Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
12.01.2022 3022000011 pridelenie frekvencie 4500198053 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 94.62
10.01.2022 2221014791 Obchodná zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/390/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 262.98
10.01.2022 2221014792 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/265/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 118.58
10.01.2022 2221014793 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 1 462.72
10.01.2022 2221014794 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 587.50
10.01.2022 3022000010 Koncesionárske poplatky za 01.Q.2022. Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, Bratislava, 845 45, SK 1 394.13
07.01.2022 2221014736 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 92.45
07.01.2022 2221014750 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/1384/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 309.54
07.01.2022 2221014751 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/1383/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 989.51
07.01.2022 2221014752 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 1 168.25
07.01.2022 2221014753 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku ZM/2011/0241 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 543.18
07.01.2022 3022000002 pridelené frekvencie 1. štvrťrok 22 4500197868 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 12.00
07.01.2022 3022000003 pridelenie frekvencie, volacích značiek 1.Q.22 4500197841 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 36.03
07.01.2022 3022000004 prevádzkovanie rádiového zar. 4500197840 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 36.30
07.01.2022 3022000005 povolenie na prevádzkovanie rádiového zar. 4500197838 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 47.72
07.01.2022 3022000006 povolenie na prevádzkovanie rádiového zar. 4500197837 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 31.90
07.01.2022 3022000007 povolenie na prevádzkovanie rádiového zar. 4500197836 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 489.90
07.01.2022 3022000008 povolenie na prevádzkovanie rádiového zar. 4500197835 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 25.28
07.01.2022 3022000009 povolenie na prevádzkovanie rádiového zar. 4500197833 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 11.34
03.01.2022 5022000205 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku ZM/2018/0228 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 150.00