Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb.

Vyhľadávanie

dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy názov dodávateľa objednávku podpísal suma v € bez DPH
13.12.2017 obj/134927/2017 GNSS Trimble, objednávka aktualizácie firmvéru Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, 832 02 Bratislava Ing. Ladislav Dudáš, PhD., investičný riaditeľ 383.00
30.09.2017 Obj/30202/111399/2016 D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, Geometrický plán na určenie vlastníckeho práva na výkuppozemkov GEOing s.r.o, Šumperská 60, 971 01 Prievidza Ing. Ladislav Dudáš, PhD., investičný riaditeľ 996.00
28.09.2017 4500115774 Revízia komínov od plynových spotrebičov s výkonom nad 100kW. Ján Lesay -KOMINÁRSTVO, Potočná 20/20, 922 07 Veľké Kostoľany Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3 200.00
20.09.2017 4500116866 oprava vozidla Fiat Ducato BA095PN - svieti kontrolka motora, nepravidelný chod motora Auto PALAZZO Košice, s.r.o., Vozárova 1, 040 17 Košice Ing.Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 600.00
20.09.2017 4500116918 Maliarske potreby, pracovné náradie, stavebný materiál STAVOSPOL, spol. s r.o., Jašíková 101, Turzovka Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ 626.22
20.09.2017 4500116920 Rozbor farby Výskumný ústav dopravný, a.s., Veľký Diel 3323, Žilina Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ 287.00
20.09.2017 4500116850 servisná prehliadka pri 3600Mth Lamborghini BA306AL POLYNOVA, s.r.o., Kvetoslavov 212, 930 41 Kvetoslavov Ing.Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 990.00
19.09.2017 4500116819 tovar MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Liptovský Mikuláš,Kamenné pole 4554/6 Ing.Tomčík Juraj 131.91
19.09.2017 4500116793 oprava a údržba nákl. vozidiel - BL 902 LC - pravidelná serv. prehliadka počas záruky Motor - Car Poprad spol. s.r.o., Partizánska cesta 4447/102, 058 01 Poprad Ing. Kloc Vladimír, vedúci SSÚD Mengusovce 1 133.10
19.09.2017 4500116797 servis kopírovacieho stroja Work Centre 7232 NEXT TEAM, s.r.o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov Ing. Kloc Vladimír, vedúci SSÚD Mengusovce 118.00
19.09.2017 4500116803 elektromateriál, pracovné náradie HAGARD:HAL, spol. s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nitra Ing. Kloc Vladimír, vedúci SSÚD Mengusovce 510.68
19.09.2017 4500116811 chemikália CP č. 17/2017 NOVATO SK, spol. s.r.o., Dr. G. Schaefflera 4, 909 01 Skalica Ing. Kloc Vladimír, vedúci SSÚD Mengusovce 6 800.00
19.09.2017 4500116782 výmena podlahovej PVC krytiny v kanceláriach AB Lptex, s.r.o., Južná trieda 119, 040 01 Košice Ing.Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 19 790.00
19.09.2017 4500116783 oprava úniku oleja z hydraul.rozvádzača zdvíhanie korby na vozidle BA149PN UND-03, a.s., Rastislavova 106, 042 04 Košice Ing.Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 600.00
19.09.2017 4500116784 oprava úniku nafty z palivového filtra BA045OS Auto PALAZZO Košice, s.r.o., Vozárova 1, 040 01 Košice Ing.Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 300.00
19.09.2017 4500116799 opakované školenie a preskúšanie strojníkov, AOP strojníkov EVIL, s.r.o., Poľská 4, 040 01 Košice Ing.Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 40.00
19.09.2017 4500116814 zemné práce pre základy stožiarov ščítačov dopravy GEOVRT, s.r.o., Štúrova 27, 040 01 Košice Ing.Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 946.00
18.09.2017 4500116735 Korpus postele 90x200 cm 11 ks. DREVONA MARKET s.r.o., Výhonská 1, 835 10 Bratislava PhDr. Richard Heligman, vedúci SSÚD2 Bratislava 916.66
18.09.2017 4500116690 Oprava vozidla BL148IM BCI - SaT s.r.o., Bytčianska 498, 010 03 Žilina - Pov.Chlmec RNDr. Palúch Martin, vedúci strediska SSÚD 6 Martin 52.00
18.09.2017 4500116699 časová a všeobecná servisná prehliadka BL224IK UND-03, a.s., Rastislavova 106, 042 04 Košice Ing.Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 900.00