Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa IČO dodávateľa suma v € bez DPH
20.09.2022 2222009664 darčekové karty - vyúčtovanie 4500203713 Decathlon SK s. r. o., Pri letisku 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 47658827 2 145.00
19.09.2022 2222009652 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 -989.79
19.09.2022 2222009659 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 -4 499.90
19.09.2022 2222009660 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 -11 659.64
19.09.2022 2222009661 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 11 659.94
19.09.2022 2222009662 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 -11 291.79
16.09.2022 2222009580 Nájom, teplo, služby 8/22 ZM/2021/0439 4500207838 AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK 36033499 2 061.68
16.09.2022 2322007174 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2021/07798 Zaťko, s.r.o., Kuzmányho 902, Považská Bystrica, 017 01, SK 36341754 370.40
14.09.2022 2222009528 rozbor odpadovej vody 4500207304 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 110.93
14.09.2022 2222009529 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 733.97
14.09.2022 2222009531 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 170.30
14.09.2022 2222009534 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 1 097.36
14.09.2022 2222009536 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 535.47
14.09.2022 2222009538 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 209.67
14.09.2022 2222009541 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2017/0382 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 36672297 445.12
14.09.2022 2222009589 vložné na kongres 4500208723 Česká asociace hydrogeologů, z.s., Podbabská 2582/30, Dejvice, Praha 6, ČR, 160 00, CZ 47607653 10 800.00
13.09.2022 2222009467 Analýza odpadovej vody 4500198120 Eurofins Environment Testing Slovakia s. r. o., Robotnícka 820/36, Turčianske Teplice, 039 01, SK 53248376 231.00
13.09.2022 2122000594 Stanovisko StVPS pre dokumentáciu DSP OBJ/30799/2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 36644030 54.17
13.09.2022 2222009477 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2018/0338 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 314.35
12.09.2022 5022000381 účasť na porade - záloha 4500208287 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 130.00