Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
22.12.2020 3020000729 Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ZM/2020/0015 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 131.67
22.12.2020 2220014942 PHM ZM/2011/0402 4500181604 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 1 307.86
22.12.2020 2220014945 PHM ZM/2011/0402 4500180424 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 290.78
22.12.2020 2220014946 PHM ZM/2011/0402 4500181449 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 98.90
22.12.2020 2220014949 PHM ZM/2011/0402 4500181457;4500181458 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 770.16
22.12.2020 2220014950 PHM ZM/2011/0402 4500181456 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 145.25
22.12.2020 2220014961 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2017/0382 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 913.51
22.12.2020 2220014962 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2017/0382 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 203.90
22.12.2020 2220015030 mobilný telefón ZM/2018/0338 4500181496 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 0.80
21.12.2020 5020000351 Odborná literatúra 4500181436 PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina, 010 01, SK 122.61
21.12.2020 2220014910 úroky z omeškania 4500181871 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 6.04
21.12.2020 2220014921 plombovanie OM 4500180950 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 61.32
21.12.2020 2120001529 pripojovací poplatok ZM/2020/0373 Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47, SK 476.28
21.12.2020 2220014773 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu ZM/2014/0503 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 207.90
21.12.2020 2220014853 mobilný telefón ZM/2018/0338 4500180953 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 0.80
21.12.2020 5020000351 Odborná literatúra 4500181436 PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina, 010 01, SK 122.61
21.12.2020 2220014852 Rámcová dohoda o dodávke zemného plynu ZM/2019/0195 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 665.83
21.12.2020 3020000728 nájom nebytové priestory 01/21 4500181045 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 96.63
21.12.2020 2220014773 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu ZM/2014/0503 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 207.90
21.12.2020 2220014853 mobilný telefón ZM/2018/0338 4500180953 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 0.80