Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa IČO dodávateľa suma v € bez DPH
21.07.2022 2222007445 analýza podzemných vôd 4500198120 Eurofins Environment Testing Slovakia s. r. o., Robotnícka 820/36, Turčianske Teplice, 039 01, SK 53248376 240.00
21.07.2022 3022000518 súdny poplatok za odvolanie voči rozsudku OS Martin 11C/27/2021 4500206459 Okresný súd Martin, E.B.Lukáča 2A, Martin, 036 01, SK 00165786 956.00
20.07.2022 2222007408 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou pre SSÚD Trnava ZM/2013/0063 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s ., Priemyselná 10, Piešťany, 921 79, SK 36252484 2 764.21
20.07.2022 2222007410 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou pre SSÚD Trnava ZM/2013/0063 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s ., Priemyselná 10, Piešťany, 921 79, SK 36252484 1 260.81
20.07.2022 2222007412 nájom, teplo, služby 06/2022 ZM/2021/0439 4500205479 AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK 36033499 2 061.68
20.07.2022 2222007413 overenie analyzátora dychu 4500206159 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava, 842 55, SK 30810701 159.00
20.07.2022 2322005929 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 30600/293/2022 EXATA pôda, a. s., Piešťanská 3, Trnava, 917 01, SK 50343211 76.48
18.07.2022 2222007292 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 198.63
18.07.2022 2222007293 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/455/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 8.82
18.07.2022 2222007295 rozbor vzorky odpadovej vody 4500204558 AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 17335264 195.00
18.07.2022 2222007298 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 521.13
18.07.2022 2222007342 Dobropis - čidlo tlaku vzduchu 4500197475 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 -32.00
18.07.2022 2222007344 prenájom v k.ú.Ladomer 01.07-30.09.2022 ZM/2015/0128 4500197790 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 62.49
18.07.2022 2222007345 prenájom v k.ú.Nová Baňa 01.07-30.09.2022 ZM/2015/0129 4500197788 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 62.49
18.07.2022 2222007353 office TV L 11.07-10.08.2022 ZM/2017/0149 4500206379 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava, 851 01, SK 35971967 42.00
18.07.2022 2322005843 Nájmová zmluva na pozemok PO 819221010-4-2015-NZP Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 112.38
18.07.2022 2322005844 Nájmová zmluva na pozemok PO 870650186-4-2015 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 42.36
18.07.2022 2222007319 Zmluva o úhrade nákladov za odber pitnej vody-vodné, stočné a náklady na údržbu a energiu/m3 ZML/116/2010 Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s ., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 36672441 1 074.14
15.07.2022 2222007269 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 587.66
15.07.2022 2222007270 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 170.30