Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
16.08.2021 2221008286 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 570.74
16.08.2021 2221008287 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 159.54
16.08.2021 2221008288 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 1 063.95
16.08.2021 2221008285 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd ZML/356/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 209.24
16.08.2021 2221008290 TV L ZM/2017/0149 4500191133 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava, 851 01, SK 35.00
16.08.2021 2221008348 ŽT Slovak Link - VO ZM/2015/0193 4500181887 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 160.00
16.08.2021 2321006812 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 30803/Doh-017/2021/Solivar/0786/SO663-00,654-00/RusJa Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 5 986.75
16.08.2021 5021000313 spojovací, spotrebný materiál 4500190396 Leier Baustoffe SK s.r.o., Pribylinská 3, Bratislava, 831 04, SK 691.20
16.08.2021 2221008361 Zmluva o pripojení do siete internet ZM/2018/0110 Axalnet, s.r.o., Škultétyho 4720/2A, Topoľčany, 955 01, SK 50.00
16.08.2021 2221008292 Údržba stavieb DaRC ZML/37/2010 4500190703 Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK 9 110.27
13.08.2021 2221008270 IT služby+softvér 4500189983 ŠTOR CAD - GRAITEC s. r. o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 1 714.50
13.08.2021 2221008271 právne služby 04-05.08.2021 ZM/2017/0181 4500191309 GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK 1 075.00
13.08.2021 2221008272 právne služby 02-04.08.2021 ZM/2017/0181 4500191311 GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK 1 950.00
13.08.2021 2221008273 právne služby ZM/2017/0181 4500191306 GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK 120.00
13.08.2021 2221008274 údržba kamerového systému 07/2021, SSUD1 Malacky 4500188429 LAMA SK s.r.o., Tomášikova 30, Bratislava, 821 01, SK 535.95
13.08.2021 2221008275 PHM ZM/2020/0312 4500190154 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 14 142.50
13.08.2021 2221008276 likvidácia odpadu ZML/214/2010 4500190908 FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK 2 171.00
13.08.2021 2221008277 servis kosačky 4500190144 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 610.00
13.08.2021 2221008279 STK, emisie 4500189593 DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK 150.00
13.08.2021 2221008280 pracovné náradie 4500190675 VODOSHOP, s.r.o., Teplická 4, Poprad, 058 01, SK 350.00