Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa IČO dodávateľa suma v € bez DPH
13.07.2022 2222007159 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre ľavostranné odpočívadlo Štrba ZM/2012/0191 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 658.48
13.07.2022 2222007161 Zmluva o dodávke pitnej vody a odovzdaní odpadových vôd - SSÚD Mengusovce č. ZM/2011/0291 ZM/2011/0291 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 912.08
13.07.2022 2222007162 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre PO Batizovce ZM/2012/0413 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 37.01
13.07.2022 2222007155 Zmluva o dodávke a odbere tepla ZML/379/2010 MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, Bratislava, 831 04, SK 36211541 1 157.96
13.07.2022 2222007204 rozbor vzoriek dažďovej vody ZML/212/2010 4500204222 LL, s.r.o. Liptovské Laboratóriá, Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 35735210 114.51
13.07.2022 3022000506 úhrada pokuty Úrad pre verejné obstarávanie, Ružová dolina 606/10, Bratislava-Ružinov, 821 09, SK 31797903 30 000.00
13.07.2022 3022000509 prevádzkovanie rádiového zariadenia 4500205958 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 30.30
13.07.2022 3022000510 poplatok za komunálne odpady 2022 4500203008 Obec Batizovce, Štúrova 29/2, Batizovce, 059 35, SK 00326119 2 288.00
12.07.2022 2222007129 Zmluva o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách ZML/139/2010 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 36672297 517.96
12.07.2022 2222007142 vyúčtovanie poplatku za konferenciu 4500204150 MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, Bratislava-Nové Mesto, 836 05, SK 51904446 460.00
12.07.2022 3022000507 Poistná zmluva - havarijné poistenie motorových vozidiel ZM/2020/0014 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 2 447.89
12.07.2022 3022000505 Poistná zmluva - Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu ZM/2019/0183 Ing. Vladimír Kuška, Nám. hraničiarov 3, Bratislava, 851 03, SK 99732022 33.00
12.07.2022 2222007114 PHM ZM/2011/0402 4500205623 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 5 719.97
12.07.2022 2222007115 PHM ZM/2011/0402 4500205788 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 127.63
12.07.2022 2222007116 PHM ZM/2011/0402 4500205951 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 1 180.76
12.07.2022 2222007117 PHM ZM/2011/0402 4500205796 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 102.08
12.07.2022 2222007119 PHM, autoumývareň ZM/2011/0402 4500204978 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 294.11
12.07.2022 2222007120 PHM, autoumývareň ZM/2011/0402 4500205597 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 157.54
12.07.2022 2222007127 podaj zásielok 06/2022 4500206129 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK 36631124 16.25
12.07.2022 2222007128 analýza odpadových vôd 4500205196 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 31652859 155.60