Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa IČO dodávateľa suma v € bez DPH
15.07.2022 2322005814 Nájom pozemkov v k.ú. Veľký Šariš. VP/2016/18041 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 559.32
15.07.2022 2322005817 Nájom pozemkov v k.ú. Veľký Šariš. VP/2016/18037 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 5 375.88
15.07.2022 2322005818 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2014/05315 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 870.87
15.07.2022 2322005819 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2014/13545 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 2 164.70
15.07.2022 2222007268 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 245.86
15.07.2022 2222007270 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 170.30
14.07.2022 5022000364 záloha reg. poplatkov za domény 4500206147 Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, Bratislava, 821 09, SK 52486567 59.76
14.07.2022 2222007224 rozbor vzoriek z ORL Beharovce 4500205213 LL, s.r.o. Liptovské Laboratóriá, Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 35735210 1 805.20
14.07.2022 2222007228 Zmluva o pripojení do siete internet ZM/2018/0110 Axalnet, s.r.o., Škultétyho 4720/2A, Topoľčany, 955 01, SK 36549096 50.00
14.07.2022 2222007230 rozbor odpadovej vody 4500198514 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 36672297 73.30
14.07.2022 3022000511 Poistná zmluva - Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu ZM/2019/0183 Union poisťovňa,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 813 60, SK 31322051 29 183.41
14.07.2022 5022000363 záloha reg. poplatkov za domény 4500206146 Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, Bratislava, 821 09, SK 52486567 46.76
14.07.2022 5022000365 Budúce zriadenie vecného bremena na pozemku Zmluva č. 823571004-1-2022-ZoBZVB o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 19 200.00
14.07.2022 2222007231 vyúčtovanie reg. poplatkov za domény 4500204031 Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, Bratislava, 821 09, SK 52486567 62.25
13.07.2022 2222007158 dodávka pitnej vody z verejného vodovodu, odberné miesto: Triblavinská ZM/2013/0310 Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o., Panenská 7, Bratislava, 811 03, SK 34134697 291.86
13.07.2022 2222007159 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre ľavostranné odpočívadlo Štrba ZM/2012/0191 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 658.48
13.07.2022 2222007160 Zmluva o dodávke pitnej vody a odovzdaní odpadových vôd pre pravostranné odpočívadlo Štrba ZM/2012/0312 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 561.62
13.07.2022 2322005719 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2021/07194 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 4.97
13.07.2022 3022000509 prevádzkovanie rádiového zariadenia 4500205958 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 30.30
13.07.2022 3022000510 poplatok za komunálne odpady 2022 4500203008 Obec Batizovce, Štúrova 29/2, Batizovce, 059 35, SK 00326119 2 288.00