Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb.

Vyhľadávanie

dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy názov dodávateľa objednávku podpísal suma v € bez DPH
13.12.2017 obj/134927/2017 GNSS Trimble, objednávka aktualizácie firmvéru Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, 832 02 Bratislava Ing. Ladislav Dudáš, PhD., investičný riaditeľ 383.00
30.09.2017 Obj/30202/111399/2016 D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, Geometrický plán na určenie vlastníckeho práva na výkuppozemkov GEOing s.r.o, Šumperská 60, 971 01 Prievidza Ing. Ladislav Dudáš, PhD., investičný riaditeľ 996.00
23.03.2017 4500107332 Oprava stavieb D a RC AQUA-VITA spol s.r.o., Galvaniho 12/a, 821 04 Bratislava Ing. Ján Ďurišin, generálny riaditeľ 5 000.00
23.03.2017 4500107668 plánovaný rozbor vzoriek vody AQuaseco s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivánka pri Dunaji Ing. Klačanová Alena, vedúca SSÚD1 130.00
23.03.2017 4500105904 BA644MC oprava kúrenia Tanex spol. sr.o., 917 01 Trnava, Nitrianska cesta 25 Ing. Csaba Lozsy, vedúci strediska SSÚR 1 Galanta 159.94
22.03.2017 4500107635 opakované školenie a preskúšanie viazačov bremien - 16 zamestnancov Vzdelávacie stredisko, s.r.o., Clementisova 5, 040 22 Košice Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 200.00
22.03.2017 4500107614 Postrek na burinu - Roundap Biaktív. AGROFERT a.s., organizačná zložka Agrochémia, Nobelova 34, 836 05 Bratislava PhDr. Richard Heligman, vedúci SSÚD2 Bratislava 892.80
22.03.2017 4500107621 Stavebná oprava oceľového prestupu na stavebnom objekte TS 1029 na diaľnici D2 - havarijná oprava. KZK s.r.o., Za stanicou 5, 831 04 Bratislava PhDr. Richard Heligman, vedúci SSÚD2 Bratislava 9 133.60
22.03.2017 4500107626 Elektroinštalačný materiál . kábel CYKY-J 5x16 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, 831 06 Bratislava - Rača PhDr. Richard Heligman, vedúci SSÚD2 Bratislava 5 292.40
22.03.2017 4500107637 Stavebná oprava poškodeného gravitačného potrubia DN 300 na stavebnom objekte HP SR/H na diaľnici D2 - havarijná stavebná oprava. Independent s.r.o., Pekná cesta 15, 831 52, Bratislava-Rača PhDr. Richard Heligman, vedúci SSÚD2 Bratislava 8 893.50
22.03.2017 4500107617 Visiace zámky na spoločný kľúč Jana Žideková REBORN, F. Štefunku 4728/1, 036 01 Martin RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 6 Martin 114.00
22.03.2017 4500107654 spotrebný materiál VEIDEC SK s.r.o., Bytčická 2, 010 01 Žilina RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 6 Martin 306.00
22.03.2017 4500107631 Výroba držiakov /26ks/ pre prenosné ZDZ na betónové zvodidlá. Alba-Steel, s.r.o., J.Slottu 14,917 01 Trnava Ing. Horváth dušan, vedúci strediska 958.10
22.03.2017 4500107595 Oprava riadiacej jednotky-kalibrovanie+výmena predných poloosí na vozidle Fiat Ducato BA 385PN. Prokša s.r.o., Jókaiho 1167/1, 925 23 Jelka Ing. Horváth Dušan, vedúci strediska 598.07
22.03.2017 4500107596 Hutný materiál. Agrofinal s.r.o., Mierová 24, 920 01 Hlohovec Ing. Horváth Dušan, vedúci stediska 301.26
22.03.2017 4500107594 Stavebná oprava a výmena kanalizačných poklopov na diaľnici D1 /Trnava -Senec ĽJP/. ZSNH N. L. stav s.r.o., Hlboká 1097/7, 900 55 Lozorno Ing. Horváth Dušan, vedúci strediska 3 844.92
22.03.2017 4500107597 ND, oleje, chemikálie. Termosan, s.r.o., Poľná 2962/1, 917 01 Trnava Ing. Horváth Dušan, vedúci strediska 422.71
22.03.2017 4500107598 Elektromagnet cievka AMP. Kobit-SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, 0026 01 Dolný Kubín Ing. Horváth Dušan, vedúci strediska 712.07
22.03.2017 4500107609 oprava šatní a administratívnej budovy O.M.K.BUILDING, s.r.o., Záblatská 302/83, 911 06 Trenčín Ing. Zuzana Svečulová, vedúca strediska SSÚD-4 Trenčín 14 431.00
22.03.2017 4500107645 upratovacie služby Cleaning&Health Services, s.r.o., 28. iktóbra 37, 911 01 Trenčín Ing. Zuzana Svečulová, vedúca strediska SSÚD-4 Trenčín 950.00