Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy názov dodávateľa objednávku podpísal suma v € bez DPH
18.12.2019 4500163717 Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu kancelárskych priestorov v objekte administratívnej budovy v areáli SSÚD 2 Bratislava. TAROSI c.c., s.r.o.,, Madáchova 33, 821 06 Bratislava Ing. Peter Homola, prevádzkový riaiditeľ 4 900.00
13.11.2019 4500161591 Vypracovanie projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti a autorského dozoru pre vybudovanie záložného dátového centra v priestoroch prevádzkovej budovy v areáli SSÚD 2 Bratislava. TAROSI c.c., s.r.o., Madáchova 33, 821 06 Bratislava Ing. Peter Homola, prevádzkový riaditeľ 47 750.00
02.08.2019 OBJ/74392/2019 Nezávislé posúdenie- znaleckého posúdenia diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala TAROSI c.c., s.r.o., Madáchova 33, 821 06 Bratislava Ing. Jiří Hájek - Investičný riaditeľ 243 670.00
02.01.2019 obj/2451/2019 Technicko-ekonomická štúdia, Posúdenie vplyvu geológie na razenie a porovnanie metód razenia Tarosi c.c., s.r.o., Madáchova 33, 821 06 Bratislava Ing. Jiří Hájek, investičný riaditeľ 47 300.00
12.02.2018 4500125439 projektové, meracie, geodetické práce TAROSI c.c., s.r.o., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava Ing. Branislav Sidor, prevádzkový riaditeľ 870.00
13.09.2017 4500116602 Vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu opravy prechodu medzi CB a AB krytom vozovky na východnom portáli tunela Branisko - 2. etapa. TAROSI c.c., s.r.o., Slácičie údolie 106, 811 02 Bratislava Ing. Branislav Sidor, prevádzkový riaditeľ 950.00
19.06.2015 4500073779 projektové, meracie, geodetické práce TAROSI c.c., s.r.o., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ 990.00
27.01.2015 4500066272 Vyprac. PD pre realiz. stavby ÚC dvier SOS v prevádzkovaných tuneloch TAROSI c.c. s.r.o., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava Ing.Štefan Török, prevádzkový riaditeľ 7 940.00
19.12.2014 4500064989 CP-doplnenie ohrevu pož.vodov. v tuneli Branisko TAROSI cc s.r.o., Slávičie údolie 106, 811 Bratislava Ing.Štefan Török, prevádzkový riaditeľ 4 750.00
21.10.2014 4500061021 projektové, meracie, geodetické práce TAROSI c.c., s.r.o., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ 1 420.00
18.06.2014 4500054749 štúdie expertízy a posudky TAROSI c.c., s.r.o., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ 8 990.00
16.04.2014 4500051693 stavby - diaľnice TAROSI c.c., s.r.o., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ 1 880.00
21.08.2013 4500039268 Stavby - diaľnice TAROSI c.c., s.r.o., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ 920.00
24.01.2013 4500028984 Elektroohrev požiarneho vodovodu v úseku medzi lomovou šachtou PV a vstupom do kolektora na ZP v tuneli Branisko TAROSI c.c., s.r.o., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava Ing. Štefan Török, riaditeľ prevádzkový 2 950.00
04.12.2012 4500026681 vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu prestrešenia kolektora a úprava vstupu do kolektora na obj SO 401 TAROSI c.c., s.r.o., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava Ing. Štefan Török, riaditeľ prevádzkový 4 340.00
05.06.2012 4500017978 spracovanie projektovej dokumentácie \"Ohrev požiarneho vodovodu v tuneli Branisko\" TAROSI c.c., s.r.o., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava Ing. Štefan Török, riaditeľ prevádzkový 5 400.00
02.04.2012 4500014952 Vypracovanie výkresovej dokumentácie riešenia výmeny, resp. opravy rozpadávavajúcich sa betónových štrbinových žľabov v úseku cca 20m pred ZP tunela Branisko TAROSI c.c., s.r.o., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava Ing. Milan Gajdoš, riaditeľ prevádzkový 600.00
02.04.2012 4500014952 Vypracovanie výkresovej dokumentácie riešenia výmeny, resp. opravy rozpadávajúcich sa betónových štrbinových žľabov v úseku cca 20 m pred ZP tunela Branisko TAROSI c.c., s.r.o., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava Ing. Milan Gajdoš, riaditeľ prevádzkový 600.00
29.03.2011 Tarosi c.c., s.r.o., 672.00