Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb.

Vyhľadávanie

dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy názov dodávateľa objednávku podpísal suma v € bez DPH
25.06.2018 4500131203 Všeobecný materiál TUCEK, s.r.o., Biskupická 13, 821 06 Bratislava PhDr. Richard Heligman vedúci strediska SSÚD 2 344.81
22.06.2018 4500132824 Denný záznam o výkone vozidla Jozef Chajmík - QUICK PRINT, Izabely Textoristovej 4534/1, 036 01 Martin RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 6 Martin 306.00
22.06.2018 4500132809 Servis nadstavby vozidla BA189MC BCI SaT s.r.o., Bytčianska 498, 010 03 Žilina - Pov. Chlmec RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 6 Martin 282.00
22.06.2018 4500132835 Čistiace prostriedky JUMICOL s.r.o., Bytčická 89, 010 09 Žilina RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 6 Martin 122.00
22.06.2018 4500132838 OOPP pre zamestnancov Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, 010 01 Žilina RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 6 Martin 838.00
22.06.2018 4500132842 Elektroinštalačný materiál BKL elektro MT s.r.o., Ul. pri Turci 24, 036 01 Martin RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 6 Martin 561.00
21.06.2018 4500132721 Telekomunikačné služby III. štvrťrok 2018 Úrad pre reguláciu elekt.kom. a po, Továrenská 7, 828 55 Bratislava PhDr. Richard Heligman vedúci strediska SSÚD 2 56.82
21.06.2018 4500132718 Vrecia 30BAL, G 11 10 L - 10KS, G 12 10 L - 10KS, glovex 10KS REMPO Trnava, s.r.o., Ľudová 18, 917 01 Trnava Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3 599.10
21.06.2018 4500132747 obrazy vrátane montáže Miroslava Angyalová reklamné predmety, Dukelská 978, 017 01 Považská Bystrica Mgr. Adrián Jánošík, vedúci strediska 41750 240.00
21.06.2018 obj/56483/2018 D1 Beharovce - Branisko, Zabezpečenie inžinierskej činnosti CONSTRUCT-ING s.r.o., Hlavná 57/114, 031 01 Liptovský Mikuláš Ing. Jiří Hájek, investičný riaditeľ 19 200.00
21.06.2018 4500132761 ND na nákladné automobily LKW-MOBILE, s.r.o., Kožušnícka 36, 911 05 Trenčín Ing. Zuzana Svečulová, vedúca Strediska správy a údržby diaľnic Trenčín 493.00
21.06.2018 4500132764 odtránenie nedostatkov na plynových kotloch SIDOR, s.r.o., Belanského 91/58, 024 01 Kysucké Nové Mesto Ing. Zuzana Svečulová, vedúca Strediska správy a údržby diaľnic Trenčín 568.00
21.06.2018 4500132766 oprava riadiacej elektroniky CENVAX SJ Trade, Slovenskej armády 588/42, Nemšová 91441 Ing. Zuzana Svečulová, vedúca Strediska správy a údržby diaľnic Trenčín 290.00
21.06.2018 obj/56083/2018 D1 Dubná skala - Turany, Majetkoprávne usporiadanie vecných bremien Axioma s.r.o., Robotnícka 111/12, 905 01 Senica Ing. Jiří Hájek, investičný riaditeľ 49 352.00
20.06.2018 4500132665 kosací nôž Ľuboš Krivosudský - REMOT, Šulekovská 1411/5, Sereď Ing. Alena Klačanová, vedúca SSÚD1 960.00
20.06.2018 4500132661 rozbor vzorky odpadových vôd Aquaseco, s.r.o., Bernolákoská 18/A, Ivánka pri Dunaji Ing. Klačanová Alena, vedúca SSÚD1 89.00
20.06.2018 4500132688 oprava spodnej stavby opôr a podhľadu mostného objektu ev.č. D2-076 Ekomal RK, s.r.o., Pri Váhu 40/40, Hubová Ing. Klačanová Alena, vedúca SSÚD1 19 111.15
20.06.2018 4500132702 OP komínov STRABAG Property and Facility Services, s.r.o., Dunajská 32, 817 85 Bratislava PhDr. Richard Heligman vedúci strediska SSÚD 2 385.00
20.06.2018 4500132681 Oprava a údržba nákladných motorových vozidiel - špecifická oprava vozidla-výmena poškodeného modelu prevodovky vozidla Mercedes ACTROS 3341 S-3 BL503KS Motor-Car Trnava, s.r.o., Nitrianska cesta 28, 917 01 Trnava Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3 1 797.96
20.06.2018 4500132707 Náhradné diely Ing. Peter Kaňuk, Prešov Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov 71.42