Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
10.10.2018 3018000676 návrh na vykonanie exekúcie - trovy konania 4500124067 Okresný súd Bratislava II, Drieňova 5, Bratislava, 827 02, SK 33 123.50
09.10.2018 5018000498 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy - OM: Horné Kočkovce - Púchov ZM/2018/0327 Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47, SK 748.52
08.10.2018 2218011749 Zmluva na dodávku pitnej vody z VV ZML/534/2010 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 443.61
05.10.2018 3018000668 Úhrada za povolenie na prevádzkovanie rádiového zariadenia podľa rozhodnutia č.1110501039 4500138139 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 11.34
05.10.2018 3018000669 Úhrada za povolenie na prevádzkovanie rádiového zariadenia podľa rozhodnutia č. 1610501031 4500138137 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 14.46
05.10.2018 3018000670 Úhrada za povolenie na prevádzkovanie rádiového zariadenia podľa rozhodnutia č. 1710801255 4500138135 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 36.30
05.10.2018 3018000671 Úhrada za povolenie na prevádzkovanie rádiového zariadenia podľa rozhodnutia č. 1710711064 4500138133 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 489.90
05.10.2018 3018000672 Úhrada za povolenie na prevádzkovanie rádiového zariadenia podľa rozhodnutia č. 1710501200 4500138129 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 47.72
05.10.2018 2218011780 Satelit štandard 10/2018, nájom koncového zariadenia - prvé 4500138194 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 9.25
05.10.2018 3018000667 Úhrada za pridelenie frekvencií na 4. štvrťrok 2018 4500137999 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 32.10
04.10.2018 2218011733 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku ZM/2011/0241 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 503.19
04.10.2018 2218011735 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 1 081.04
04.10.2018 2218011774 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu ZM/2014/0503 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 106.32
04.10.2018 2218011777 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/377/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 990.19
04.10.2018 3018000665 Súdny poplatok 4500124066 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 39.50
04.10.2018 3018000666 Úhrada súdneho poplatku 26Cb/65/2018 4500124066 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 19.00
03.10.2018 3018000662 úhrada súdneho popl. 27Cb/225/2018 4500124066 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 16.50
03.10.2018 2218011644 nájom telocvične 9/2018 4500132704 Gaudeamus - ZKR, Mokrohájska cesta 3, Bratislava, 845 12, SK 80.00
03.10.2018 2218011680 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 55.07
03.10.2018 2218011683 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 100.32