Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy názov dodávateľa objednávku podpísal suma v € bez DPH
26.07.2021 4500190070 kontrolný odber a rozbor vzoriek vody z lapača splavenín Brzotín EKOLAB, s.r.o., Napájadlá 17, 040 12 Košice Ing. Ondrej KONČEK, vedúci SSÚR4 181.44
26.07.2021 4500190094 Vývoz zmiešaného odpadu. AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, 821 05 Bratislava Mgr. Martin Tománek, vedúci SSÚD2 Bratislava 2 970.00
26.07.2021 4500190098 Oprava strojov REFORM BL430YJ, BL364YI a BL901YO. TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, 917 01 Trnava Mgr. Martin Tománek, vedúci SSÚD2 Bratislava 562.35
26.07.2021 4500190092 Oprava motorového vozidla MB AXOR Motor-Car Banská Bystrica, s.r.o., Zvolenská cesta 48, 974 05 Banská Bystrica Bc. Lukáš Purdek, ved.odd.strojno-mechanizačné a dopravné 526.83
26.07.2021 4500190091 CO2, prenájom fliaš SIAD Slovakia s.r.o., Rožňavská 17, 831 04 Bratislava Bc. Lukáš Purdek, ved.odd.strojno-mechanizačné a dopravné 51.52
26.07.2021 4500190096 olej hydraulický Doprava a služby K+T, s. r. o., Horelica 13, 022 01 Čadca Ing. Goňa Ivan, vedúci strediska SSÚR Čadca 600.00
26.07.2021 4500190103 tlmič nájazdovej brzdy na signalizačný vozík BA962YO Doprava a služby K+T, s. r. o., Horelica 13, 022 01 Čadca Ing. Goňa Ivan, vedúci strediska SSÚR Čadca 87.00
26.07.2021 4500190114 Česká elektronická diaľničná známka Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 190 09 Praha, Česká republika Ing. Juraj Tlapa, predseda predstavenstva 58.00
23.07.2021 4500190019 Oprava BA840JD - oprava s výmenou ventilu. HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, 902 01 Pezinok Roman Cichra, zástupca vedúceho SSÚD2 Bratislava 273.00
23.07.2021 4500190021 Tovar STIHL Ing. Karol Kamenský - KAMEŇ, Dukelských hrdinov 13, 960 01 Zvolen Ing. Pavol Karcel, vedúci strediska SSÚR Zvolen 598.70
23.07.2021 4500190041 Náhradné diely, SSÚD 3 Trnava. SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, 917 01 Trnava Ing. Dušan Horváth, vedúci strediska SSÚD 3 Trnava 237.25
23.07.2021 4500190038 Svetlo zadné skupinové, spätné zrkadlo, SSÚD 3 Trnava. Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, 917 01 Trnava Ing. Dušan Horváth, vedúci strediska SSÚD 3 Trnava 376.11
23.07.2021 4500190039 čistenie kanalizačného potrubia Satis, s.r.o., Sološnica 438 Mgr. Matúš Babka, vedúci SSÚD1 Malacky 100.00
23.07.2021 4500174661 Lekárske prehliadky Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava Ing. Juraj Tlapa, predseda predstavenstva 549.00
23.07.2021 4500190027 Školenia a konferencie. Verejné obstarávanie pre začiatočníkov. OTIDEA s.r.o., Astrová 2/A, 821 01 Bratislava Ing. Juraj Tlapa predseda predstavenstva vykonávajúci kompetencie generálneho riaditeľa 290.00
23.07.2021 4500190044 oprava chybových hlásení na vozidle MB Arocs Motor Group Poprad spol. s r. o., Partizánska 4447/102, 058 01 Poprad Ing. Mirossayová Janka, vedúci odd. správy, prevádzky a údržby 933.39
23.07.2021 4500190063 Batéria s príslušenstvom do radarového merača rýchlosti BL661YK. ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica Ing. Ľubomír Kerdík, vedúci strediska SSÚD 6 Martin 312.90
23.07.2021 4500190026 náhradné diely na Roboflail ONE MERKUR SLOVAKIA, s.r.o., Kamenné pole 4554/6, 031 01 Liptovský Mikuláš Ing. Ondrej KONČEK, vedúci SSÚR4 557.25
23.07.2021 4500190047 náhradné diely na dopr.prostriedky FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelinum 10-11, 040 01 Košice Ing. Ondrej KONČEK, vedúci SSÚR4 921.34
23.07.2021 4500190058 svetlo zadné pravé na vozidlo MB BL476RM - svetlo skorodované - havarijný stav Doprava a služby K+T, s. r. o., Horelica 13, 022 01 Čadca Ing. Goňa Ivan, vedúci strediska SSÚR Čadca 57.30