Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa IČO dodávateľa suma v € bez DPH
12.07.2022 2222007142 vyúčtovanie poplatku za konferenciu 4500204150 MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, Bratislava-Nové Mesto, 836 05, SK 51904446 460.00
12.07.2022 2222007114 PHM ZM/2011/0402 4500205623 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 5 719.97
12.07.2022 2222007117 PHM ZM/2011/0402 4500205796 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 102.08
12.07.2022 2222007119 PHM, autoumývareň ZM/2011/0402 4500204978 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 294.11
11.07.2022 2222007075 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 362.59
11.07.2022 2222007076 Zmluva na dodávku pitnej vody z VV ZML/534/2010 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 36672297 588.93
11.07.2022 2222007077 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/206/2010 Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s ., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 36672441 12.72
11.07.2022 2222007078 Zmluva o dodávke pitnej vody o verejných vodovodoch ZML/207/2010 Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s ., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 36672441 49.53
11.07.2022 2222007079 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/206/2010 Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s ., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 36672441 839.77
11.07.2022 2222007080 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/206/2010 Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s ., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 36672441 1 651.14
11.07.2022 2222007081 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/206/2010 Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s ., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 36672441 124.66
11.07.2022 3022000501 prevádzkovanie rádiového zariadenia 4500205858 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 36.30
11.07.2022 3022000502 prevádzkovanie rádiového zariadenia 4500205856 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 47.70
11.07.2022 3022000503 prevádzkovanie rádiového zariadenia 4500205848 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 15.84
11.07.2022 2222007065 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu ZM/2014/0022 OVKS SOCHOŇ, s.r.o., Kočovce 280, Kočovce, 916 31, SK 46492411 111.72
11.07.2022 2322005599 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/08019 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 645.61
11.07.2022 2222007087 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 1 566.61
11.07.2022 2222007088 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/265/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 112.18
11.07.2022 2222007089 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/266/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 27.01
11.07.2022 2222007090 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 926.93