Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa IČO dodávateľa suma v € bez DPH
24.05.2023 2223005224 Príležit. parkovanie 04/23 ZM/2016/0129 4500220280 INVEST 9 - Westend Gate a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK 36288411 1 336.67
23.05.2023 2123000243 aktualizácia vyjadrenie Michlovsky OBJ/35435/2023 MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o., Letná 796/9, Piešťany, 921 01, SK 36230537 17.50
22.05.2023 2223005095 Analýza odpad. vody 5/23 4500214981 Eurofins Environment Testing Slovakia s. r. o., Robotnícka 820/36, Turčianske Teplice, 039 01, SK 53248376 550.00
22.05.2023 3023000419 úhrada pokuty Úrad pre verejné obstarávanie, Ružová dolina 606/10, Bratislava-Ružinov, 821 09, SK 31797903 8 000.00
19.05.2023 2223005034 Kalibrácia meradla 4500219642 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava, 842 55, SK 30810701 438.00
19.05.2023 3023000414 súdne poplatky 4500220598 Noga Marek, Betliarska 3741/9, Bratislava, 851 07, SK 7704096213 10 626.00
19.05.2023 3023000415 súdne poplatky 4500220596 SOLICITOR SK, s. r. o. Advokátska kancelária, Ďatelinová 5530/10, Bratislava-Ružinov, 821 01, SK 36867683 14 416.82
18.05.2023 2223004988 Vyúčtovanie zálohy 4500219853 ELPRO, s.r.o., Napájadlá 19, Košice, 040 12, SK 31718604 196.00
18.05.2023 2223004978 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 651.47
18.05.2023 2223004981 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 175.22
18.05.2023 2223004982 Nájom, teplo, služby 4/23 ZM/2021/0439 4500220513 AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK 36033499 2 535.41
18.05.2023 5023000418 ladenie vysielačky 4500220114 C.B. ONE, s.r.o., 29. augusta 44/6, Handlová, 972 51, SK 31643311 666.00
17.05.2023 2223004946 Office TV L 11.5.-10.6./23 ZM/2017/0149 4500220398 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava, 851 01, SK 35971967 43.90
16.05.2023 2223004856 Analýza odpadovej vody 4500219633 AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 17335264 308.30
16.05.2023 2223004913 Likvidácia odpadu 4500220500 Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s ., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 36672441 1 042.27
15.05.2023 2223004832 Vyúčtovanie zálohy 4500218728 Úrad pre normalizáciu, metrológ. a Slovenskej Republiky, Štefanovičova 3, Bratislava, 810 05, SK 30810710 27.82
15.05.2023 2223004927 prenájom 4500218722 INVEST 21 - Westend Plazza a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK 47928905 400.00
15.05.2023 2223004821 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 4 139.42
15.05.2023 2223004910 Odborné prehliadky, 4500217567 Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslovova 31, Banská Bystrica, 974 01, SK 37954521 143.60
12.05.2023 2223004733 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 3 700.00