Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy názov dodávateľa objednávku podpísal suma v € bez DPH
29.07.2021 4500190233 Nože na Reform a spojovací materiál Reform Rudolf Gajdošík - ŠTART, Hodruša - Hámre 266, 966 61 Hodruša - Hámre Bc. Lukáš Purdek, ved.odd.strojno-mechanizačné a dopravné 742.00
29.07.2021 4500190250 Cievka Technotrade SK s.r.o., Okružná 392/60, 018 51 Nová Dubnica Bc. Lukáš Purdek, ved.odd.strojno-mechanizačné a dopravné 450.00
29.07.2021 4500190234 ND, materiál na údržbu vozidiel Truckshop SK s.r.o., Kollárova 85A, 036 01 Martin Ing. Kerdík Ľubomír, vedúci SSÚD 6 Martin 396.00
29.07.2021 4500190241 ND na čistič potrubí KA-BE s.r.o., Hričovská 205, 010 01 Žilina Ing. Kerdík Ľubomír, vedúci SSÚD 6 Martin 112.00
29.07.2021 4500190278 Strážna služba areál SSÚD2 BA od 1.08.2021 do 15.08.2021 nepretržite 24 hodín denne. SPB Security s.r.o., Kremnická 26, 851 01 Bratislava Mgr. Martin Tománek, vedúci SSÚD2 Bratislava 2 379.60
29.07.2021 4500190279 Strážna služba areál Vajnory, Pri Mlyne č.68 od 01.08.2021 do 15.08.2021 nepretržite 24 hodín denne. SPB Security s.r.o., Kremnická 26, 851 01 Bratislava Mgr. Martin Tománek, vedúci SSÚD2 Bratislava 1 814.40
29.07.2021 4500190272 Oprava čerpadla Grundfos z preč.stanice ČS 564 Euro Pumps Tech s.r.o., Námestie sv. Michala 170/5, 919 30 Jaslovské Bohunice Ing. Kerdík Ľubomír, vedúci SSÚD 6 Martin 2 168.50
29.07.2021 4500190265 Zabezpečenie nonstop strážnej služby SSÚD 6 Martin na prechodné obdobie 1.-15.8.2021 Terava Security s.r.o., Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad Ing. Kerdík Ľubomír, vedúci SSÚD 6 Martin 1 904.40
29.07.2021 4500190263 Zabezpečenie nonstop strážnej služby SSÚD Žilina -det.pracovisko D.Skala na prechodné obdobie 1.-15.8.2021 SBS Kobra Martin s.r.o., Hollého 66, 036 01 Martin Ing. Kerdík Ľubomír, vedúci SSÚD 6 Martin 1 774.80
29.07.2021 4500190251 náhradné diely - BL097ED, BL519YF, autodoplnky Inter Cars Slovenská republika s.r.o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava-Ružinov Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce 164.16
29.07.2021 4500190253 hutný materiál Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, 058 01 Poprad Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce 314.50
29.07.2021 4500190262 náhradné diely, oprava hadice P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, 060 01 Kežmarok Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce 236.29
29.07.2021 4500190282 oprava a údržba osobných vozidiel - BA031SM - oprava klimatizácie Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, 059 51 Poprad Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce 260.00
29.07.2021 4500190287 oprava a údržba nákl. vozidiel - BA950VB - oprava klimatizácie Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, 059 51 Poprad Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce 589.15
28.07.2021 4500190173 Smrekové koly VILOS, s.r.o., Kriváň 347, 962 04 Kriváň Bc. Lukáš Purdek, ved.odd.strojno-mechanizačné a dopravné 160.00
28.07.2021 4500190213 Vypracovanie výkazu výmeru MINELL, s.r.o., Pražská 1456/12, 960 01 Zvolen Bc. Lukáš Purdek, ved.odd.strojno-mechanizačné a dopravné 150.00
28.07.2021 4500190186 oprava a údržba nákl. vozidiel - BL296US, BA947 VB, BL329UJ, BL902LC - oprava defektu Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, 058 01 Poprad Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce 73.47
28.07.2021 4500190226 Zvodidlový systém Kremsbarrier KB1 RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, 017 01 Považská Bystrica Bc. Lukáš Purdek, ved.odd.strojno-mechanizačné a dopravné 4 949.87
28.07.2021 4500190207 oprava a údržba nákl. vozidiel - BA 328 NM - oprava brzdového systému HRIVŃÁK s.r.o., Duklianska 36, 052 01 Spišská Nová Ves Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce 974.12
28.07.2021 4500190211 likvidácia odpadu - biologicky rozložiteľný odpad Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, 058 01 Poprad Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce 280.00