Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
19.10.2021 2221011002 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/455/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 4.32
18.10.2021 2221010959 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK ZML/551/2010 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 587.38
18.10.2021 2221010961 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK ZML/551/2010 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 1 080.28
18.10.2021 3021000665 poplatok za komunálne odpady 4500185526 Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, Galanta, 924 18, SK 1 284.80
15.10.2021 2221010900 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 150.16
15.10.2021 2221010901 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 494.25
14.10.2021 3021000653 prevádzkovanie rádiového zar. 4500193490 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 47.72
14.10.2021 3021000654 prevádzkovanie rádiového zar. 4500193496 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 11.34
14.10.2021 3021000655 prevádzkovanie rádiového zar. 4500193494 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 36.30
14.10.2021 3021000656 prevádzkovanie rádiového zar. 4500193492 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 489.90
14.10.2021 3021000657 prevádzkovanie rádiového zar. 4500193495 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 14.46
14.10.2021 2221010808 ubytovanie p. Piňosová 4500193879 HOTEL SENEC a.s., Kukuričná 163/1, Bratislava - Nové Mesto, 831 03, SK 97.73
14.10.2021 3021000658 Poistná zmluva - Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu ZM/2019/0183 Stonadent spol. s r.o., Rovniankova 14, Bratislava, 851 02, SK 33.00
13.10.2021 2221010740 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 22.50
13.10.2021 2321008036 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2018/10882 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 253.86
13.10.2021 3021000659 Poistná zmluva - Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu ZM/2019/0183 BLK IG s.r.o., Nerudova 1, Bratislava, 821 04, SK 33.00
13.10.2021 3021000660 Poistná zmluva - Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu ZM/2019/0183 ČSOB Poisťovňa, a.s., Žižkova 11, Bratislava, 811 02, SK 33.00
13.10.2021 3021000661 Poistná zmluva - Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu ZM/2019/0183 Marián Hatala, Bitúnkova 3, Nové Zámky, 940 02, SK 33.00
12.10.2021 2221010685 združená dodávka elektriny, OM: ŽSR Kotešová ZM/2013/0180 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 81.58
12.10.2021 5021000361 zmluva o zriadení vb VP/2021/07194 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 5.96