Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
07.01.2021 5021000133 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku ZM/2018/0228 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 973.00
05.01.2021 2220015304 Satelit - nájom konc.zar. 01/2021 ZML/393/2010 4500164084 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 9.25
05.01.2021 2220015319 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/377/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 1 138.77
04.01.2021 2220015279 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/641/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 439.86
04.01.2021 3020000737 používanie pridelenej frekvencie na rok 2021, 1.štvrťrok 4500181325 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 36.03
31.12.2020 2220015199 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody ZML/222/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 203.21
29.12.2020 2220015172 likvidácia OV 4500180176 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 74.10
28.12.2020 2220015129 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/642/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 412.46
28.12.2020 2220015131 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/643/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 613.66
22.12.2020 3020000729 Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ZM/2020/0015 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 131.67
22.12.2020 2220014945 PHM ZM/2011/0402 4500180424 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 290.78
22.12.2020 2220014949 PHM ZM/2011/0402 4500181457;4500181458 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 770.16
22.12.2020 2220014950 PHM ZM/2011/0402 4500181456 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 145.25
22.12.2020 2220014952 PHM ZM/2011/0402 4500181542 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 57.26
22.12.2020 2220014961 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2017/0382 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 913.51
22.12.2020 2220014962 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2017/0382 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 203.90
22.12.2020 2220015030 mobilný telefón ZM/2018/0338 4500181496 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 0.80
22.12.2020 2220014959 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2017/0382 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 11 309.30
22.12.2020 3020000729 Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ZM/2020/0015 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 131.67
22.12.2020 5020000361 predplatné VO v kocke 4500181528 SmartCube, s. r. o., Záporožská 3660/9, Bratislava - Petržalka, 851 01, SK 179.00