Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb.

Vyhľadávanie

dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy názov dodávateľa objednávku podpísal suma v € bez DPH
13.12.2017 obj/134927/2017 GNSS Trimble, objednávka aktualizácie firmvéru Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, 832 02 Bratislava Ing. Ladislav Dudáš, PhD., investičný riaditeľ 383.00
30.09.2017 Obj/30202/111399/2016 D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, Geometrický plán na určenie vlastníckeho práva na výkuppozemkov GEOing s.r.o, Šumperská 60, 971 01 Prievidza Ing. Ladislav Dudáš, PhD., investičný riaditeľ 996.00
24.04.2017 4500109145 Servis klimatizačných jednotiek na HP Čunovo. Tomáš Bojkovský BT - klíma, Jozefa Vavroviča 526/14, 900 84 Báhoň PhDr. Richard Heligman, vedúci SSÚD2 Bratislava 560.00
24.04.2017 4500109143 Elektroinštalačný materiál BKL elektro MT s.r.o., Ul. pri Turci 24, 036 01 Martin RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 6 Martin 308.00
24.04.2017 4500109131 oprava karburátora krovinorezu IBO, s.r.o., Bratislavská 50, 911 05 Trenčín Ing. Zuzana Svečulová, vedúca strediska SSUD-4 Trenčín 78.00
24.04.2017 4500109133 rám na dvere so sieťkou MP - plast, s.r.o., Veľké Stankovce 742, 913 11 Trenčianske Stankovce Ing. Zuzana Svečulová, vedúca strediska SSUD-4 Trenčín 386.00
24.04.2017 4500109136 betónové poklopy VOD-EKO, a.s. Trenčín, Zlatovská 2193/33, 911 38 Trenčín Ing. Zuzana Svečulová, vedúca strediska SSUD-4 Trenčín 940.00
24.04.2017 4500109164 Doplnenie tovaru - osušky, uteráky, deky - ubytovanie na SSÚD2 Bratislava. Návliečkovo s.r.o.,, Strečnianska 3, 851 05 Bratislava PhDr. Richard Heligman, vedúci SSÚD2 Bratislava 641.70
24.04.2017 4500109171 Elektromateriál E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o., Teplická 34, 058 01 Poprad Ing. Kloc Vladimír, vedúci SSÚD Mengusovce 270.16
24.04.2017 4500109181 Svetlo pracovné, poťah sedadiel AUTOS SLOVAKIA s.r.o., Hlavná 4410, 059 51 Matejovce RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 6 Martin 282.00
24.04.2017 4500109182 Pneumatiky na BL428IO MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 6 Martin 211.00
21.04.2017 4500107582 posteľné obliečky a plachty Dušan Gazdík - DUFI, SNP 1433/20, 017 01 Považská Bystrica Mgr. Adrián Jánošík 237.33
21.04.2017 4500109039 Kancelársky papier Ing. Ján Humený - MIZUPO, Volgogradská 39, 036 01 Martin RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 6 Martin 75.00
21.04.2017 4500109051 Doplnenie súmrakového snímača do systému TNV v ISD PPA Inžiniering s.r.o., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 6 Martin 724.00
21.04.2017 obj/40706/2017 Objednávka na vypracovanie znaleckého posudku-vecné bremená, D1 Hubová-Ivachnová Ing. Dušan Nemeš, Ortváňová 69A, 040 14 Košice Ing. Ladislav Dudáš, PhD., investičný riaditeľ 180.00
21.04.2017 obj/40716/2017 Objednávka na vypracovanie znaleckého posudku-na vecné bremeno D1 Jablonov-Studenec, k.u. Spišské Podhradie Ing. Stanislav Lasica, Petrova Ves 121, 908 44 Petrova Ves Ing. Ladislav Dudáš, PhD., investičný riaditeľ 950.00
21.04.2017 obj/40780/2017 Cesta l/64 Komárno, obchvat, správa o hodnotení, obj. HBH Projekt spol. s.r.o., Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica Ing. Ladislav Dudáš, PhD., investičný riaditeľ 18 900.00
21.04.2017 4500109069 Oprava pisoárov na WC na Odpočívadlo T. Štiavnička PM-Invest spol. s r.o., Textilná 6366, 034 01 Ružomberok RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 6 Martin 48.00
21.04.2017 4500109098 Havarijná oprava hydraulickej ruky PM 36026 v.č. GA 191046 na vozidle BA644PR - dodanie, montáž, odskúšanie a revízia nového gravitačného závesného koša HYCA, s. r. o., Myslenická 1, 902 01 Pezinok Ing. Ivan Goňa, vedúci strediska SSÚR 6 2 490.00
21.04.2017 4500108850 Oprava NTB Datalan, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava Ing. Rudolf Vido, riaditeľ úseku spoplatnenia a IT 143.00