500189363 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, Bratislava, 810 05, SK 340.00
08.07.2021 2221006784 Zmluva o dodávke a odbere tepla ZML/379/2010 Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, Zvolen, 961 50, SK 1 242.36
07.07.2021 2221006650 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 242.91
07.07.2021 2221006651 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 75.14
07.07.2021 2221006660 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/377/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 1 109.30
07.07.2021 2221006661 Obchodná zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/390/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 184.21
07.07.2021 2221006778 Rozbor odpadovej vody 4500188194 AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 154.00
07.07.2021 2321006077 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/08019 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 645.61