Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
01.07.2011 poskytovanie technickej a systémovej podpory TEMPEST a.s., Bratislava, 72 183.00
01.07.2011 Stavebné práce CESTY NITRA, a.s., Nitra, 3 298.96
01.07.2011 Stavebné práce CESTY NITRA, a.s., Nitra, 6 103.63
01.07.2011 Geometrický plán Geopoz, s.r.o., Banská Bystrica, 15 200.00
01.07.2011 pohonné hmoty Slovnaft, a.s., Bratislava, 21 792.10
01.07.2011 Stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina, 6 878.00
01.07.2011 Oprava diaľničného mosta MBM-STAV, s.r.o., Námestovo, 55 906.58
01.07.2011 ochranný náter povrchu pilierov komplexu mosta DOSA Slovaki, s.r.o., Bytča, 15 557.96
01.07.2011 výkon činnosti stavebno-technického dozoru Inžinierske združenie Sverepec - Vrtižer BUNG Slovensko s.r.o. - vedúci člen združenie, Bratislava, 62 935.65
30.06.2011 Meranie geometrického tvaru mosta Slovenská technická univerzita, Bratislava, 6 856.00
30.06.2011 údržba a technicjké prehliadky tunela PKB - SYTELI, Prešov, 60 174.97
30.06.2011 stavebné práce Ing. Frntišek Jendroľ, Klin, 3 616.91
30.06.2011 stavebné práce OAT spol.s.r.o., Bratislava, 9 990.60
30.06.2011 náhrada ujmy v súvislosti s likvidáciou porastov Rímskokatolícka cirkev, Žilina, 11 557.38
30.06.2011 nájomné za dočasný záber pozemkov Rímskokatolíska cirkev, Žilina, 14 199.89
30.06.2011 prípravné dokumentačné práce k stavbe InKat spol. s r.o., Bratislava, 3 872.07
30.06.2011 Zmluvná odmena SkyToll, a.s., Bratislava, 7 666 655.48
29.06.2011 drapák na manipuláciu s drevinami, rotátor, naviják hadíc HYCA s.r.o., Pezinok, 8 520.00
29.06.2011 pohonné hmoty SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 3 281.38
29.06.2011 odmena, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času za vypracovanie znaleckých posudkov Ing. Joízef Zahradník, Poprad, 4 114.65