Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa IČO dodávateľa suma v € bez DPH
23.11.2022 2322010407 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2022/11339 Kňazský seminár sv. Karola Boromejského, Hlavná 91, Košice, 040 01, SK 35547464 99.34
22.11.2022 2222012450 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 528.35
22.11.2022 2222012451 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 190.70
21.11.2022 2222012460 vložné na konferenciu 4500209287 Český svaz geodetů a kartografů, z.s., Novotného lávka 200/5, Praha 1, 110 00, CZ 00552739 18 600.00
21.11.2022 2222012437 dobropis - uplat. voucheru 4500210485 GALIMEX s.r.o., Sučianská cesta 49, Martin, 036 01, SK 31559093 -150.00
21.11.2022 2222012444 Reklamné predmety 4500212087 Gold Cuvee s. r. o., Cintorínska 7/A, Limbach, 900 91, SK 46505091 360.00
18.11.2022 2222012379 parkovacie karty 4500207503 Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r .o., Košická 2, Žilina, 010 65, SK 36407470 2 500.00
18.11.2022 2222012381 príležitostné parkovanie 10/22 ZM/2016/0129 4500211859 INVEST 9 - Westend Gate a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK 36288411 1 653.33
18.11.2022 3022000745 Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ZM/2020/0015 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 13.09
18.11.2022 2222012378 Office TV L 11-12/2022 ZM/2017/0149 4500212110 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava, 851 01, SK 35971967 43.90
16.11.2022 2222012282 nastavenie analyz.dychu 4500210704 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava, 842 55, SK 30810701 398.00
16.11.2022 2222012316 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 735.17
16.11.2022 2222012317 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 861.10
16.11.2022 2222012318 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 170.30
16.11.2022 2122000743 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R2 Šaca - Košické Oľšany, II. úsek v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha ZM/2022/0111 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 3 718 018.45
16.11.2022 2322010334 Kúpna zmluva na pozemok FO 30600/2714/2018/Badín/0542/3738 STELMEN s.r.o., Rusovská cesta 56, Bratislava, 851 01, SK 46866965 11 233.93
16.11.2022 3022000741 komunálne odpady r.2022 4500209956 Obec Batizovce, Štúrova 29/2, Batizovce, 059 35, SK 00326119 176.00
15.11.2022 3022000734 Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ZM/2020/0015 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 13.09
15.11.2022 5022000405 preverenie spôsobilosti 4500211791 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava, 842 55, SK 30810701 900.00
15.11.2022 2222012264 overenie váh, certifikát 4500205836 Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslovova 31, Banská Bystrica, 974 01, SK 37954521 1 417.20