Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
05.03.2012 2312001402 mpv KZ 30201/47/2011/Tekovské Nemce/831/Zdr Dobošová Mária, Československej armády 1178/14, Košice, 040 01, SK 281.47
05.03.2012 2312001403 mpv KZ 30201/54/2011/Tekovské Nemce/831/Zdr Drgoňa Milan, Krátky rad 402, Tekovské Nemce, 966 54, SK 91.59
05.03.2012 2312001406 mpv KZ 30201/176/2011/Tekovské Nemce/831/Zdr Valkovičová Angela, Dlhý rad 101, Tekovské Nemce, 966 54, SK 229.56
05.03.2012 2312001408 mpv KZ 30201/63/2011/Tekovské Nemce/831/Zdr Drgoňová Terézia, Nové Grunty 293, Tekovské Nemce, 966 54, SK 161.15
05.03.2012 2312001410 mpv KZ 30201/95/2011/Tekovské Nemce/831/Zdr Kasanová Mária, Brehy 386, Brehy, 968 01, SK 208.60
05.03.2012 2312001411 mpv KZ 30201/198/2011/Tekovské Nemce/0831/Zdr Drgoňa Jozef, Hradská 266, Tekovské Nemce, 966 54, SK 103.30
05.03.2012 2312001412 mpv KZ 30201/96/2011/Tekovské Nemce/831/Zdr Kaššová Anna, Fr.Švantnera 21, Nová Baňa, 968 01, SK 110.31
05.03.2012 2312001413 mpv KZ 30201/210/2011/Tekovské Nemce/0831/Zdr Varhaník Štefan, Obecná 321, Tekovské Nemce, 966 54, SK 8.58
05.03.2012 2312001414 mpv KZ 30201/200/2011/Tekovské Nemce/0831/Zdr Káčer Marian, Ladomerská Vieska 242, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 231.52
05.03.2012 2312001416 mpv KZ 30201/122/2011/Tekovské Nemce/831/Zdr Páleník Tibor, Hronského 1446/7, Zlaté Moravce, 953 01, SK 92.28
05.03.2012 2312001417 mpv KZ 30201/133/2011/Tekovské Nemce/831/Zdr Varhaníková Marta, Inovecká 352, Tekovské Nemce, 966 54, SK 137.74
05.03.2012 2312001418 mpv KZ 30201/197/2011/Tekovské Nemce/0831/Zdr Pajerská Mária, Kamenárska 1106/64, Nová Baňa, 968 01, SK 669.52
05.03.2012 2312001419 mpv KZ 30201/137/2011/Tekovské Nemce/831/Zdr Suchovský Pavel, Javornícka 6167/3, Banská Bystrica, 974 11, SK 123.52
05.03.2012 2312001420 mpv KZ 30201/194/2011/Tekovské Nemce/0831/Zdr Žemberyová Terézia, Tekovské Nemce 353, Tekovské Nemce, 966 54, SK 61.98
05.03.2012 2312001421 mpv KZ 30201/144/2011/Tekovské Nemce/831/Zdr Šimegová Angela, Hradská 215, Tekovské Nemce, 966 54, SK 248.96
05.03.2012 2312001422 mpv KZ 30201/189/2011/Tekovské Nemce/0831/Zdr Vrábelová Anna, Dlhý rad 91, Tekovské Nemce, 966 54, SK 137.74
05.03.2012 2312001423 mpv KZ 30201/145/2011/Tekovské Nemce/831/Zdr Šimegová Anna, V Kúte 372, Tekovské Nemce, 966 54, SK 77.36
05.03.2012 2312001424 mpv KZ 30201/146/2011/Tekovské Nemce/831/Zdr Šimkovičová Anna, Staré Grunty 113, Tekovské Nemce, 966 54, SK 430.20
05.03.2012 2312001425 mpv KZ 30201/183/2011/Tekovské Nemce/0831/Zdr Valová Anna, Inovecká 343, Tekovské Nemce, 966 54, SK 50.95
05.03.2012 2312001426 mpv KZ 30201/149/2011/Tekovské Nemce/831/Zdr Štullerová Věra, Viničná 147, Tekovské Nemce, 966 54, SK 91.59