Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
06.03.2020 2120000207 Technická štúdia tunelových variantov na I/18 v úseku Žilina - Ružomberok 101969/2019 TAROSI c.c., s.r.o., Madáchova 33, Bratislava, 821 06, SK 59 750.00
28.02.2020 2120000172 Projektová dokumentácia 4500163717 TAROSI c.c., s.r.o., Madáchova 33, Bratislava, 821 06, SK 4 900.00
12.12.2019 2119001600 Vypracovanie projektovej dokumentácie 4500161591 TAROSI c.c., s.r.o., Madáchova 33, Bratislava, 821 06, SK 47 750.00
11.09.2019 2119000942 Nezávislé odborné posúdenie dôvodnosti a výšky nárokov predložených zhotoviteľom v súvislosti s nepredvídateľnými fyzickými podmienkami na stavbe OBJ/74392/2019 TAROSI c.c., s.r.o., Madáchova 33, Bratislava, 821 06, SK 243 670.00
20.08.2019 2119000845 Vypracovanie projektu zabezpečenia a režimu tunela, štôlne a vetracej šachtypočas dočasného nerealizovania prác vrátane prerušenia prác ČVBS 46794/2019 TAROSI c.c., s.r.o., Madáchova 33, Bratislava, 821 06, SK 55 725.00
04.04.2019 2119000243 Geologické a geotechnické posúdenie (ne)predvídateľných podmienok počas razenia tunela 18078/2019 TAROSI c.c., s.r.o., Madáchova 33, Bratislava, 821 06, SK 23 470.00
04.04.2019 2119000243 Geologické a geotechnické posúdenie (ne)predvídateľných podmienok počas razenia tunela 18078/2019 TAROSI c.c., s.r.o., Madáchova 33, Bratislava, 821 06, SK 23 470.00
11.02.2019 2119000069 Technicko - ekonimická štúdia posúdenie vplyvu geológie na razenie 2451/2019 TAROSI c.c., s.r.o., Madáchova 33, Bratislava, 821 06, SK 47 300.00
11.02.2019 2119000070 Vizualizácia diaľničného úseku 71770/2018 TAROSI c.c., s.r.o., Madáchova 33, Bratislava, 821 06, SK 46 700.00
02.03.2018 2218001964 vypracovanie a dodanie Výkresovej dokumentácie blokovej schémy drenážneho odvodnenia tunela Branisko 4500125439 TAROSI c.c., s.r.o., Slávičie údolie 106, Bratislava, 811 02, SK 870.00
13.10.2017 2217011527 vypracovanie dokumentácie 4500116602 TAROSI c.c., s.r.o., Slávičie údolie 106, Bratislava, 811 02, SK 950.00
09.12.2016 2216013749 Výkon činnosti autorského dozoru 4500091324 TAROSI c.c., s.r.o., Slávičie údolie 106, Bratislava, 811 02, SK 2 960.00
17.12.2015 2215014339 Kontrolné merania 4500079277 TAROSI c.c., s.r.o., Slávičie údolie 106, Bratislava, 811 02, SK 4 850.00
14.12.2015 2215014067 výmena poklopov káblových šachiet tunela Branisko 4500076704 TAROSI c.c., s.r.o., Slávičie údolie 106, Bratislava, 811 02, SK 4 450.00
18.08.2015 2215008616 Vypracovanie a dodanie realizačnej projektovej dokumentácie 4500073779 TAROSI c.c., s.r.o., Slávičie údolie 106, Bratislava, 811 02, SK 990.00
16.07.2015 2115000985 Projektová dokum. 4500066272 TAROSI c.c., s.r.o., Slávičie údolie 106, Bratislava, 811 02, SK 7 940.00
22.06.2015 2215006213 Vypracovanie a dodanie úpravy výkazu výmer 4500064989 TAROSI c.c., s.r.o., Slávičie údolie 106, Bratislava, 811 02, SK 4 750.00
05.12.2014 2214013338 vyprac. a dodanie realiz.projekt.dokum. 4500061021 TAROSI c.c., s.r.o., Slávičie údolie 106, Bratislava, 811 02, SK 1 420.00
03.10.2014 2214010407 metodická príručka prehliadok cestných tunelov 4500054749 TAROSI c.c., s.r.o., Slávičie údolie 106, Bratislava, 811 02, SK 8 990.00
05.03.2014 2214001721 Za dodanie štúdie 4500044280 TAROSI c.c., s.r.o., Slávičie údolie 106, Bratislava, 811 02, SK 3 300.00