Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa IČO dodávateľa suma v € bez DPH
08.11.2022 2222011969 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2018/0338 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 50.00
08.11.2022 2222011974 Zmluva o dodávke a odbere tepla ZML/379/2010 MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, Bratislava, 831 04, SK 36211541 2 138.96
08.11.2022 2322010328 Návrhy na vyvlastnenia VP/2022/11252 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 29 876.80
08.11.2022 2222011924 PHM ZM/2011/0402 4500211351 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 1 067.33
08.11.2022 2222011943 PHM ZM/2011/0402 4500211341 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 727.23
08.11.2022 2222011944 PHM ZM/2011/0402 4500211465 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 5 175.32
08.11.2022 2222011947 PHM ZM/2011/0402 4500211339 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 1 119.57
08.11.2022 2222011954 PHM ZM/2011/0402 4500211349 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 1 129.66
08.11.2022 2222011958 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 845.44
08.11.2022 2222011960 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 1 678.65
08.11.2022 2222011971 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 157.20
08.11.2022 2222011973 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2018/0338 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 300.01
08.11.2022 2222011897 nájom nebyt.priest.11/22 ZM/2022/0041 4500199428 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 2 849.47
08.11.2022 2222011901 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 374.68
08.11.2022 2222011902 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 296.44
08.11.2022 2222011903 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 56.61
08.11.2022 2222011912 vedľajšie náklady 11/2022 ZM/2022/0041 4500199428 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 1 900.00
08.11.2022 2222011967 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 92.45
08.11.2022 2322010154 Nájomná zmluva PO VP/2022/10581 Vrútocký komposesorát, p.s., Ul. sv. Cyrila a Metoda 15, Vrútky, 038 61, SK 50854500 15 966.24
08.11.2022 2222011975 združená dodávka elektriny, OM: ŽSR Kotešová ZM/2013/0180 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 106.51